Allt som står i tidningen är väl sant?

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Hur försvarar man sig mot det som står skrivet i tidningen. Nä, det är ju inte möjligt. För som vi alla vet så är allt som står i tidningen sant. Eller hur?

Jag kan ju ändå tycka att en tidning bör vara så seriös att den åtminstone försöker ta reda på fakta innan man talar om vad någon tycker.

Det går ganska lätt att gå till Frimodig kyrkas hemsida och läsa vad det står om ämbetsfrågan.

http://frimodigkyrka.se/kyrkovalet-2013/valplattform/#ambetsfragan

Det går lika lätt att läsa Frimodig kyrkas blogg. Då skulle formuleringarna bli annorlunda mot hur det blev utan faktagranskning.

http://frimodigkyrka.se/startsida/blogg/

Så för er som är intresserade, så har jag inget emot kvinliga präster, men jag tolererar också att det finns de som har en annan uppfattning än vad jag har. Vid rekryteringar så är min uppfattning att den som är bäst lämpad för en befattning ska få tjänsten. Man ska inte kvoteras in för att man är det ena eller det andra.

Comments (0) sep 23 2013

Släng prestigen och våga uppmuntra olikheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Församlingarna måste bli bättre på att ta hand om ungdomar och familjer. Vi ser tyvärr på många håll hur antalet familjer och ungdomar blir allt färre i våra gudstjänster. Det är inte en bra utveckling och det är viktigt att vi försöker göra något åt det.

Glädjande nog finns det församlingar som går emot trenden. Jag menar att dessa måste få fungera som inspiration åt andra. Här har stiftet en mycket viktig roll, för med sin överblick över sitt område så skulle man kunna hjälpa till att sprida de goda exemplen runt om i stiftet. Men då måste församlingarna också våga släppa på sin prestige och vara öppna för goda råd.

Det innebär också att stiftet behöver släppa på sin prestige och låta fler ungdomsorganisationer än Svenska kyrkans unga få vara en del av kyrkans ungdomsarbete och få stöd från stiftet. Det finns flera olika inomkyrkliga organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Man tillhör olika för att man kommer från olika traditioner och för att man precis som vuxna trivs i olika miljöer och går dit där man passar in. Detta måste vi våga uppmuntra och inte försöka likrikta, för då är risken stor att man missar målet. Att fler ungdomar ska nås av evangeliet och själva bli lärjungar och bära budskapet vidare till andra.

Detta anser jag är den viktigaste uppgiften för den kommande mandatperioden för alla förtroendevalda i Svenska kyrkan. Låt ungdomarna vara olika och uppmuntra och ge de stöd även om de trivs i ett sammanhang som inte är politiskt korrekt just nu.

Comments (0) sep 09 2013

För Kyrkans framtid – rösta Frimodigt!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Nu är det snart dags för kyrkoval. Den 15 september har du chansen att lägga din röst för att göra Svenska kyrkan till en Frimodig kyrka, som inte vänder kappan efter vad som är politiskt korrekt, utan står upp för den Kristna tron som är grunden för kyrkans existens.

Jag tycker det är viktigt att politiska partier inte ska styra över kyrkan. För så länge de gör det så kommer kyrkan alltid att anpassa sig till beslut som fattas i Riksdagen och då kommer det ständigt att finnas sådant som måste kompromissas bort och då blir det alltid tron som drar det kortaste strået.

Därför har jag valt att vara med i Frimodig kyrka på stifts och nationell nivå. Lokalt står jag på den opolitiska listan som heter Kyrkans framtid.

För dig som bor i Fjärås och Förlanda församling och som vill veta vad Kyrkans framtid står för, så kan du läsa det i det senaste församlingsbladet. Där finns både lista och valtext. Vi menar att det är viktigt att de som är engagerade och som har en längtan efter att församlingen ska vara en plats för god gemenskap, en plats där man får bra undervisning om den Kristna tron och de som vill vara med och dela gudstjänstgemenskapen, också ska vara de som är med och bestämmer i församlingen.

Lägg därför din röst på Kyrkans framtid i Fjärås och Förlanda församling!

I Stiftsfullmäktige- och Kyrkomötesvalen så ber jag dig att rösta frimodigt! Vad Frimodig kyrka står för kan du läsa på vår hemsida:

http://www.frimodigkyrka.se – Läs valplatformen som du hittar där och du kommer inte att ha något problem med att ta en av Frimodig kyrkas valsedlar den 15 september.

Jag ber om erat förtroende att sitta i stiftsfullmäktige för att få chansen att vara med och förändra till det som jag tror på.

Min önskan är att stiftet ska stötta församlingarna med att göra människor till lärljungar. Det är det uppdrag vi har fått direkt från Jesus och det måste vi bli mycket bättre på än vad vi är idag. Stiftets roll ska vara att hjälpa till att sprida goda exempel mellan församlingarna där detta fungerar bra. Om en församling lyckas växa och ha inspirerande gudstjänster, så ska det användas som inspiration för andra.

