Lägg primärvårdens jourcentraler ihop med akuten på sjukhusen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Kristdemokraterna i Region Halland anser att det är dags att göra om och göra bättre. För några år sedan flyttades närsjukvårdens jourcentraler bort från sjukhusen i Varberg och Halmstad till andra platser. Detta anser vi inte blev bra.

Antalet människor som söker vård på akuterna på sjukhusen ökar hela tiden. Man söker för olika åkommor och man går till sjukhuset eftersom man behöver vård. Det finns en diskussion om att vi måste lära invånarna när de ska gå till vårdcentralens jour och när de ska gå till sjukhuset, så de inte går fel. För ibland behöver man akutens kompetens och ibland behöver man närsjukvårdens kompetens. Vi Kristdemokrater tycker inte det är bra om vi säger till människor som behöver vård att de har gått till fel plats.

Det är ganska naturligt att man går till sjukhuset om man är sjuk. Då får vi se till att rigga systemen så de servar invånarna och inte försöka göra tvärt om. När man behöver vård ska man inte behöva fundera på vart man ska gå. Det får vi inom vården lösa istället. Det gör vi ganska enkelt genom att placera jourcentralerna ihop med akuterna. Då kommer den som är sjuk rätt och vi kan lotsa de vårdbehövande till rätt läkare eller sjuksköterska.

Det skulle göra att invånarna kan känna sig trygga med att de får rätt kompetens för det behov man har och det skulle minska trycket som ibland blir stort på våra akutmottagningar.

Så det är alltså dags att göra om och göra rätt. Med den som behöver vård i fokus och inte våra system. För systemen är till för att underlätta för medborgarna och inte för att krångla till det.

Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Comments (3) jan 09 2014

Maria Larsson var i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det känndes som en helt lyckad dag i Halmstad igår. Maria Larsson var där och träffade människor som jobbar med äldreomsorg och vård för äldre. Det blev ett mycket bra samtal och jag tror att alla som var med tyckte att det var lyckat.

En sak som lyftes var att de flesta tycker att det vore bra med en egen lag för äldrefrågorna. Socialtjänstlagen är gammal och den behöver ses över, men ännu bättre skulle det vara om äldrefrågorna lyftes ut.

Det var också tydligt att man gillar LOV. De som uttalade sig var överens om att även äldre vill kunna välja och styra vem som ska ge de den hemtjänst de är i behov av. Så det kan man ju säga att människor håller med oss och tycker att detta är en bra sak vi Kristdemokrater har drivit igenom. För självklart ska äldre ha samma rättigheter som andra, valfrihet är inte något man vill slippa bara för att man blir äldre.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av välfärden och därför måste vi se till att den fungerar bra. De som har jobbat och slitigt hela livet, ska veta att de blir väl omhändertagna när de behöver andras hjälp för det vardagliga. Man ska inte behöva känna sig glömd eller för den delen att man är ivägen. Man ska kunna vara trygg och man ska kunna bestämma hur man vill ha det. Det är viktigt med livskvalitet när man behöver andras hjälp, lika väl som när man klarar sig själv.

Comments (0) okt 10 2009