Släng prestigen och våga uppmuntra olikheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Församlingarna måste bli bättre på att ta hand om ungdomar och familjer. Vi ser tyvärr på många håll hur antalet familjer och ungdomar blir allt färre i våra gudstjänster. Det är inte en bra utveckling och det är viktigt att vi försöker göra något åt det.

Glädjande nog finns det församlingar som går emot trenden. Jag menar att dessa måste få fungera som inspiration åt andra. Här har stiftet en mycket viktig roll, för med sin överblick över sitt område så skulle man kunna hjälpa till att sprida de goda exemplen runt om i stiftet. Men då måste församlingarna också våga släppa på sin prestige och vara öppna för goda råd.

Det innebär också att stiftet behöver släppa på sin prestige och låta fler ungdomsorganisationer än Svenska kyrkans unga få vara en del av kyrkans ungdomsarbete och få stöd från stiftet. Det finns flera olika inomkyrkliga organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Man tillhör olika för att man kommer från olika traditioner och för att man precis som vuxna trivs i olika miljöer och går dit där man passar in. Detta måste vi våga uppmuntra och inte försöka likrikta, för då är risken stor att man missar målet. Att fler ungdomar ska nås av evangeliet och själva bli lärjungar och bära budskapet vidare till andra.

Detta anser jag är den viktigaste uppgiften för den kommande mandatperioden för alla förtroendevalda i Svenska kyrkan. Låt ungdomarna vara olika och uppmuntra och ge de stöd även om de trivs i ett sammanhang som inte är politiskt korrekt just nu.

Comments (0) sep 09 2013

Frimodig Kyrka

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

2 dagar kvar till valet. Därför tänkte jag ge dig ännu ett skäl att rösta på Frimodig kyrka.

Vi tycker att man ska ha rätt att välja vilken församling man ska vara medlem i. Man ska inte vara tvungen att vara medlem i just den församling där man råkar bo. Det är rimligt tycker vi. Det kan ju faktiskt vara så att man inte trivs i den geografiska församling där man bor.

Vi är olika och vi tycker om olika typer av gudstjänster. Detta kan vara ett skäl till att man vill vara med i den ena eller den andra församlingen. Det kan ju också vara så att det är mer naturligt att gå till en viss kyrka. Skälen kan vara olika, men det viktigaste är att människor ska få den möjligheten att själva bestämma.

Det skulle också kunna vara stimulerande för församlingslivet om det inte är självklart att en församling har sitt geografiska område som styr medlemsantalet. Konkurens brukar vara positivt i de flesta fall. Så är det nog också med kyrkan och dess församlingar.

Rösta alltså på Frimodig Kyrka, bor du i Göteborgs stift så kryssa gärna för mig.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3539573.svd

Comments (0) sep 18 2009