Ungdomsarbetet är en av de absolut viktigaste saker stiftet ska stötta och hjälpa församlingarna med. Det finns flera olika organisationer som arbetar med ungdomar och stiftet ska stötta de och inte bara en av dem. Om vi inte vågar låta våra ungdomar få finnas i olika sammanhang, där de kan känna sig hemma och växa som lärljungar, så kommer vi som kyrka inte att ha någon framtid.

Stiftet ska också hjälpa församlingarna med miljö och energiarbete. Det är viktigt att kyrkan tar ansvar för skapelsen och använder de resurser som finns så effektivt som möjligt. Vi har många byggnader som drar mycket energi. Det behövs en samordnande kompetens på stiftet som kan sprida kunskap om hur effektiviseringen ska gå till, så att värdefulla kulturföremål och byggnader inte förstörs. Det är onödigt att varje församling ska lägga massa kraft på att hitta de bästa lösningarna själva, när denna kunskap redan finns hos någon annan.

Comments (0) sep 02 2013

Frimodig – valets vinnare!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Tack för era röster!

Frimodig kyrka är valets stora vinnare. Det blev möjligt genom att ni gav era röster. Man kan nog säga att detta är ett tydligt bevis på att det finns många människor i vår kyrka som vill se en förändring i kyrkomötet. Det borde de etablerade partierna ta till sig.

Nu återstår bara att vänta och se vad personrösterna ger för resultat. Ännu några dagar med spänning alltså. Har jag fått en plats eller inte?

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=181100

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3547629.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kyrkovalet-2009-sd-frimodig-kyrka-1.956803

Comments (0) sep 21 2009

Dags att välja

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu är det dags att gå till valurnan. Det är också dags för dig att bestämma dig för att rösta på Frimodig Kyrka.

Frimodig Kyrka är det verkliga alternativet i detta valet. Det tror jag att du egentligen har förstått redan, men jag vill ändå ge dig ytterligare några argument.

Ta dig ett par minuter och läs dessa rader som är den valfolder vi går till val på. Det är egentligen inget annat än självklara saker för att kyrkan ska vara en levande kyrka och en växande kyrka. Det är viktigare att människor får höra evangeliet än att 100% av befolkningen är medlemmar. Det är kyrkans uppdrag och de som säger något annat bör sätta sig ner och läsa och begrunda.

Läs alltså dessa punkter och gå sedan till vallokalen och lägg Frimodig Kyrkas valsedlar i dina kuvert.

 

FRIMODIG KYRKA önskar att Svenska kyrkan skall bli en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i: kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning ifrån de politiska partierna för att kunna fatta oberoende beslut utifrån sin bekännelse.
FRIMODIG KYRKA vill att det byggs levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus Kristus och växa som kristna. Församlingarna skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen.
FRIMODIG KYRKA vill att mission och evangelisation åter prioriteras. Sanningsanspråket i kristen tro får inte tas bort, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. Vi tror att Jesu uppdrag i missionsbefallningen gäller också i dag och att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.
FRIMODIG KYRKA vill att gudstjänsten skall vara i centrum i allt arbete inom Svenska kyrkan. Allt församlingsbygge skall därför utgå från den gudstjänstfirande gemenskapen.
FRIMODIG KYRKA vill stärka det diakonala arbetet och öka den diakonala medvetenheten.
FRIMODIG KYRKA vill att äktenskapet skall förbli en förening mellan man och kvinna enligt Bibelns tydliga vägledning. Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. Vi tar avstånd ifrån alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.
FRIMODIG KYRKA vill att den enskilde skall kunna välja vilken församling hon eller han vill tillhöra.
FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan aktivt och intensivt ska arbeta för försoning i ämbetsfrågan och att personer med olika hållning i sakfrågan behandlas lika vid t.ex. tjänstetillsättningar. Vi menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. Detta är enda möjligheten att få slut på bråket i denna fråga som djupt splittrat Svenska kyrkan under lång tid.
FRIMODIG KYRKA vill stoppa omotiverad ”stordrift” av församlingsverksam­heten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och det lokala engagemanget har blivit lidande, genom sammanslagningar av pastorat och församlingar.

 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=179951 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3546865.svd

Comments (3) sep 19 2009

Frimodig Kyrka

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

2 dagar kvar till valet. Därför tänkte jag ge dig ännu ett skäl att rösta på Frimodig kyrka.

Vi tycker att man ska ha rätt att välja vilken församling man ska vara medlem i. Man ska inte vara tvungen att vara medlem i just den församling där man råkar bo. Det är rimligt tycker vi. Det kan ju faktiskt vara så att man inte trivs i den geografiska församling där man bor.

Vi är olika och vi tycker om olika typer av gudstjänster. Detta kan vara ett skäl till att man vill vara med i den ena eller den andra församlingen. Det kan ju också vara så att det är mer naturligt att gå till en viss kyrka. Skälen kan vara olika, men det viktigaste är att människor ska få den möjligheten att själva bestämma.

