Kristdemokraterna kommer alltid ta strid mot familjefientliga förslag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , ,

Kristdemokraterna kommer alltid stå upp för familjerna och vi kommer alltid ta strid mot familjefientliga förslag. Vi ser hur förslag om att försvaga familjernas roll i samhället kommer från partier på hela den politiska skalan, medan vi kristdemokrater tvärtom vill förstärka den.

 

Det är inte vid sammanträdesborden som föräldradagarna ska fördelas, det ska vara upp till varje familj att själva besluta om hur de ska användas. Vad är det som får politiker att tro att de vet bättre än föräldrar? Det ser inte lika dant ut i alla familjer och barn är olika med olika behov. Därför ska föräldraförsäkringen vara helt flexibel och det ska gå att överlåta dagar till anhöriga och bonusföräldrar. Vi vill göra livet lättare för familjerna, inte kvoterat och krångligt.

 

Familjer i Kungsbacka ska kunna använda barnomsorgspengen för att vara hemma lite längre med egna eller anhörigas barn. Det gäller för barn mellan ett och tre år och det ska vara 6000 kr per barn och månad. Det ger fler föräldrar möjlighet att välja lite mer tid med sina barn. Detta är en uppgift för politiken att hjälpa till med. Att föräldrar ska kunna få mer tid med sina barn. Inte att styra, utan att stödja och underlätta för familjer att få vardagen att fungera.

 

I Kungsbacka ska det finnas olika former av barnomsorg så att varje familj kan välja det som passar de bäst. Alla barn är inte lika och därför måste det finnas alternativ som passar för de olika behov barnen har. Därför behöver Kungsbacka förutom att bygga förskolor, också se till att det finns så väl familjedaghem som öppen förskola. Kommunen måste jobba aktivt med att öka antalet familjedaghem.

 

För barnens skull är det viktigt att fortsätta med arbetet för att minska antalet barn i grupperna i förskolan. Barn mår inte bra av att vara i för stora grupper och det är något som vi behöver ta hänsyn till när nya förskolor planeras.

 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är alldeles för stor idag. Det behövs krafttag för att göra något åt det. Bland annat behövs en elevhälsogaranti. Man ska få kontakt med elevhälsan samma dag och det måste till ett fungerande samarbete mellan skolan och barn och ungdomspsykiatrin. Men det behövs också stöd till föräldrar genom olika insatser från kommunen.

 

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna när det finns behov av det, inte styra och ta över de beslut som bäst fattas vid köksborden.

Comments (0) jul 14 2018

Hög tid för familjen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , ,

Familjerna är de byggstenar som bygger vårt samhälle. Om familjerna fungerar så fungerar också samhället. Därför är det viktigt att politiken utformas för att stödja familjerna så att de mår bra.

 

I den ständigt föränderliga värld vi lever i behöver barn en trygg plats där de kan hämta kraft och vila ut. Om man är trygg hemma är det lättare att klara alla utmaningar som livet för med sig. Barnens uppväxt påverkar hela landets utveckling, både ekonomiskt och socialt.

 

Detta måste vi våga erkänna och sluta gå i motsatt riktning. Politiken ska stödja föräldrar så de kan ge sina barn trygghet och tid. Det krävs en politik som ser barns och ungas behov och ger möjlighet för alla att bli sedda.

Vi måste låta familjer vara olika och uppmuntra mångfald. Vi måste låta familjerna fatta sina egna beslut och stötta de i det. Politiken är inte till för att styra föräldrar att göra bara det som vissa politiker vill, utan politiken ska stötta föräldrar i deras beslut.

 

Kristdemokraterna ser värdet i att familjerna fungerar hela vägen och har därför förslag som är bra både när barnen är små och när tonåringarnas särskilda behov kommer. Någon behöver vara familjens röst i vår tid som ofta präglas av kortsiktighet och egoism. Med våra förslag om mindre grupper i förskolan och på fritids, rätt för båda föräldrarna att ta tjänstledigt på heltid tills barnet fyller tre år, flexiblare barnomsorg med möjlighet att använda barnomsorgspengen för egna barn och ökat stöd till föräldrar med tonåringar, så är Kristdemokraterna just den rösten.

