Debatt om tillgänglighet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det blev en bra måndag… Var på en debatt som arrangerades av Länshandikapprådet och DHR Halland.

Jag tycker vi fick ett bra samtal och en bra debatt. Det som väckte mest känslor var när vi talade om medicinsk fotvård. Där har delar av landstinget en hemläxa att göra. Vi måste se till att det fungerar för alla. Det är bra att få höra från människor som behöver det hur det fungerar eller kanske då inte fungerar. Det är som jag ser det vårdcentralerna som har ansvar för att de som behöver medicinsk fotvård ska få det. Vi måste alltså bli bättre på uppföljningen av dem.

Debatten handlade självklart mycket om FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. De två viktigaste principerna i den är tillgänglighet och ickediskriminering. Landstinget Halland har sagt att vi ska arbeta efter konventionens intentioner och det måste gälla alla som är verksamma i landstinget. Det har nog tyvärr inte slagit igenom i alla led ännu, men det är på väg. Det är roligt att det är under Maria Larssons tid som minister som Sverige skrev under. Att alla människor har samma rättigheter är Kristdemokrati och det är inte svårt att ställa upp på vad konventionen innehåller. Det som är svårt är att få det att fungera i praktiken. För ytterst handlar det om att det är människor som ska genomföra det som beslutas.

Jag tror att de flesta som var med i Varberg på Folkets hus idag tycker att det var lyckat. Sen kanske inte alla tycker att vi gav rätt svar i allt. Men det hör väl till.

Comments (0) maj 03 2010

Ge papperslösa vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är bra att regeringen nu har tillsatt en utredning om vård för papperslösa. Samtidigt är det lite märkligt att det ska behövas. Det borde vara självklart i vårt land att de ska ha rätt till den vård de är i behov av. Den svenska vården borde bygga på människovärdesprincipen och då kan vi inte göra skillnad på människor. De som vistas i vårt land, även om det är människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till att få vård.

Vi Kristdemokrater i landstinget Halland har frågat hur det ser ut här och vi fick svaret att alla får vård här. Frågan är hur man kan veta det. För om du är gömd och alltså hotas av avvisning om du ger dig till känna så kanske du inte vågar uppsöka ett sjukhus. Men vi fick ett löfte om att ingen som söker vård i Halland har nekats vård.

Det är viktigt att tillåta papperslösa att få vård, så de även kan få förebyggande vård. Vi vet ju hur viktigt det är att inte vänta för länge och vi vet också hur mycket det betyder för hälsan att arbeta förebyggande. När det till exempel gäller mödravård så är det otroligt viktigt att de kan få tillgång till det.

Det är en mänsklig rättighet att få vård. Därför hoppas jag att utredaren snabbar på sitt arbete så Sverige slutar att bryta mot de mänskliga rättigheterna på denna punkt, för det räcker inte att de får akutvård de måste ha rätt till den vård de behöver. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-uppdrag-for-vardutredare_4634549.svd

Comments (1) apr 30 2010

Dubbelspår hela västkustbanan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Bra Regeringen. Nu blir det en tunnel under Varberg, vilket gör att hela järnvägen genom Halland nu blir dubbelspår. Något vi väntat länge på och gläds över nu.
Det är viktigt för Regionen. Det gör att vi kan få mer av transporterna på spår i stället för på E6.
En miljöåtgärd som kommer att betyda mycket. Och jag vill också ge Lars Gustafsson en eloge för sitt slit med att få de andra i Stockholm att förstå vikten av detta.

Comments (0) mar 31 2010

Mellanvårdsplatser i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det sägs ibland att patienter skrivs ut för tidigt från sjukhuset eller att kommunerna inte bereder plats tillräckligt fort för sina brukare. Kommunerna tycker att de äldre är för sjuka för att komma tillbaka till sitt boende samtidigt som landstinget tycker att samma person är för frisk för att stanna kvar på sjukhuset. Om det finns något rätt eller fel i detta är svårt att säga, men det finns möjligtvis en brist i hur kommunen och landstinget samarbetar.

