Avreglering och konkurrens på spåren

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Lena Hallengren kritiserar regeringen för problemen på järnvägarna. Det hade kanske varit konstigt om hon inte hade tagit chansen, men gör hon rätt? Mycket kan man säga att regeringen har ansvar för, men inte för snökaoset och de frusna växlarna.

Där emot kan man nog med större fog hävda att det är Lena Hallengrens eget parti som bär större skuld för hur järvägarna fungerar. De har själva regerat i ganska många år, allt för många år, i vårt land, utan att göra något åt just detta. De har inte satsat tillräckligt på att utveckla den spårbundna trafiken.

Att det är trångt på de svenska järnvägarna är inte ett nytt problem. Det har man känt till ganska länge, men man har inte under hela den tid socialdemokraterna regerade tagit itu med det. Om de hade varit mer framsynta och satt undan pengar hos Banverket och Järnhusen i tid, så hade det kanske fungerat bättre nu. Fast att vintern slår till så här hårt och länge är det nog svårt att planera för. Ändå går det inte att bortse från hur slarvigt socialdemokraterna har planerat. man har pratat och pratat, men inte gjort något för att öka framkomligheten på järnvägsnätet.

Det är alltså svårt att förstå hur Lena Hallengren idag kan vara så kritisk mot det som görs idag. Det går inte att få framm så mycket pengar som behövs för att bygga fler spår så fort. Tyvärr tar det lång tid och det är just därför kritiken måste riktas mot hur detta är hanterat av tidigare regeringar. Alliansregeringen sattsar på att öka konkurrensen och det leder till förbättrad kvalitet för oss kunder. S verkar vilja göra som de alltid har gjort, alltså ingenting för att förbättra järnvägarna. Tur att det är Alliansen som styr.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-maste-avregleringen-stoppas_4377929.svd http://www.dn.se/ekonomi/green-cargo-raknar-med-mangmiljonforluster-1.1056041

Comments (0) mar 05 2010

Stockholm på partimöte

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var ett intressant möte vi hade igår på SKL (sveriges kommuner och landsting). Kristdemokrater från landets kommuner och landsting som träffades för att få information och för att diskutera. Igår var fokus rätt mycket på infrastruktur, bl.a var Inger Davidsson som är ordförande i Rikstrafiken där.

Det var rätt träffande med vårt samtal och det som hände senare på hemvägen. Vi fastnade på Skaraslätten eftersom det brann vid banvallen. När vi kom dit stod redan flera tåg och väntade på någon lösning. Jag hade hört redan i Stockholm att det var prboblem, men när jag frågade på centralen hade de inga sådana uppgifter. Visst SJ kan inte hjälpa att det brinner. Vi blev bara två timmar försenade hem, så det gick bra ändå.

Min tanke när jag satt där och väntade var, varför kan de inte dirigera om tågen så det inte blir stopp? Det hänger väl ihop med hela infrastrukturen för järnvägarna. Men det borde fungera att låta tågen köra en annan väg. För det är väl inte fullt på alla sträckor. Fast visst är det så att järnvägarna måste byggas ut. Det krävs stora investeringar för att få plats med fler tåg, men om människor ska välja tåget är det viktigt, och om företag ska kunna skicka sitt gods på järnväg måste de kunna lita på att det kommer fram i rätt tid.

Slå samman banverket och vägverket och få där igenom en mer offensiv myndighet som kan ta ett helhetsansvar. Det krävs om vi ska komma ifrån att vägar och järnvägar ställs emot varandra. I vårt land behövs självklart både sattsningar på vägar och järnvägar. Det är viktigt med både och för att transporter ska fungera.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=778600

Comments (0) jun 12 2008

Svenska järnvägar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur efektiva är våra svenska järnvägar? Och hur mycket samarbetar banverket med de som trafikerar järnvägsnätet?

Vi är mitt inne i en debatt om klimat och vi försöker hitta alla vägar vi kan för att minska co2 utsläppen. Vi talar om att lägga över mer av godsfrakt på tåg och om att det är viktigt att få människor att välja tåget istället för flyget vid inrikes transporter. Men vi ser inte till att följa upp dessa tankar med åtgärderna för att det ska fungera. Om människor och företag ska kunna välja tåget, så är det viktigt att man kan lita på att tidtabellen hålls.

Banverket och staten har en mycket viktig uppgift i detta. Det behövs större kapasitét på de svenska järnvägarna. Det är inte bra att våra snabbaste persontåg ska bromsas upp av pendeltåg och godståg. Om vi vill få människor att ta tåget så ska det inte vara så att man missar sina inbokade tider på grund av att tågen inte kan passera långsammare tåg.

Jag tror att man skulle vinna mycket på att sattsa på utbyggnad av de mest trafikerade sträckorna först. Det måste vara mer efektivt att lägga pengarna där de gör mest nytta. Det behövs fler spår på banan mellan Stockholm och Göteborg, det är mycket angeläget att bygga klart västkustbanan och det är lika viktigt att kapasitéten på banan mellan Malmö och Stockholm är tillräckligt stor.

Det är inte lätt för lokalpolitiker att fatta beslut som påverkar den egna kommunen negativt, att fatta beslut som kanske medför ökade störningar med buller och som gör att bariärer bildas mellan olika delar av kommunen. Därför är dessa beslut sådana som riksdagen måste fatta. Det är den nationella nivån som måste ta sitt ansvar för miljö och klimat. Som kommunpolitiker är jag medveten om att detta inte är lätt att acceptera, men hur ska vi kunna klara klimatmålen om lokala hänsyn alltid ska få styra?

Comments (0) maj 10 2008