Kammarberget i fara igen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur många gånger ska man kunna ansöka om samma sak? Nu är det fjärde gången Kammarberget är i fara. Tre gånger har det avgjorts att berget inte ska krossas till makadam, men tydligen finns det inga gränser för hur många gånger man kan pröva detta.

 

Det har konstaterats flera gånger av Miljödomstolen att detta berg ska vara kvar och att det inte är den bästa platsen för en bergtäkt. För oss är det tydligt att detta inte kan vara den bästa platsen för ett så stort ingrepp i naturen. Det ligger väldigt nära vattentäkten Lygnern som försörjer väldigt många människor med dricksvatten. Det ligger på gränsen av naturreservatet Fjärås Bräcka och det är en del av vår kommun som har stor betydelse för friluftslivet.

 

Självklart förstår vi också att det behövs mängder av krossmateriel för att försörja Kungsbackas expansion, men det får inte få vilka konsekvenser som helst. Vi måste kunna bevara en del av naturen även om kommunen växer som Kungsbacka gör. Det är viktigt att vi har platser för rekreation som vi kan nå utan att behöva åka långt. Det är viktigt att bevara naturen kring sjöarna Lygnern och Skärsjön. Kungsbackas invånare behöver naturliga berg att njuta av, inte bara makadam att bygga av.

 

Comments (0) maj 30 2017

Nej till bergtäkt på Kammarberget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Man blir glad när beskedet från Länsstyrelsen om Kammarberget kommer. De har beslutat att bergtäkten inte får byggas. De har alltså gått emot kommunens beslut och säger att miljön är viktig att bevara i detta orörda område.

När Nämnden för Miljö och Hälsoskydd hade uppe frågan var nämnden oenig. Vi Kristdemokrater stred för miljön, men fick se oss besegrade när andra tyckte att det var viktigare att gå på företagets linje. Därför känns det riktigt skönt att Länsstyrelsen bekräftar att vi hade rätt när vi ville gå på förvaltningens förslag. Länsstyrelsen bedömer också precis som Kristdemokraterna i nämnden, att den enormt stora mängd lastbilstrafik täkten skulle medföra på Tostaredsvägen, skulle vara en stor risk för både vattentäkten och människors hälsa.

Nu har Kammarbergets chans att få förbli ett vackert berg och inte nermalt till makadam ökat. Hoppas striden med detta är över.

http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/1411-nej-till-bergtaekt.html

Comments (1) sep 09 2011

Mal inte ner Kammarberget till grus

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Detta brev fick jag av en kommuninvånare som försöker ta sitt ansvar. Ett ansvar som många fler borde ta, inte minst vi politiker som hon riktar brevet till. När man läser hennes text om Kammarberget och Bräckan, så undrar man hur någon kan tycka att det är rätt att mala ner berget i denna vilda och vackra natur till grus.

Läs och vakna upp.

 

KAN DU?

fatta ett ödesdigert beslut!

 

Txten finns på Kungsbacka kommuns hemsida.

Den kursiva texten blir ett tänkbart tillägg om Kammarbergets bergtäkt blir av.

Snälla ta dig tid och läs igenom!


Istidens skapelse
Istidens skapelse Fjärås Bräcka är en av landets förnämsta lämningar från istiden. När isen drog sig undan för 14 500 år sedan bildades en israndsbildning av grus och morän som dämmer upp sjön Lygnern till 15 meter över havsnivån. Åskrönet blev en viktig färdväg för de första människorna som kom till trakten för 10 000 år sedan. Från Bräckans krön har man en fantastisk utsikt. I väster syns havet och i öster Lygnern, Hallands största insjö.

Snart kan du också lyssna till ljudet av en bergsborr och sprängningar i området. Vi varvar fågelsång och stillhet med tung trafik och öppnar upp ett sår i berget som aldrig går att återställa. Jag har varit med och fattat beslut om att tillåta en bergtäkt som under buller och bång, damm och tung trafik ändrar historiens gång och bygdens särart.