För oss Kristdemokrater är det viktigt att varje människa får den vård som hon eller han är i behov av. Att stanna längre än nödvändigt på sjukhuset är inte bra, men det är lika illa att skickas hem till sitt boende, om man inte kan får relevant vård och rehabilitering där.

Vi har begärt att landstinget ska göra en utredning för att se vilket behov det finns av mellanvårdsplatser i Halland. Med detta menar vi en form av vårdplatser där kommunerna och landstinget delar på ansvaret. Exempelvis kan äldre patienter få lite mer vård och rehabilitering där än vad kommunen kan ge i deras ordinära boende.

Om man, genom att inrätta mellanvårdsplatser, kan underlätta för äldre som har vårdats på sjukhus att komma tillbaka till sina hem, så tycker vi Kristdemokrater att detta är mänskligt, betydelsefullt och viktigt. Vår uppgift är att värna om medborgarnas hälsa och välmående. Om det är samverkan som krävs för att nå goda resultat för invånarna, så är det samverka vi ska göra.

Helene Nilsson och Niklas Mattsson

Kristdemokrater i Landstinget Halland

Comments (0) mar 25 2010

Valrörelsen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Så har årets arbete dragit igång. Det har varit väldigt skönt med en lång ledighet, men nu är man riktigt laddad för ett valår. Redan ikväll börjar vi jobba. Vi ska ha ett möte med distriktet där vi ska tala om hur vi ska lägga upp valrörelsen i Halland. Som förstanamn på våra landstingslistor ska jag delta och förhoppningsvis kommer vi fram till riktigt bra beslut.

Att få vara nr 1 på Kristdemokraternas listor i hela Halland är jag mycket stolt över. Samtidigt är det ett stort ansvar de har lagt på mig. Ett ansvar jag ska försöka förvalta väl.

Det som är den svåraste frågan för mig är att veta hur man ska bedriva en valrörelse i landstinget. Det är inte just det valet människor tänker på när man talar om val. Så det gäller att försöka få större uppmärksamhet kring vårdfrågorna. För Hallands del kanske det ändå kan bli mer fokus på landstingsvalet denna gång. Vi har ju för första gången val till den nybildade regionen.

Men visst håller ni med mig om att det borde vara mer fokus på vården i valet. Det är en väldigt viktig sak för många i vårt land och därför borde vårdfrågorna diskuteras mycket mer i valrörelsen.

Att få bort köerna till vården är en sådan sak. Med Göran Hägglund som Socialminister har det värkligen hänt saker på det området. Kömiljarden har givit landstingen en sporre att lägga kraft på att ta bort de onödiga köerna.

Som sakt, vi ska planera idag för hur vi ska bedriva valet i Halland. Men först ska jag ha ytterligare ett möte i Kungsbacka.

Comments (0) jan 11 2010

Politik – avsikter och utfall

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är ibland svårt att förutse allt som kan hända efter att man har varit med och fattat ett beslut. Det kan då sägas att man borde vara bätre påläst eller förberedd på alternativen. Men det är inte alltid det handlar om att man inte är påläst.

Jag tänker då på beslutet vi fattade om att effektivisera i landstinget i Halland. Vi har två sjukhus som båda är akutsjukhus och som vi Kristdemokrater vill ska fortsätta att vara det. Men vi har också en ekonomi att ta hänsyn till Vi har de pengar vi har och ingen har röstat för att höja skatten. Hur hushåller man då bäst med de resurser vi har.

Vi var med och fattade beslut om samordning av vissa verksamheter mellan de två sjukhusen och det tror vi är mycket bra. Men det vi inte tänkte med detta var att allt skulle flyttas till Halmstad. Samordning betyder för oss att man gör vissa saker gemensamt och i vissa fall gör en sak bara på ett ställe. Det är rimligt i ett landsting med vår storlek. Jag tror också att invånarna i Halland tycker att det är rätt.

För oss handlar det nu om att bevaka så att inte Varbergs sjukhus blir avlövat. Vi vill att Varberg ska vara ett akutsjukhus och därför måste vi vara tydliga med det. Det är i norr som Halland växer och då är det inte rätt att flytta all verksamhet till Halmstad.

