Studentbostäder i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu startar höstterminen för en massa studenter och som vanligt vid denna tid på året kommer rapporterna om brist på studentlägenheter. Och vad har det med oss i Kungsbacka att göra? Nej tyvärr inte mycket än så länge. Vi har ju inget universitet eller högskola här.

 

Men vi Kristdemokrater tycker att vi måste lyfta blicken och se lite längre än bara inom vår egen kommun. I Göteborg är det stor brist på bostäder för de som ska studera där. Inom bara några år så behövs det byggas tusentals lägenheter för att tillgodose behovet för studenterna.

 

Visst fattar även vi att de flesta vill bo i Göteborg och inte i Kungsbacka, men det tar bara 25 minuter med pendeln så är man mitt i Göteborg. Vi är övertygade om att många skulle kunna tänka sig att hyra en studentlägenhet i vår kommun, i synnerhet om den låg nära en pendeltågsstation.

 

Om nu de studentbostadsbolag som agerar i Göteborg inte kan bygga i Kungsbacka, så finns det andra bostadsbolag som säkert skulle klara av att bygga för studenter. Ge till exempel Eksta och Aranäs möjlighet att bygga hundra studentlägenheter var nära pendeltåget. Vi är övertygade om att de skulle bli uthyrda utan problem. Om alternativet står mellan ingen bostad eller bostad 25 minuter bort med pendeln, så är det ingen tvekan om vad valet skulle bli.

 

Det är hög tid för Kungsbacka att ta en del av ansvaret för studenterna i Göteborgsregionen. Vi måste dra vårt strå till stacken och det kan vi göra genom att diskutera med våra stora bostadsbolag om hur de skulle kunna bidra med att bygga studentbostäder. Kommunen kan göra sin del genom att anvisa mark och bolagen ser till att bygga så det passar studentlivets behov och möjligheter.

Comments (35) sep 02 2015

Ännu ett urspårat godståg utanför huvudstaden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Åter är det problem med tågtrafiken till och från Stockholm. Ännu ett tåg har spårat ur, denna gång ett posttåg. Vilket har fått till följd att banan är förstörd och så även en växel.

Det var inte så länge sedan förra gången det var problem med tågen strax utanför Stockholm. I mitten av november var det ett annat godståg som spårade ur. Även då blev det stora förseningar för alla tåg söder ut från huvudstaden. Det är ju bara att konstatera att det är brister i järnvägsnätet runt Stockholm. Det är så många tåg som ska passera dessa trånga passager och det är otroligt många resenärer som reser just där. Nu kommer Göteborgstågen att gå via Västerås i några dagar eller blir det veckor? En timme längre restid och hur blir det med antalet tåg? Kommer det att ställas in flera avgångar som det gjordes förra gången.

Jag tycker att vi ska satsa på att förstärka dessa hårt belastade sträckor för tåget. Det är det klart bästa sättet att resa för miljön och det är det klart bekvämaste, men det kommer det ju inte att förbli om restiden blir förlängd med nära 30 procent. Visst kostar det en hel massa pengar att bygga järnväg, men det är väl använda pengar. Miljön har inte råd med att ersätta tågen med flyg, men tyvärr är den risken stor om järnvägen inte räcker till. Det krävs fler spår på en del håll i landet och det kanske vore bra att skilja godstågen från persontågen på vissa sträckor.

Självklart är det svårt att ha råd med dessa stora investeringar och jag inser också att det är nödvändigt med investeringar i vägar. Så här har regeringen ett riktigt tufft jobb. Jag skiljer mig kanske från en del andra region och kommunpolitiker, men på grund av dessa ofantliga kostnader som väg och järnvägsutbyggnad innebär, så tycker jag det är nödvändigt att kommunerna och regionerna hjälper till med finansieringen. Naturligtvis ska det vara staten som står för den stora delen, men att det kommer en del regionala pengar känns ganska rimligt.

Hoppas nu att man kommer att hårdprioritera arbetet med att få igång tågtrafiken igen på denna sträckan. Så att människors förtroende för tåget inte blir allt för mycket raserat. I år så verkar vi ju i vart fall slippa all snö som under ett par år ställde till det på våra järnvägar. Det är ju en positiv sak med den snöfria vintern. http://www.dn.se/sthlm/godstag-sparade-ur-installda-tag/

Comments (0) jan 07 2014

Stiftsstyrelsen i Göteborg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Göteborgs stift

 

Svar på remiss ”Konsekvenser av förmodad ny äktenskapsordning”.

Stiftsstyrelsen 7 april 2009

 

Efter riksdagens beslut om att tillåta könsneutrala äktenskap, måste konsekvensen bli att Svenska kyrkan avsäger sig vigselrätten. Det finns ingen grund i kyrkans bekännelseskrifter för denna förändrade syn på äktenskapet.