Comments (0) sep 08 2014

Föräldrar är vuxna nog att bestämma själva

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Vi Kristdemokrater tycker att om man är vuxen nog att vara förälder, så är man också vuxen nog att bestämma själva hur man vill ordna sin barnomsorg. Kungsbackas föräldrar behöver inga pekpinnar uppifrån som ska bestämma hur föräldradagarna ska tas ut. Vi säger precis som 80 procent av de som tillfrågas, nej till kvotering av föräldradagarna.

 

Vi tycker dess utom att det ska finnas mer än ett alternativ av barnomsorg. Förskolan är inte det enda rätta. Det är jättebra för några och det finns andra som skulle vilja välja något annat. Vi tycker att 90 procent av barnomsorgspengen ska få användas för att ta hand om egna barn. Det skulle innebära att man kan få drygt 7000 kr per månad för att själv ta hand om sitt barn. En väsentlig förbättring av nuvarande vårdnadsbidrag. Det är pengar som kommunen redan betalar, fast bara för alternativet förskola.

Familjepolitiken ska underlätta för familjen och stimulera till trygga familjer. Då måste också föräldrarna få chans att vara föräldrar och få ta egna beslut. Kungsbackas föräldrar har idag rätt att bestämma var de ska bo, vilken bil de ska köpa och vilken skola deras barn ska gå i. Vi vill att de också ska få bestämma själva hur deras barnomsorg ska vara och hur föräldradagarna ska fördelas.

Comments (0) sep 04 2014

Motion om maxtak för antalet barn i förskolegrupperna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i Kommunfullmäktige om att det måste finnas ett maxtak för hur stora barngrupperna i förskolan ska få vara. Detta är motionen som kommer att tas upp på kommunfullmäktige i september.

Stopp för stora barngrupper !

Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen. Där skall de få utvecklas till trygga människor. Därför är det viktigt med små barngrupper i förskolan. Ett barn klarar inte att relatera till allt för många personer. Stora barngrupper skapar problem, särskilt för små barn och barn med särskilda behov.

Vi Kristdemokrater vill att det skall finnas ett tak för barngruppernas storlek. På så sätt kan vi säkra kvalitén och tryggheten för alla barn och pedagoger.

Vi Kristdemokrater föreslår

Att kommunfullmäktige inför ett maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i Kungsbacka Kommun.

Vi menar att det är viktigt att vi ser till barnens bästa och då ska grupperna inte vara för stora.

Comments (0) sep 06 2013

Dags att slopa maxtaxan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt Ekot på Sverigesradio så är hälften av Sveriges alla ettåringar inskrivna på förskolan, dagis. Lägg märke till vad de faktiskt säger. Hälften av alla 1-åringar är inskrivna på förskolan. De är alltså bara små bäbisar. De kan inte prata och många kan inte gå, men på förskolan ska de vara.

Vi tror oss alltså inte vara kapabla att ta hand om våra egna barn, men andras går bra. Vi har så bråttom att lämna bort våra små och komma tillbaka till arbetet. För det finns inget som talar för att det skulle vara för barnens skull. Nej det är för de vuxnas skull. Så små barn behöver inte pedagogisk uppfostran och de behöver inte stimmuleras av många andra barn. De som hävdar det har fel.

Jag tycker det har blivit alldeles galet med detta. Det vore bättre att vi slopade den förkastliga maxtaxan så man får betala lite mer av vad det kostar. Då skulle barnen få vara med sina föräldrar längre och det skulle alla må bra av. Det finns annat än ekonomi som är viktigt.

