Omöjligt att förstå

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är omöjligt att förstå hur någon som kallar sig kristen kan låta sig luras till att med i eller rösta ett nazistiskt parti. Det går inte ihop. Den Kristna tron bygger helt andra värderingar och kan inte kopplas ihop med en främlingsfientlig eller rasåtskiljande ideologi.

Därför borde ni kristna som låter er luras av Nationaldemokraternas frieri ta er en funderare vad ni egentligen tror på. Granska grunden för den egna tron och grunden för deras ideologi. Det är omöjligt att hitta annat än en del sakfrågor där de stämmer. Men just sakfrågor kan man hitta som man tycker lika dant som vem som helst. Men man måste tänka större än bara till en enskild fråga. Man måste tänka längre och fråga sig vad det skulle leda till om rasistiska och nazistiska krafter fick ett större inflytande över våra liv.

Man får aldrig glömma vad som hände 30-talet i Europa.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=172865

Comments (1) jun 24 2009