Solidaritet, medmänsklighet och att bry sig om – Det är Kristdemokrati

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Upprepning är kunskapens moder. Därför är det bara att fortsätta säga samma sak om och om igen. Någon gång ska det väl gå fram att Kristdemokraterna inte hatar homosexuella, inte vill förbjuda aborter och att man inte måste vara kristen för att få vara med.

Vi måste rannsaka oss själva för att se vad vi gör för fel när vårt budskap inte når fram och bli ännu tydligare när vi för ut vår politik. Därför vill jag säga dessa tre saker:

Hatar jag homosexuella? Nej! För mig är alla människor unika och har sitt okränkbara människovärde bara för att man är en människa. Inte för att man är den ena eller den andra eller för att man kan det ena eller det andra. Utan bara för att man är människa. Då är sexuell läggning rätt ointressant.

Ibland får jag höra att man inte kan rösta på mig för min syn på aborter. Vilken är då min åsikt i frågan? Jag vill inte förbjuda aborter, men jag anser att det är viktigt att arbeta med förebyggande arbete för att minska antalet oönskade graviditeter. Jag tror inte att någon mår bra av att göra abort. Men självklart är det varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp. Ingen ska tvingas till abort på grund av ekonomiska eller sociala skäl. Därför ska samhället stötta varje kvinna i hennes beslut.

För det tredje, måste man vara kristen för att tycka att solidaritet och mänskliga rättigheter är viktigt? För att tycka att vården ska vara finansierad gemensamt via skatten och att alla ska få den vård man är i behov av? Eller för att hålla med om att alla ska ha rätt till utbildning och att det är viktigt att barn och unga får goda uppväxtvillkor? Självklart inte.

Kristdemokraterna är ett parti för de som bryr sig om hur andra har det, oberoende av vilken tro man har eller vilken grupp i samhället man kommer ifrån.

Comments (0) maj 18 2014

RFSL kommer inte alltid först

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

RFSL kritiserar Kristdemokraternas HBT-politik och de kritiserar ministrarnas hantering av de frågorna. Det kanske inte alltid är HBT som kommer först. Det finns andra som tycker andra frågor är viktiga.

Jag tycker till exempel att det är märkligt att frågan om att otillgänglighet som grund för diskriminering, har begravts i en enmansutredning på Jämställdhetsdepartementet och minister Nyamko Sabuni (FP). Men av någon anledning är det ju inte alltid så att de prioriterar så som jag skulle vilja. Vad man där emot kan säga är att det är väldigt många i vårt land som är utestängda från många sammanhang på grund av otillgänglighet. Se bara på AD-domen som gav Försäkringskassan rätt att neka en synskadad kvinna jobb. För att de tyckte det blev för dyrt att köpa det datorprogram som skulle göra det möjligt för henne att jobba där. Försäkringskassan borde veta bättre och det borde vara möjligt att stämma dem för diskriminering av en människa med funktionsnedsättning.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211802

Comments (2) maj 11 2010