Rätten att välja skola ska finnas för alla

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Förra veckan upprördes landet av vad som framkom i Uppdrag Gransknings program om hur en del friskolor agerar vid antagning av elever. Det visade sig att några av skolorna de granskat valde bort elever med problem eller som var stökiga.

Med all rätta ska man bli upprörd av det. För det ska vara självklart att det är eleven som ska ha rätt att välja skola och inte tvärt om. Jag tror de flesta av oss tycker likadant i den frågan. Det ska inte vara så att de duktiga får mer valfrihet än de elever som har svårare för sig i skolan. Valfrihet är för alla, oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar man har.

Som sagt, jag håller med alla som har yttrat sig i denna fråga och tyckt att det är bedrövligt att sådant förekommer i den svenska skolan.

Men! Jag måste säga att det förvånar mig – eller förresten, kanske inte – det är ju så det är, man tar inte till sig det som inte ligger nära, men när det är något som skulle kunna varit ens egna barn eller barnbarn så blir det tydligare.

Jag menar att detta inte är något nytt.

När den nya skollagen antogs för ett par år sedan, ville Kristdemokraterna att ingen skola skulle kunna neka någon elev. Men så blev det inte. För även i den nya skollagen har skolor rätt att neka elever med en funktionsnedsättning. Om de anser att de inte har råd så behöver de inte ta in en sådan elev.

Jag frågar mig alltså varför det inte finns en debatt om elever med funktionsnedsättning?

Jag menar inte att förringa det nya som hänt, men det är förvånande att människor har olika värde i vårt land. En elev med en funktionsnedsättning ska också ha samma valfrihet som andra. Valfriheten ska inte vara till för bara några av oss, utan för alla.

Comments (0) Nov 05 2013

SSU startar friskola

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Åh så bra, då kan vi få bli indoktrinerade även i skolan av socialismen. Som om vi inte har blivit det redan i den svenska skolan.

Nu vill ssu starta en friskola i Borås, grattis alla boråsare. Det blir väl kul att få en friskola som har som syfte att påverka politiskt. Detta gör de trots deras egen kritiska inställning till friskolor i allmänhet och idiologiska friskolor i synnerhet. Rimmar det bra? Visst! Hur kan man vara så dubbel i sitt budskap? De kritiserar allt vad religiösa friskolor heter, men just därför ska de starta en politisk.

Vad ska stå på schemat?

  • Det socialdemokratiska partiet
  • Borgarnas fall
  • Läran om Tage
  • Att lära av Palme

Men hur kommer det att gå med vanliga ämnen som till exempel matte, svenska och religion? Eller just religion kan man kanske ersätta med ideologi.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=804651 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2902149.ab http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155562

Comments (7) jul 15 2008