Säkra handikappersättningen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

STOPPA REGERINGENS FÖRSLAG OM ATT SKROTA HANDIKAPPERSÄTTNINGEN!!!

Nu har regeringen meddelat att de lämnar sitt dåliga förslag om att skrota handikappersättningen till lagrådet. I ett pressmeddelande tillkännager socialministern att de lämnar ett förslag som de har arbetat fram i samarbete med funktionshinderrörelsen. Detta anser jag är osant. De har låtit oss svara på en remiss men utan att ta hänsyn till våra synpunkter.

I pressmeddelandet låter socialministern påskina att detta blir en förenkling av de stöd som finns. Ja om man menar att det blir enklare för att synskadade går miste om ett viktigt bidrag för kostnader som ersättningen har kompenserat, så då är det klart att det blir en förenkling. Men om man ser till de nya prövningar som Försäkringskassan måste göra, så går det inte att få det till att det ska bli enklare. Hur många anställda behövs för att bedöma alla ansökningar om merkostnader som kommer att komma in?

Vi synskadade kommer inte att ha rätt att få ersättning för det som för våran del är merkostnader. Enligt vad ministern informerade SRF om vid ett möte den 17 oktober, innebär förslaget att hjälpbehov inte ska få räknas som merkostnad. Det innebär att sådant som kostnader för ledsagning inte får räknas. Tänk er att ni behöver betala någon som följer med för att hjälpa er att handla mat. Tänk att ni behöver betala någon som går med er på den promenad som ni för hälsans skull behöver. Tänk er att ni måste ta taxi för att komma rätt, trots att det egentligen inte är för långt att gå. Tänk er att ni måste ta färdtjänst istället för att cykla när ni ska uträtta något ärende. Tänk er in i en situation där ni måste ha med en ledsagare på semestern för att kunna åka alls. Detta är verkligheten för många synskadade och det är en del av det som handikappersättningen har kunnat kompensera till viss del.

Men regeringen vill inte tillåta oss synskadade att få detta stöd i framtiden. Regeringens förslag är ett stort hot mot synskadades frihet.

Comments (2) Nov 15 2017