Det skulle också kunna vara stimulerande för församlingslivet om det inte är självklart att en församling har sitt geografiska område som styr medlemsantalet. Konkurens brukar vara positivt i de flesta fall. Så är det nog också med kyrkan och dess församlingar.

Rösta alltså på Frimodig Kyrka, bor du i Göteborgs stift så kryssa gärna för mig.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3539573.svd

Comments (0) sep 18 2009

Äktenskapet och kyrkan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu närmar sig den dag då kyrkomötet ska besluta om hur Svenska kyrkan ska ställa sig i frågan om äktenskap. Mycket talar tyvärr för att den liberala delen av kyrkomötet kommer att driva igenom ett dåligt beslut. Man vill lämna den grund som har varit kyrkans i hela historien och tillåta könsneutrala äktenskap. Detta gör kyrkomötet trotts att det finns många protester både inom kyrkan och från de samfund Svenska kyrkan hittills har samarbetat med.

Nu har du chansen att visa ledamöterna i kyrkomötet att du tycker att detta är ett felaktigt beslut. Ge Frimodig kyrka din röst på söndag och tala där med om att du vill ha en annan ledning i Svenska kyrkan.

Äktenskapet är mellan man och kvinna, det är kyrkans syn och det ska fortsätta att vara det. Kyrkan ska inte vända kappan efter vinden och ändra på detta. En kyrka kan inte säga att Gud välsignar något som det inte finns grund för.

Det är bättre då att Svenska kyrkan lämnar ifrån sig vigselrätten och låter staten ta ansvar för det. Det fungerar redan så i många andra länder och det är alltså inte något konstigt med ett sådant beslut. Det är där emot sorgligt att kyrkan ledande förtroendevalda fattar beslut som går stick i stäv med kyrkans bekännelseskrifter.

Frimodig kyrkas blogg 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=179965

Comments (0) sep 18 2009

Kyrkan ska vara Frimodig

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Partipolitiken hindrar Svenska kyrkan från att vara kyrka. Därför är det viktigt att människor röstar på partipolitiskt obundna alternativ i årets val.

Att samma partier styr kyrkan som finns i riksdagen gör att fokus hamnar på fel frågor. Man får ibland känslan av att det är mer politik i stiftsfullmäktige och kyrkomötet än i kommunpolitiken. Istället för att diskutera viktiga frågor för kyrkan, kommer debatten att handla om hur kyrkan ska anpassa sig för att vara politiskt korrekt. Det som är viktigast för partierna i riksdagen blir också det viktigaste för dem i kyrkan.

 Debatterna bland de förtroendevalda i stift och kyrkomöte borde handla om hur kyrkan ska utvecklas och växa. Självklart kommer det även då finnas olikheter mellan olika grupper, men det kommer då istället att handla om olika sätt att tolka kyrkans uppdrag, utifrån det som är kyrkans grund. Kyrkan är skild från staten, därför ska inte partiernas ställningstagande i riksdagen vara det som styr de förtroendevalda i kyrkan.

 En viktig uppgift för Svenska kyrkan de kommande åren, är att få fler aktiva medlemmar. En kyrka måste växa för att överleva. Det är själva grundprincipen och det är också det uppdrag Jesus gav de kristna genom missionsbefallningen. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” Vi i Frimodig kyrka menar att detta görs bäst genom att kyrkan är tydlig med sitt budskap och genom att stå fast vid de värderingar som är den kristna tron.

Frimodig kyrkas blogg

Comments (0) sep 10 2009

Frimodig Kyrka – det verkliga alternativet

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det finns många skäl för dig att göra som jag, rösta på Frimodig Kyrka i årets kyrkoval. Ett av dessa skäl är följande.

Vi tycker att det ska bli möjligt att själv bestämma i vilken församling man ska vara medlem.

Idag måste man vara medlem i den församling där man är skriven. Det kan innebära att man betalar medlemsavgift till en församling där man inte deltar i gudstjänster eller annan verksamhet. Skälen till att man inte alltid vill vara en del av den församling där man är skriven kan vara olika. Det kan tex vara så att man helt enkelt har närmare till en annan kyrka, det kan också vara så att man vill att gudstjänsten ska vara på ett annat sätt.

Oavsätt vilket skäl man har, så vill vi att man ska få välja själv.

Alltså ännu ett gott skäl för dig att rösta på Frimodig Kyrka.

Läs Frimodig kyrkas valfolder

Comments (0) sep 06 2009

Frimodig kyrka på torget i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu är det dags att åka in till torget i Kungsbacka. Valrörelsen till kyrkovalet är i full gång och det gäller att försöka värva så många röster som möjligt.

Jag tror att Frimodig kyrka kommer att göra ett riktigt bra val, det ligger i luften. Människor vill ha en kyrka som står för en traditionell kristen tro och inte anpassar sig till alla liberala trender som genomströmmar vårt samhälle.

Möt oss på torget nu och ställ dina frågor och få en valsedel att använda den 20 september.

Comments (1) sep 03 2009