Försvaret vill riva ner vindkraftverk

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har tidigare hört att försvaret vill stoppa all utbyggnad av vindkraft i närheten av deras flygflottiljer. Vilket i sig i mina öron låter helt märkligt. Det de nu säger är att de också ska överklaga redan befintliga vindkraftverk. Vindkraftverk de tidigare har sagt ja till. Hur kan detta få gå till?

Ett bygglov som blev beviljat för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunnet. Finns det något annat ord än myndighetsmissbruk som man kommer och tänka på. För vad finns det för rättssäkerhet för en privatperson eller ett företag som byggt ett vindkraftverk om en statlig myndighet kan överklaga beslut som vunnit laga kraft?

Man kan i och för sig tänka sig att det är störande med höga kraftverk nära en flygbana, men vad är det för försvar vi har om de inte ens kan flyga sina plan på grund av master? Hur kan de fungera i krig där alla gör allt för att störa dem?

Jag hoppas verkligen att de inte får rätt att överklaga dessa befintliga vindkraftverk. Skulle de få det så måste lagen ändras. Ingen kommer att våga satsa så mycket pengar på förnyelsebar energi om man flera år efter byggnationen kan riskera att en statlig myndighet kommer och kräver att man ska ta ner det dyra man byggt. Så här får det bara inte gå till i en rättsstat.

Comments (0) Nov 16 2010

BAE Hägglunds

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är sellan man får anledning att skriva om försvaret, men nu har det varit mycket om dessa militärfordon det kräver en kommentar.

Är det någon mer än jag som får en känsla av mutor? Självklart bara en känsla.

Om nu BAE Hägglunds har varit med och utvecklat det speciella fordon som Sveriges försvar behöver, blir det ju mycket märkligt att de inte får sälja det. Nej, nu ska försvaret bara köpa färdiga produkter, inte något som är under utveckling. Hur många miljarder har staten och Hägglunds lagt detta? Är det inte kapitalförstöring att överge projektet och i stället handla av ett bolag från Finland. Snacka om att lagen om offentlig upphandling i fall är den mest korkade lag vi har.

Man är själv med och utvecklar en produkt, men lagen säger att man inte får handla just den produkten.

Det borde vara självklart att det svenska försvaret ska köpa sina fordon i Sverige. Det luktar verkligen mutor här. För om det är att experterna militära fordon rekomenderar de svenska fordonen, måste det vara något annat än rätt upphandling som ligger bakom.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/militar-upphandling-till-lansratten-1.913316 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3217397.svd

Comments (6) jul 17 2009