 

I konsekvens med detta finns det ingen anledning att anta någon ny ordning för vigselgudstjänst.

 

 Niklas Mattsson (KR)

 

Detta är det vi i KR ville lämna som Göteborgs stifts svar på den remiss stiften fått från kyrkostyrelsen. Det finns inget i någon av de texter som kyrkans bekännelse grundas på, som talar för att äktenskapet är något annat än mellan man och kvinna. Då kan kyrkan inte viga samman två människor av samma kön. Det skulle vara att lura människor att tro att Gud har välsignat något han inte har gjort.

 

Det finns inte heller något som talar för att kyrkan ska ägna sig åt vigslar. Detta är en statlig uppgift som bör utföras av en statlig myndighet. Att kyrkan har haft detta uppdrag finns det historiska skäl till. Dessa är inte längre aktuella. Det handlade mer om att eftersom människor inte kunde läsa och skriva, så skulle vigsellöftena uttalas högt inför vittnen. Idag är de flesta i vårt land skrivkunniga och kan alltså gå till en myndighet och skriva på ett papper som bekräftar vigseln.

 

Ett av skälen som angavs för att kyrkan ska behålla vigselrätten, var att kyrkan kan förlora medlemmar på att inte ha kvar uppdraget. Man är med andra ord rädd att förlora pengar. För oss kan inte pengar vara viktigare än att följa det vi tror på. Snarare blir kyrkans otydlighet ett skäl för människor att inte vara med.

 

Biskopen stödde egentligen denna tanke, men han hade andra förklaringar och kunde inte därför stödja vårt förslag. För min del menar jag att vi hade kunnat komma överens om texten och där med haft större chans att få gehör för förslaget.

 

Niklas Mattsson (KR) ledamot i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift.

Comments (0) apr 08 2009

Jämställdhet i politiken?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en undersökning i västsverige blir kvinnor i politiken könsdiskriminerade. Det låter konstigt att det sker år 2008. Jag som själv sitter i kommunfullmäktige i en av dessa kommuner känner inte igen det. Undersökningen handlar visserligen om kommunstyrelserna, men det borde ju vara samma sak i fullmäktige. Men om det är sant är det bedrövligt dåligt. Det ska inte vara någon skillnad mellan om ett förslag kommer från en man eller kvinna.

Jag trodde att vi hade kommit längre en i vårt land. Min kännsla är snarare att det beror vilket parti förslagställaren tillhör om det ska tas allvar.

Hur ska vi kunna en bra jämställdhet i Sverige om inte ens partierna klarar att hantera den? Det är ju också märkligt att det tydligen gäller innom alla partier och kommuner. Det borde vara självklart att man lyssnar ett bra förslag oavsett könet den som kommer med det. Det borde också vara helt uteslutet med sexuella trakasserier i politiken. Obegripligt att det förekommer.

Det jag tänker i detta trista är att även här blir det som vanligt, jämställdhet mellan kvinnor och män. Varför inte helre prata om diskriminering. Det är ju inte skillnad mellan kön som är det enda. Jämlikhet för alla, oavsett vad skillnaden är. Det kan ju vara mycket. Funktionshinder, ålder eller etnisk tillhörighet. Låt allt handla om diskriminering tror jag att det skulle hända mer. Bli fler förbättringar för alla oss som tillhör någon av dessa grupper.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155738

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=806548

Comments (0) jul 20 2008

STCC i Göteborg

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag är det dags för STCC-tävling i Göteborg. De har byggt en bana i Frihamnen. Det ända felet med det är att jag inte har någon chans att vara där. Annars är det riktigt fräckt. Själva tävlingen är på lördag, men de börjar idag med testerna. En riktigt kul motorhelg i Göteborg.

Comments (0) jun 13 2008

Designade barn

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är inte en enkel fråga att diskutera, om man ska designa barn eller inte. Det blir kännsligt eftersom det handlar om sjuka barn som behöver behandling för att överleva. Vem kan säga till någon att de inte har rätt till det, när tekniken finns? Det krävs att vi i hela samhället har en etisk diskussion om vad vi ska göra och vad som inte kan vara tillåtet.

Jag tycker inte att det ska vara tillåtet att forska fram metoder som gör att vi hamnar i ett sådant dilemma. Det är inte lätt att tacka nej till ett erbjudande från en läkare som säger att det finns ett sätt att bota ens barn. Men om vi i samhället har etiska regler som visar vägen uppstår inte det problemet.

Diskussionen ska inte vara om man ska bota ett barn eller inte. Den ska vara ett annat plan. Har vi människor rätt att göra allt vi tror oss kunna? Om vi håller frågan den nivån blir det lättare att föra en rimlig diskussion. Dagen har en artikel om detta i dag. Läs artikeln här.

Comments (0) mar 26 2008