Ettåriga barn behöver inte förskola, men de behöver sin mamma och sin pappa. Det är dags att vi tar tillbaka makten över våra liv och vågar vara föräldrar. Föräldrar har kunnat uppfostra sina barn genom hela historien och det kan vi fortfarande. Vi är till och med bättre på det än staten. Och jag påstår att vi även är bättre på det än förskolan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5531643

Comments (0) maj 12 2013

Att begå sexuellt övergrepp mot barn – obegripligt

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Man blir så fruktansvärt upprörd när man läser sådant här. Hur kan man bara komma på tanken att begå sexuellt övergrepp på ett litet barn? Barn ska kunna lita på att vuxna är där för att ge de stöd och kärlek. De ska inte behöva vara oroliga för att man ska utnyttja deras oskuldsfulla tillit.

Frågan är hur man ska skydda sig mot att detta händer. Det är inte möjligt att ständigt ha kontroll på alla som jobbar med barn och det är inte heller ett sådant samhälle vi vill leva i. Ändå när man gång efter gång får höra att övergrepp mot barn begås, så känner i alla fall jag att pedofilers identitet borde bli känd för de som ska anställa någon som ska jobba med barn. Deras integritet är inte viktigare än barnens säkerhet.

Det är också lätt att tycka att straffen för dessa brott ska vara riktigt stränga, men det i sig är inte ett skydd. Men självklart ska det vara kännbara straff. Man kan också fundera på all den tid som har lagts på att straffa människor som laddar ner filmer från nätet, mer av den tiden skulle kanske ha ägnats åt åtgärder för att minska pedofilers utnyttjande av samma nät.

Man har nog också en större tilltro till att sådant inte ska hända på en förskola med kristen profil. Fast det finns självklart inget som säger att det är så.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195667

Comments (0) Dec 02 2009

Förskolan och föräldrarna

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag blir ibland förvånad över hur föräldrar tänker om sina barn. Nu läste jag en insändare i Hallands Nyheter där en förälder funderar över avgifterna. Det är väl rätt att fundera över om de är rättvisa. Så långt håller jag med. Det finns anledning att tycka att man kan betala olika för olika antal timmar.

Sedan blir jag som sagt förvånad. Vems är ansvaret över hur länge ett barn är på förskolan? Jag tycker att det är föräldrarnas ansvar. Visst ska det vara god kvallitet på kommunens verksamhet, men det är ju föräldrarna som väljer att låta barnen vara där orimligt länge. Det kanske skulle vara på sin plats att gå ner lite i arbetstid och låta barnen få komma hem i en rimligare tid. Det går faktiskt att dra ner på sina utgifter och leva på en lite lägre nivå. Det skulle göra att barnen får bättre kvalitet på sin dag. Det måste vara vi som föräldrar som har detta ansvar.  Vi kan aldrig lägga det på någon annan.

Comments (0) okt 01 2009

Politiker som tar ansvar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Även om det är jobbigt och mycket tungt, så kan man inte säga annat än att Larry Söder tar sitt ansvar. Han säger att det inte går att minska med 50 miljoner utan att det märks på kvaliten. Inget försök att släta över och dölja sanningen. Du gör det helt rätt Larry.

Samtidigt måste det ju också sägas att det är tråkigt att kommunen har hamnat i denna situation. Ingen av oss som är förtroendevalda i Kungsbacka tycker att det är lätt. Men finns inte pengarna så måste kostnaderna minska. Det går inte att komma ifrån.

Jag hade ju kunnat önska att vi kunde undanta skola och omsorg, men eftersom det är de största utgifterna för en kommun så går det inte. Då hade vi varit tvungna att slopa all kultur och fritid till exempel.

Det jag tycker nämnden för förskola och grundskola har gjort väldigt bra, är att de har försökt hitta besparingar som gör att de inte måste lägga hela besparingen på lärarna. Samtidigt är det mycket tråkigt för de barn som har haft sin omsorg hos dagmammor. Det är bara att hoppas på att flera kommer att bli privata, så att de kan fortsätta att ta emot barn. Det är en möjlighet som regeringen har öppnat för. (smart tänkt av dem).