Comments (1) Dec 22 2009

På väg mot köfri vård i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vid den pressträff socialminister Göran Hägglund hade idag i Stockholm, framkom det att landstingen har kommit långt i arbetet med att minska köerna till vården. Det som jag som gruppledare för Kristdemokraterna i Halland tycker känns så bra, är att landstinget Halland har kommit längst. Vi har lyckats nå så långt att vi får del av hela kömiljarden.

Jag vill från de halländska invånarna tacka alla anstälda i landstinget Halland som har gjort denna enorma insats. Ni har jobbat riktigt hårt och det gör att invånarna i Halland nu får vård i tid. De långa väntetiderna har minskat och de flesta får nu vård inom den tid som vårdgarrantin säger.

Nu gäller det bara att kunna hålla kvar vid detta och inte låta köerna komma tillbaka. Målet ska självklart vara att alla ska få vård inom de 90 dagar som är den längsta väntetid vårdgarrantin medger. Men nu ska vi vara stolta över den halländska vården och att vi har lyckats så bra med att få bort köerna.

http://www.lthalland.se/lth_templates/NewsAndPressPage____32541.aspx

Comments (0) Dec 18 2009

En underbar berättelse

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det finns idag en underbar berättelse att läsa i Dagen. Den handlar om ett par som valde att föda sitt barn trots att de fick reda på att han hade Downs. Det är så roligt att få höra sådana här exempel på aktiva val. Det ger en positiv bild av människors olikheter och att det är berikande och inte negativt.

Dessa berättelser behövs, som en motvikt till den ensidiga och tråkiga bild som annars får gälla. Barn med Downs är glada barn som samhället behöver. De ska inte förvägras att få leva.

Det finns ett exempel på motsatsen, alltså det negativa sätt att se på detta, i en artikel i Hallands Nyheter. Där man formulerar rubriken som att det är föräldrar som vägras Kub-test. Man borde istället se det som att när Kub-testet används, så förvägras livet för många barn.

Läs själva och se vad jag menar.

Dagens artikel http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194024

Hallands nyheters artikel http://hn.se/nyheter/halland/1.647551

Comments (0) Nov 20 2009

Läkemedel ska inte stjälpa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

När det är färdigt med att hela landstinget Halland har ett gemensamt datasystem, kommer det att bli lättare för vårdpersonalen att se vilka läkemedel en patient har. Det kommer att innebära att risken för att någon ska få medicin som motverkar varandra minskar. Det kommer alltså att bli en bättre säkerhet för de som behöver flera olika mediciner.

Halland arbetar idag med att gå igenom de äldres mediciner. Tanken är att det ska gå att minska antalet läkemedel för varje person. Det blir väldigt bra för dessa människor. Vi har alla hört om hur fel det kan bli när någon har två mediciner som motverkar varandras syfte. Det ska vi kunna undvika i framtiden.

Kristdemokraterna i landstinget ser fram emot den dag då alla äldres läkemedel har setts över. Det kommer att underlätta livet för många och det kommer att ge många äldre mindre besvär. Detta är ett mycket viktigt arbete som landstinget bör skynda på. Om vi kan höja livskvaliteten för de äldre bara genom att se över deras mediciner, så ska vi göra det och det ska göras snabbt.

 Kristdemokraterna i landstinget Halland

Comments (0) Nov 13 2009

Svininfluensan på uppgång

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu visar det sig att Svininfluensan är på uppgång i landet. Det har hörts en del röster om att det är onödigt att vaccinera sig, men det är det inte. Alla borde ta sig till den lilla tid det tar att få en spruta. Det är inget att tveka på.

Den första vågen i Sverige var inte så kraftig som sittskyddsläkarna och Socialstyrelsen befarade, men nu är den på väg igen. Vi får inte vara själviska nu, utan det gäller att tänka på både sig själv och på andra. Det gör säkert lite ont, men det är värre om man blir riktigt sjuk.

Om du är osäker på var och när du kan få ditt vaccin, så ta en titt på landstingets hemsida. I Halland är adressen: http://www.lthalland.se Klicka bara på länken. Så enkelt är det att få den information du behöver.

http://hn.se/nyheter/halland/1.627414

Comments (2) Nov 02 2009