Kvinnofälla – vilket nedvärderande uttryck

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

En intressant debatt på Kvällsöppet på Tv4 igår. Det handlade om att fler unga kvinnor idag väljer att vara hemma längre med sina barn. Och självklart sitter där då några feministradikaler som genast skriker kvinnofälla.

Ett så utomordentligt dumt uttryck. Bara för att en familj väljer att leva på lägre inkomst så får man genast höra hur dum man är.

All heder åt Ebba Busch som försvarade människors rätt att själva välja. Och all heder åt de unga mammor som var med i programmet och stod upp för sin rätt att själva avgöra hur deras barn ska ha det.

Varför kan vi inte ha kommit så långt i vårt land att vi låter människor vara olika. Jämställdhet betyder väl inte att alla ska göra samma? Jämställdhet betyder väl att man ska ha rätt att fatta egna beslut om det som rör en själv. Men för s-kvinnorna verkar det som att jämställdhet betyder att alla barn måste vara i förskolan. Inget annat ska vara tillåtet.

Det kan ju faktiskt vara så att om en förälder väljer att jobba hemma, så behöver inte all den korta tid som finns på kvällen, gå åt till hushållsarbete. Det kan faktiskt vara så att man på det sättet får mer tid med sitt barn, även för den som jobbar.

Vi måste bli bättre på att föra en politik som gör att familjernas möjligheter till självbestämmande ökar. Beslut ska fattas på rätt nivå, så långt ut som möjligt. Beslut blir inte bättre av att fattas över huvudet på människor.

Comments (1) feb 24 2011

Feministiskt initiativ – varför då?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

FI ställer upp i EU och nästa riksdagsval. Varför då kan man fråga sig. Jag tycker att detta med feminist är lite överskattat. Att ställa upp i valen med bara den tanken känns inte så meningsfullt. Jämlikhet och jämställdhet, ja! Feminism, nej. Det handlar om så mycket mer än skillnaden mellan kön. Det är inte bara kvinnor som är åsidosatta i samhället. Det är inte bara kvinnor som har lägre löner.

Lön ska vara lika för likvärdigt arbete. Det ska inte finnas några osakliga skillnader. Men det gör det ju tyvärr. Det är något alla partier och alla löneförhandlare måste arbeta med. Inte minst facken har ett stort ansvar, som de inte riktigt tar.

Varför ska en funktionshindrad inte kunna få en likvärdig lön? Lönebidraget är inte organisserat för att ge den möjligheten. En person som är berättigad till lönebidrag kan aldrig med dagens system konkurera på lika villkor på arbetsmarknaden. Inte om man vill ha mer lön än 17 000 kr i månaden. För det är få arbetsgivare som vill betala för arbetare som inte jobbar tillräckligt fort, om de inte får stöd. Altså går det inte för en funktionshindrad att vara ingenjör.

Därför menar jag att det inte finns något behov av feministiska partier. Det finns där emot stora behov av jämlikhetssträvare i alla partier. Läs artikel på dagen.se

Comments (0) maj 03 2008