 

 

Forntida spår
Området är rikt på gravar och andra lämningar från vår förhistoria. Järnåldersgravfältet vid kanten av Bräckan är ett av landets förnämsta. Här finns mer än 100 bautastenar. Den största, ”Frodestenen”, är nära fem meter hög.

Jag har varit med och fattat beslutet. Med öppna ögon har jag vägt samhällsintressen mot det arv som vi har att förvalta. Miljön får gå i andra hand och vi planerar att bjuda våra besökare på hörselkåpor med inbyggd fågelsång när de vandrar på den Bräcka vi värnar så starkt. Stillheten i naturreservatet, som betecknas som riksintresse, kommer för alltid att vara borta och vi tillåter en tung industri 500 meter från Bräckans kant och 75 meter från Lygnerns strandkant.

 

Riksintressant för naturvård
Fjärås Bräcka är ett naturreservat. Arbetet med att återskapa Bräckans natur sker på lång sikt. Det innebär bland annat att ljungheden återigen skall få breda ut sig och skötas genom bete och traditionell bränning. Landskapet rymmer många växter och djur. Bräckan är ett av landets insektstätaste områden.

Jag har varit med och beslutat att tung trafik får passera var 5:e minut upp och ned för den backe som passerar Fjärås Bygdegård samt Lygnerns vatten vid Dalboviken. Den lantliga miljön får ett nytt inslag och tystnaden är för alltid borta..

 

 

Naturum – en port ut i naturen
I juni 2005 invigdes naturum Fjärås Bräcka med utställning om bygdens natur och kulturhistoria samt café. Besökaren skall få tips om vad som händer i naturen just nu och utanför husknuten startar naturstigar som visar vägen.
Naturum är uppfört i samarbete mellan Kungsbacka kommun och Naturvårdsverket. Byggnadens arkitektur och placering har valts med stor omsorg. Huset, som smälter väl in i naturen, är ritat av Efem arkitektkontor i Göteborg. 

Tankarna vid uppförandet av Naturum och omsorgen vid placering och val av arkitektur visar på förståelsen, viljan och modet att värna något helt unikt!

 


 

Till dig som kan påverka!

Genom mitt arbete har jag förmånen att träffa representanter för kommunen, både politiker och tjänstemän Jag vet att det är vanliga människor med en stor mängd sunt bondförnuft och kompetenser som gynnar oss väljare och Kungsbacka. Oavsett partitillhörighet hoppas jag att du tar till dig detta.

 

Hur ska vi kunna förklara att Kungsbacka kommuns politiker har fattat ett beslut som går så stick i stäv med det kommunen är så stolt över och lägger ned så mycket arbete kring?

 

Om vi inte värnar om Bräckan och de naturreservat som finns i anslutning till Lygnern begår vi ett fruktansvärt misstag och det går inte att reparera. Som enskild medborgare kan jag kanske inte påverka, men detta är ett tappert försök att få er som är med och bestämmer att tänka en gång till.

 

Välkomna att ringa mig. Jag tar så gärna med er på ett besök i det aktuella området. Jag är övertygad om att den som vandrar Hallandsleden från Äskhults by förbi Skärsjön och Agnsjön, plockar svamp och njuter av den tystnad som råder vill värna den. Det finns fortfarande en enkel lösning. Säg nej till bergtäkten i Kammarberget.

 

 

PS1   Jag slänger snabbt ihop en äpplepaj och du är välkommen att njuta den över en kopp kaffe i stillheten vid Kammarberget och Agn- eller Skärsjön.

PS2   I helgen anordnades Kungsrike höstvandring i Turistbyråns regi.  Vi passerade Kammarberget på vägen från Ekahagen till Naturum på Fjärås Bräcka.

         På toppen av hästaspring såg vi utsikten över berget och Lygnern – det var och är magnifikt.

