Behåll Försäkringskassans servicekontor

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

– Försäkringskassans meddelande om att de tänker stänga en lång rad servicekontor över hela landet är upprörande. Den nu aviserade besparingen inom Försäkringskassan slår undan benen för de över hundra servicekontor som finns idag.

 

Det vore djupt olyckligt om satsningen och målsättningen för att ge medborgarna en bättre och enklare service via lokala servicekontor stoppas,

Vi tror att det finns ett stort värde av att framförallt äldre och personer som har svårt för myndighetssvenskan, har tillgång till lokala servicekontor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samverkar?

Även om våra lokala kontor på kort sikt inte är hotade så måste trenden ändras. Utvecklingen är att vi pratar allt mer med maskiner och allt mindre med människor. Vi tror den utvecklingen i grunden är fel för  samhället.

– Vi menar att den besparing som Försäkringskassan föreslår är en besparing på marginalen. Försäkringskassan måste ta sitt samhällsansvar, och ännu bättre än idag stå till medborgarnas tjänst. När privata företag omvärderar sin verksamhet och stänger ned kontor så blir vi givetvis arga och upprörda, för vi tycker de ska vara nära kunden. Men en verksamhet som är finansierad av staten kan vi alla vara med och besluta om, de borde om någon ha medborgarperspektivet.

Det säger Larry Söder distriktsordförande för Kristdemokraterna i Halland och Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland.

Comments (0) mar 21 2011

AD-dom diskriminerar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hur ska det kunna bli någon förvättring för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden om till och med Försäkringskassan får rätt att diskriminera? För det går inte att se det som något annat än just diskriminering.

En synskadad kvinna sökte ett jobb på Försäkringskassan och hon nekades jobbet för att de inte kunde tänka sig att anpassa ett dataprogram för henne. Nu har AD i en dom alltså givit FK rätt. Hur kan det komma sig? Datorer är det bästa hjälpmedel som vi har och det finns anpassning som gör att vi kan använda dem trots att vi inte ser. Försäkringskassan hjälper till att bekosta arbetshjälpmedel när det behövs på alla möjliga arbetsplatser. Men alltså inte hos sig själva.

Fk har uppdrag att underlätta för funktionshindrade på arbetsmarknaden och det gör de på detta sätt. Det är skandal tycker jag. Hur ska de kunna ha någon trovärdighet i sitt uppdrag om de själva diskriminerar? Tiina Nummi-Södergren (synskadades riksförbunds ordförande) har helt rätt när hon säger att det är uppseendeväckande att de tillåts agera så.

Hur kan AD komma till en sådan slutsats? Vi i Sverige borde ha kommit längre med jämlikheten än så. Var är allt det fina pratet om tillgänglighet och inkluderande? Är det fortfarande bara tomma ord? Om det ska vara någon trovärdighet i snacket om arbetslinjen så måste det också gälla människor med funktionsnedsättning. Bättre kan ni Kristdemokrater i regering och riksdag. Alla ska inkluderas i arbetslinjen. Försäkringskassan ska inte kunna neka en synskadad ett arbete på grund av ett dataprogram.

http://www.srf.nu/Pressrum/Nyheter/Uppseendevackande-dom-i-AD–ratt-neka-synskadad-jobb/ 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=939&lngLangID=1

Comments (0) feb 23 2010

Försäkringskassan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Försäkringskassan får inte tolka regeringens beslut fel. Det är klart att man måste få sjukpenning om man är sjuk. För även om det är bra att se över och rätta till de fel som har funnits i systemet, så får det inte gå för långt. En människa som är allvarligt sjuk i cancer ska inte behöva bli utförsäkrad. Det måste finnas mänsklighet i de bedömningar Försäkringskassan gör.

Därför känns det helt rätt att Socialförsäkrningsministern nu säger att det är viktigt att rätta till det som verkar ha blivit fel. Det är också skönt att läsa att Lars Gustafsson och Anders Andersson är tydliga med sin kritik och att de nu går i spetsen för att få till stånd en förändring av hur reglerna ska tolkas.

Man förvånas över hur Försäkringskassan alltid tycks hitta de mest undliga sätten att tolka det som alliansregeringen beslutar.

Det låter idag som att det beslut regeringen har fattat bara är dåligt, men så är det ju inte. För det är bra att man ska försöka hitta arbete åt människor istället för att bara betrakta alla med sjukpenning som helt oförmögna att arbeta. Många både kan och vill arbeta för sin försörjning. Det handlar i en del fall om att man behöver hjälp till att hitta något annat än det man tidigare har gjort. Det kan kanske vara svårt att klara det på egen hand, men då är det viktigt att det finns någon som kan se möjligheterna för varje människa.

I detta som i alla andra fall, så handlar det om att man måste ha empati. Det går inte att tolka sådana här regler utan medmänsklighet. Så är det alltid. Det är konstigt att det ska vara så svårt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196084

Comments (0) Dec 05 2009

Försäkringskassan får hård kritik

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Försäkringskassan får svidande kritik av JO. Över 600 anmälningar har kommit in till JO och de har gjort en utredning och kommit fram till att Fk har brustit i hanteringen av både föräldrapenning och pensioner. De har åsidosatt människors rättigheter och skyller det på omorganisation. JO menar att det har tagit allt för lång tid och att Försäkringskassan borde ha varit bättre förberedda inför den omorganisation de gjorde.

Det är bra att JO har granskat myndigheten och att de nu ger skarp kritik för deras försummlighet med sitt arbete. Det är ju orimligt att människor ska få betalningsanmärkningar på grund av att de inte får sina pengar i tid. Det går inte heller att skylla på omorganisation hur länge som helst. Det är klart att de måste ha beredskap för en sådan sak. De kan ju inte tro att ärendena ska minska bara för att Försäkringskassan inte har tid.

Det är också märkligt att de kan bli försenade utan att något händer. För om det är det omvända, om man ska betala tillbaka för att man har fått förmycket betalt eller av någon annan anledning är skyldig Fk pengar, så är det inte tal om att man kan vara för sen med sin betalning. Det borde vara så att de får betala ränta om de inte betalar i tid. Då skulle det nog gå snabbare.

Det är bra att JO granskar myndigheter på olika nivåer. Myndigheter ska inte ha andra rättigheter än medborgarna. De är ju till för oss, inte vi för dem.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2377037.svd

Comments (2) jan 26 2009

Emma Henriksson Kristdemokrat

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

En riktigt bra idé som Emma Henriksson lägger fram. Om försäkringskassan är sena med utbetalningar så bör de få betala ränta. Det är ju helt rätt. För som Emma säger så får ju den som ska betala tillbaka till försäkringskassan göra det.

Det behövs lite press på den myndigheten. För snacka om att de har varit sena under året med att betala ut ersättningar. Många har varit väldigt utsatta av deras försena pengar. Om de får betala ränta så skulle de nog vara mycket bättre på att hålla tider. Det skulle göra att till exempel ensamstående som är beroende av sin ersättning skulle få det bättre. För det är kanske just den kategorin som drabbas mest av slapphet från Försäkringskassan.

Läs Emma Henrikssons artikel på http://www.kristdemokraterna.se

Comments (0) Dec 10 2008