Nog är det väl rasism

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Nog är det väl rasism att kalla invandrare för stenåldersmänniskor. Dagen skriver att en statsvetare från Göteborg blir upprörd. Det borde väl alla bli av sådana uttalanden. Det blir ju inte bättre av att det kommer från en kandidat i EU-valet. Men däremot borde man kanske inte bli förvånad av att det kommer sådana uttalanden från kandidater från Sverigedemokraterna. Det är väl mer ett tecken på att de inte är ett demokratiskt parti.

Det förvånar mig att Dagens reporter inte än tydligare själv tar strid för människors lika och okränkbara värde. Jag tycker att det borde vara på sin plats att en kristen tidning kraftfullt går emot sådana kränkningar av människor. Det vore också rimligt att alla kristna tar avstånd från det partiet. Deras ideologi går ju stick i stäv med den kristna. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=171410

Comments (0) maj 31 2009