Comments (0) Nov 04 2009

Kammarberget

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Förhandlingen i miljödomstolen i onsdags om bergtäkt Kammarberget ställdes in. Jehander drog tillbaka sin ansökan i sista stund. De säger att anledningen är att de inte klarar bullernivån som krävs. Därför ska de arbeta om sitt förslag och återkomma.

Jag tycker förståss att det är bätre att de inte återkommer. Kammarberget är allt för viktigt att ha kvar, det ska inte malas ner till makadam. Det behövs områden i vår kommun som inte exploateras och förstörs. Det går ju inte att återställa ett berg som är krossat. Det blir ett stort fult sår i naturen, som kommer att finnas kvar för alltid. Det var ju inte ens lämpligt att ställa en vindsnurra där enligt miljödomstolen. Alltså kan det inte heller vara lämpligt med en bergtäkt.

Comments (0) maj 29 2009

Kammarberget blir kvar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Länsstyrelsen säger nej till bergtäkten på Kammarberget i Fjärås. Det betyder att vi kanske får behålla vårt berg i framtiden. Det gick inte att bevisa för länsstyrelsen att det skulle vara bra att krossa Kammarberget och förstöra den vackra och värdefulla miljön nära Bräckan. Länsstyrelsen bedömmer platsen som mer värdefull för rekreation och bevarande av den biologiska mångfalden. Ett mycket bra beslut av de.

Vi i Fjärås är glada över att få ha kvar denna orörda del av vår natur. Det är viktigt att kunna komma till platser där man kan njuta av att det inte är exploaterat. Det tror jag att vi alla behöver då och då.

Men som sagt, det är säkert så att företaget kommer att överklaga beslutet. Så alltså är det nog inte färdigt ännu.

Fast självklart jublar vi över detta beslut. För det gör det troligt att miljödomstolen också kommer att säga nej. Det skulle förvåna om de gör en annan bedömning i detta fallet.

Comments (0) okt 22 2008

Kristdemokraterna vill bevara Kammarberget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna kommer idag att säga nej till bergtäkten på Kammarberget. Vi diskuterade det på gruppen och vi var överens om att det behövs områden som detta mellan Lygnen och Skärsjön utan bullerstörning. Så min åsikt i Norra Halland idag är inte bara min utan hela partiets. Det känns väldigt bra att vi kom fram till det. Kammarberget ska bevaras och inte krossas. Hoppas att Joachim och Larry lyckas i kommunstyrelsen idag att få med de andra partierna på det också.

Comments (0) mar 18 2008

Bergtäkt på Kammarberget nej tack!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Så har det åter kommit en förfrågan om att få etablera en bergtäkt på det vackra Kammarberget i Fjärås. Man kan undra varför ett nej aldrig får vara ett nej. De har tydligen inte givit upp ännu. På tisdag ska kommunstyrelsen i Kungsbacka svara på en remiss från länsstyrelsen om detta. Ikväll har vi gruppmöten och jag hoppas då att jag kan övertyga mitt parti om att säga nej.

Det behövs orörd natur i en kommun med så kraftig expansion som i Kungsbacka. Det räcker inte med små parker, utan det behövs också större områden för rekreation. Dess utom finns i detta området ett antal rödlistade arter som är viktigt att bevara för den biologiska mångfallden.

Visst är jag också medveten om att när det byggs så mycket både vägar och hus, så går det åt mycket sten och grus. Därför är det viktigt att det finns platser där man kan hämta sådant material, men det måste vara bättre att plasera täkter där det redan är störningar av tex buller. Vi människor behöver kunna komma till områden där det är tyst. Där naturens ljud får höras och där man kan bli påmind om hur orörd natur kan se ut. Därför kommer jag att fortsätta med att säga nej till bergtäkt på Kammarberget.

Krossa inte Kammarberget.

Comments (0) mar 17 2008