Tillgänglighet på myndigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en kartläggning av Handisam, är det få myndigheter som uppfyller kraven om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. I år är det det år som alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga och alla myndigheter skulle ha uppfyllt de krav som är uppsatta, men målet är långt ifrån uppfyllt. Kartläggningen visar att bara sex av myndigheterna uppfyller alla krav.

Arbetsförmedlingen hamnar bland de semsta myndigheterna och det är mycket förvånande. Arbetslösheten är större bland människor med funktionsnedsättning än bland andra och myndigheten som ska hjälpa de att komma från sitt utanförskap och få jobb har misslyckats med tillgängligheten. De borde snarare ha lagt in en extra växel för att vara tillgängliga.

Man frågar sig varför det ska vara så svårt att uppfylla tillgänglighetskraven i vårt land. Hur kan det komma sig att man tycker att en grupp av medborgarna kan diskrimineras så som det sker? Varför är det inte en självklarhet att alla ska få samma bemötande och stöd på lika villkor?

Se till att bli klara med utredningen om tillgänglighet och diskriminering som ligger och möglar på Jämställdhetsdepartementet. Låt det bli offentligt hur det går med det arbetet och se till att alla medborgare får lika villkor.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-for-funktionshindrade-pa-arbetsformedlingen_4786043.svd 

http://www.handisam.se/Tpl/OpenComparisonSurvey2010.aspx?id=13728&mode=2

Comments (0) maj 30 2010