Viktigaste valfrågan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt SOM-institutet blir den viktigaste valfrågan jobben. Och det är väl inte så märkligt kanske. Finanskrisen gjorde ju att många varslades och arbetslösheten steg. Samtidigt får vi nu rapporter om att det har vänt och att det inte kommer att bli riktigt så illa som det såg ut som. Fast naturligtvis är det väldigt jobbigt för alla de som förlorade sina jobb. Det är med tanke på detta inte så konstigt att människor tycker att jobbfrågan är viktig.

Fast det finns också andra frågor som är viktiga. För mig är vården och omsorgen om de äldre och familjen väldigt viktiga frågor. De som ska regera måste självklart kunna föra en trovärdig jobbpolitik och det gör Alliansen bäst. Men det räcker ju inte med det. Om vi inte kan erbjuda människor trygg och säker vård och en god omsorg för de gamla så blir det inte bra även om det skapas nya jobb.

Det är lätt att se att när Kristdemokraterna har fått vara med och forma politiken för vård och äldrefrågor, så har det givit mycket goda resultat. De långa vårdköerna som vi har betalat höga skatter för att få ha är snart borta. Vi har fått en lag om valfrihet och det finns nu en värdighetsgarranti för de äldre.

Kristdemokratisk politik betyder att människor blir viktigare än pengar. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som ska styra över vilken vård eller omsorg vi ska få. Alla har lika rättigheter oavsett vem man är. Äldre ska få vård på samma vilkor som yngre och det ska vara värdigt och livskvalitet på äldreboenden.

Jag hoppas att dessa frågor också kommer att vara viktiga för de svenska väljarna i årets val. Vi blir alla äldre och vi kommer inte att kunna jobba hela livet, även om det kan vara svårt att inse det idag.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=210450

Comments (0) apr 27 2010