Som kommunpolitiker vill jag säga till alla er som nu kommer att drabbas av efekterna av den globala krisen, håll ut, det kommer en dag när det blir bättre igen. I framtiden måste vi alla försöka komma ihåg vad som orsakade finanskrisen. Egoism och girighet. Glömm aldrig det.

http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.560707 http://larrysoder.blogspot.com/2009/08/spar-pa-forskola-och-grundskola.html http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=762&a=513831

Comments (1) aug 28 2009

LSS handikappades rättigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , , ,

Varför är det lätt att sparka de som ligger? Vi har en lag i Sverige som har funnits sedan mitten 90-talet. Den heter LSS och är till för att stödja vissa funktionshindrade. Nu är det väldigt många som tycker att det är en allt för dyr lag. Därför ska den rivas upp eller åt minstonne omformas kommunerna inte får höga kostnader. just det!!! ATT KOMMUNERNA INTE FÅR HÖGA KOSTNADER…

Men de funktionshindrade då? Jo att de funktionshindrade inte får mycket stöd. Det kan ju bli för mycket hjälp till de som inte har möjligheten att klara sig utan viss hjälp. Det är viktigare att kommunerna inte får höga kostnader för LSS människor, än att funktionshindrade får ett drägligt liv. Vi måste ta pengar från den dyra Lssen, att vi har råd med allmän förskola. att vi har råd med kultur och fräscha fritidsanläggningar där vuxna kan hålla sina kroppar i trim. Det finns mycket viktigt som vi måste ha. Därför måste vi dra ner stödet till de hjärnskadade, utvecklingsstörda, autistiska och de andra som omfattas av den förskräckligt dyra rättighetslagen. Hör bara, rättighetslag. Varför ska de funktionshindrade ha en massa rättigheter? kanske inte pengarna räcker till det där viktiga som de normalbegåvade och friska vill ha.

Nä, sänk standarden för de som ändå inte ropar högt. Det är lättare en att behöva säga till de icke funktionshindrade att de får dela med sig av sin bekvämlighet.

Det är hög tid att stanna upp och tänka efter. Vart är vi väg? Går vi verkligen åt rätt håll? DEt var inte bättre förr. Därför ska vi inte tillbaka till den nivån.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=821173

Comments (4) aug 28 2008

Vårdnadsbidraget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Göran Hägglund pressenterade idag en rapport om vårdnadsbidraget. Denna efterlängtade reform för valfrihet, som träder i kraft vid hallvårsskiftet. I pressentationen redovisades en undersökning som gjorts i Stockolm, där det visar sig att en majoritet av befolkningen är positiva till vårdnadsbidrag. Och nästan 50% av de tillfrågade kan tänka sig att stanna hemma längre med sina småbarn om de får vårdnadsbidrag.

Äntligen får vi en reform för barnen. Inte bara åtgärder för förskolan. Tänk vad bra att kunna få lite ekonomisk hjälp när man vill ta hand om sina barn. Detta ger så mycket större möjlighet för småbarnsföräldrar. 3 000 kr i stället för ingenting. En reform för familjerna som Kristdemokraterna har drivit fram. Där ser man att Kristdemokraterna är partiet som är familjernas vänn. Och det behövs ett sådant parti i dag, när det är så många andra som inte vill stödja familjerna. Det finns ju till och med de som inte tycker om att man talar om en familj med mamma, pappa och barn.

Undra hur det kan ha blivit så? Bara för att inte alla familjer ser ut så, så är det ju inte något konstigt med det. Det borde ju snarare vara så att man försöker stötta familjerna så att de klara av att hantera de problem som uppkommer. För ingen relation är ju felfri och utan kontroverser. Fler barn borde få chansen att bo med både mamma och pappa. Det skulle säkert göra att mycket av den oro som många barn känner skulle minska.

Läs Göran Hägglunds pressmeddelande på www.kristdemokraterna.se

Comments (0) maj 07 2008