Ännu ett urspårat godståg utanför huvudstaden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Åter är det problem med tågtrafiken till och från Stockholm. Ännu ett tåg har spårat ur, denna gång ett posttåg. Vilket har fått till följd att banan är förstörd och så även en växel.

Det var inte så länge sedan förra gången det var problem med tågen strax utanför Stockholm. I mitten av november var det ett annat godståg som spårade ur. Även då blev det stora förseningar för alla tåg söder ut från huvudstaden. Det är ju bara att konstatera att det är brister i järnvägsnätet runt Stockholm. Det är så många tåg som ska passera dessa trånga passager och det är otroligt många resenärer som reser just där. Nu kommer Göteborgstågen att gå via Västerås i några dagar eller blir det veckor? En timme längre restid och hur blir det med antalet tåg? Kommer det att ställas in flera avgångar som det gjordes förra gången.

Jag tycker att vi ska satsa på att förstärka dessa hårt belastade sträckor för tåget. Det är det klart bästa sättet att resa för miljön och det är det klart bekvämaste, men det kommer det ju inte att förbli om restiden blir förlängd med nära 30 procent. Visst kostar det en hel massa pengar att bygga järnväg, men det är väl använda pengar. Miljön har inte råd med att ersätta tågen med flyg, men tyvärr är den risken stor om järnvägen inte räcker till. Det krävs fler spår på en del håll i landet och det kanske vore bra att skilja godstågen från persontågen på vissa sträckor.

Självklart är det svårt att ha råd med dessa stora investeringar och jag inser också att det är nödvändigt med investeringar i vägar. Så här har regeringen ett riktigt tufft jobb. Jag skiljer mig kanske från en del andra region och kommunpolitiker, men på grund av dessa ofantliga kostnader som väg och järnvägsutbyggnad innebär, så tycker jag det är nödvändigt att kommunerna och regionerna hjälper till med finansieringen. Naturligtvis ska det vara staten som står för den stora delen, men att det kommer en del regionala pengar känns ganska rimligt.

Hoppas nu att man kommer att hårdprioritera arbetet med att få igång tågtrafiken igen på denna sträckan. Så att människors förtroende för tåget inte blir allt för mycket raserat. I år så verkar vi ju i vart fall slippa all snö som under ett par år ställde till det på våra järnvägar. Det är ju en positiv sak med den snöfria vintern. http://www.dn.se/sthlm/godstag-sparade-ur-installda-tag/

Comments (0) jan 07 2014

Dubbelspår hela västkustbanan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Bra Regeringen. Nu blir det en tunnel under Varberg, vilket gör att hela järnvägen genom Halland nu blir dubbelspår. Något vi väntat länge på och gläds över nu.
Det är viktigt för Regionen. Det gör att vi kan få mer av transporterna på spår i stället för på E6.
En miljöåtgärd som kommer att betyda mycket. Och jag vill också ge Lars Gustafsson en eloge för sitt slit med att få de andra i Stockholm att förstå vikten av detta.

Comments (0) mar 31 2010

Nu är regeringen ute och cyklar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Ute och cyklar eller ska jag säga spårat ur. Det skulle kanske passa bättre i sammanhanget.

Vi står inför en mycket stor omställning i hela världen. Co2 utsläppen måste minska väldigt mycket om vi ska kunna klara av att vända den negativa utveckling klimatet befinner sig i. Det är nu det gäller och inte senare. Om vi inte lägger manken till omgående, så blir det för sent. Detta är något alla världens forskare är överens om.

Att vår annars så förutseende regering kan komma med förslag som går stick i stäv med detta, är obegripligt. Man får nästan känslan av att oljebolagens lobbyister har varit framme.

Utsläppen från transporter måste minska. Då är det nödvändigt att minska mängden transporter med lastbil och istället öka andelen spårbundna transporter. Att regeringen då vill höja kostnaderna för tågbolagen att köra på spåren är helt tokigt. Det går inte att göra järnvägen ännu dyrare än vad den redan är. Det är ju istället så att det måste bli billigare med järnvägstransporter.

