Oj vilken bra säkerhet vi verkar ha på kärnkraftverken

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag kan inte låta bli att tycka att Greenpeace har en intressant tanke med att testa hur våra kärnkraftverk har det med säkerheten. Och uppenbarligen ligger det något i deras åsikt. Annars hade de väl inte kunna både ta sig in och bli kvar så länge som de kunde.

Är det så att vi faktiskt ska fundera på om säkerheten på svenska kärnkraftverk är tillräcklig? Tar inte ägarna säkerheten på så stort allvar som de borde? Stämmer det som talesmän för ägarna säger, att aktivisterna inte tog sig in på skyddsvärda platser? Vad skulle hända om aktivister med mål att orsaka attentat gav sig på våra kärnkraftverk?

För min del så tycker jag att det finns många frågor och få svar. Jag tycker också att detta måste bli en del av debatten om kärnkraftens vara eller icke vara. Det framförs ofta att kärnkraft är det enda som räcker till för att försörja oss med den el vi behöver. Och vist vet jag också att vi just nu inte har något som gör att vi kan skrota kärnkraften, men när ni som försöker övertyga mig om hur bra det är med denna energikälla och hur kostnadseffektiv den är, så glöm inte att ta med kostnaden för säkerheten också. För det tycker jag att ni glömmer allt för ofta.

Det borde finnas ett krav på de stora energibolagen att delar av deras stora vinster ska användas för att hitta miljö och människovänliga energikällor. Det borde ligga i allas intresse kan man tycka.

Det känns skönt att det var Greenpeace som tog sig in och inte en organisation med värre syfte.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5306698

Comments (3) okt 12 2012

Hur bra är det egentligen med kärnkraft?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Den senaste veckans händelser i Japan har orsakat ett obegripligt lidande för väldigt många människor. Vi har fått se hur små vi är när naturen visar sina krafter. Jorden och havet flyttar sig, utan att ta hänsyn till de människor som kommer ivägen.

Men dessa händelser har också satt igång frågor om vår energiförsörjning. En fråga jag ställer mig är om det är rätt att bygga kärnkraftverk i områden som vi vet är utsatta för jordbävningar? De skador som orsakas av skalv och flodvågor går att se effekterna av, men de skador som uppkommer av strålning är svårare att få överblick över. Man vet inte var och när det är farligt.

För min del så tycker jag att detta borde starta en mer nyanserad diskussion, än den som nu förs där vi bara får höra hur säker vår kärnkraft är. En diskussion om hur förnuftigt det är med en energikälla som får så stora konsekvenser när olyckan är framme.

Då vet jag att jag får höra att vi inte klarar oss utan kärnkraften. Och det är nog sant just nu, men det betyder inte att det kommer att vara så alltid. Det beror ju på vad vi gör. Det är självklart att vi inte kan ersätta all kärnkraft med vindkraft, men vi måste nog sluta tänka så enkelspårigt. För att ersätta kärnkraften behövs flera olika åtgärder och det handlar både om förnyelsebar energi och att minska energiförbrukningen.

Man får ofta höra att vindkraft är så dyr så den behöver allt för mycket subventioner för att vara ett bra alternativ, men jag skulle vilja se en jämförelse mellan kostnaden för en producerad MW vindkraftsel och kärnkraftsel. Jag har en känsla av att man inte tar hänsyn till alla kostnader för kärnkraften när man redovisar hur mycket effektivare den är jämfört med andra energikällor. Hur är det egentligen? Tar man med allt från brytningen av uran och alla kringkostnader runt det, med säkerhet, utsläpp och återställning av förorenad mark, tar man med alla kostnader för säkerheten kring kärnkraftsverken och alla skyddsåtgärder som behövs, tar man med slutförvaringen av det använda bränslet och alla de kostnader som det medför i oräkneliga år framåt?

Jag tycker det finns allt för många frågor kring kärnkraften som vi aldrig får besvarade. Därför menar jag att vi måste lägga mer pengar och mer tid på att tänka över hur mycket energi vi har råd att göra av med och hur vi ska producera energin som vi förbrukar på ett hållbart sätt. Det kanske är så att kärnkraften är det bästa alternativet, men jag känner mig mycket tveksam till om det verkligen är så.

Comments (0) mar 22 2011

Förnyelsebart och kärnkraft

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Ett beslut som öppnar fler möjligheter för förnyelsebar energi, men som samtidigt gör det möjligt att bygga nya reaktorer när de gamla fasas ut. För min del känner jag mig rätt kluven till detta. Jag tror att kärnkraften måste fasas ut för gått, men jag inser samtidigt att det är svårt att göra det så länge basindustrin behöver så mycket energi.

Min åsikt är att det inte är rätt att ha kärnkraft eftersom den både vid brytningen av uranet och vid lagringen av det utjänta avfallet ställer till problem. Därför måste vi satsa väldigt mycket på att ersätta den med förnyelsebar energi som produseras utan en massa föroreningar. Beslutet som fattades i riksdagen igår ger stora möjligheter till just sådan energi.

Det kommer nu att bli möjligt att i ännu större grad produsera energi med hjälp av sol vind och biobränsle. Det finns enorma potentialer i solen och vinden. Men det är också viktigt att även industrin börjar effektivisera. Det är troligt att det skulle gå att minska deras förbrukning ganska mycket.

Det är ganska märkligt att höra hur försvaret kritiserar vindkraften. Det är enligt vad som sades här om dagen riskabelt att ha vindkraftverk nära militära flygplatser. Då tycker jag det är relevant att ställa sig frågan om de borde få flyga alls. Om de inte kan se ett vindkraftverk hur ska de då kunna se vad som är rätt mål när fienden kommer? Här borde komma klara besked från regeringen. Lika så skulle jag önska att man tydligt från nationell nivå talade om hur stort inflytande till exempel rymdobservatoriet på Råö ska få ha. Är deras forskning viktigare än vindkraften?

För att klara den framtida energiförsörjningen krävs tuffa beslut från regeringen och riksdagen. Ett sådant fattades igår och nu blir det tydligt att förnyelsebart är en viktig del av den svenska energiproduktionen.

http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/MiljoOchEnergi/100617MOKarnkraft

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ja-till-ny-karnkraft_4883537.svd

Comments (0) jun 18 2010