Visst det är dyrt att bygga ut järnvägen så mycket som det är nödvändigt att göra, men låt då den co2 tunga transporten vara med och betala utbyggnaden. Höj alltså istället skatten på på den vägburna transporten och använd pengarna till att bygga ut järnvägen. Då kan man kalla det en skatteväxling för miljöns skull.

Vi talar hela tiden om att vi ska åka mer tåg i Sverige. Om biljettpriset höjs, finns det inget som sporrar människor att ta det lite långsammare tåget i stället för flyget mellan Stockholm och Göteborg. Det är inte en utveckling som vi vill ha. Det måste bli billigare med tåg, inte dyrare.

Hur tänker infrastrukturministern? Jag begriper det inte. Antingen är det helt änkelt något jag inte förstår eller så har regeringen fel i detta. Jag vet vad jag tror och jag tror att många håller med mig i denna fråga. Hoppas att mina partivänner, Kristdemokraterna, kan få de andra i regeringen att tänka om. Det är inte en hållbar politik att göra det dyrare att köra tåg på de svenska järnvägarna. Klimatet tål inte fler felaktiga beslut av världens regeringar. Det är dags att inse allvaret med den framtid vår glob står inför.

Comments (1) aug 12 2009

Tuffare Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ja, han har rätt där Larry. Kungsbacka kan nog bli lite tuffare när det gäller att få saker hit. Pendeltågstationerna är ett bra exempel. Det är ju märkligt att det ska ta så lång tid och nu kanske inte ens bli av. Vi behöver tåget för att klara av att minska bilpendlandet till Göteborg. Men för att människor ska åka tåg behövs stationer där människor bor. Så att tuffa till diskussionen med banverket är en bra ide. Vi kan ju inte bara vara med och betala det andra har mytta av. Vi måste också få pengar till det som är till nytta för oss och i detta fall också bra för klimatet.

http://larrysoder.blogspot.com/2009/06/bli-tuffare-kungsbacka.html

Comments (0) jun 08 2009

En fullspäckad vecka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var en givande och fullspäckad vecka. Nu ska man bara använda resten av helgen att vila och umgås med familjen. Det är skönt att kunna få ha en dag utan krav. En dag med bara vara hemma och ta det lungt. Det tror jag är viktigt för hälsan och för att familjen ska funka.

Veckan började med landstingsfullmäktige och fortsatte direkt med konferens i Umeå, där efter var det miljö och hälsoskyddsnämnd och idag SRF höstmöte. Det var en riktigt bra FAH-konferens i Umeå. Det svåra är ju bara att veta hur man ska kunna omsätta det man fått lära sig, på hemmaplan. Men vad både Michael och jag var överens om efter föredraget från BO, barnombudsmannen, var att vi nog inte har tänkt igenom hur vi hanterar de frågorna. Det är svårt att veta hur man ska hantera barnperspektivet i alla ärenden vi har. Å andra sidan har vi det med hela tiden. Det är en självklar del i miljöbalken och det är ju den lag vi har att förhålla oss till i allt. Fast vi ska nog försöka tänka till och se om vi kan bli ännu bättre på det.

En annan sak jag fick med mig från FAH var detta med botniabanan. Jag måste nog erkänna att jag endrade uppfattning om den. Jag har tidigare hävdat att den inte borde vara så högt prioriterad som den är, men nu inser jag värdet av att få den byggd. För det är klart att det går väldigt mycket gods från norrland och ner till resten av Sverige. Stammbanan är tydligen inte byggd för att klara av de tunga tågen som krävs om järnväg ska vara ett möjligt alternativ till lastbilarna. Om vi ska klara våra miljömål så är det nödvändigt att få större kappasitét på järnvägen och därför måste de få sin nya järnväg.

Det är bra att ta sig ut i världen och skaffa mer kunskap och se saker ur andras perspektiv. Kan vara något att tänka på när man kritiserar politiker och andra som åker på konferenser i Sverige och andra länder.

Kort sagt en mycket intressant vecka.

Comments (0) okt 04 2008