Kemikalieinspektionen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kemikalieinspektionen har med hjälp av ett antal kommuner runt om i landet bedrivit ett projekt, som har gått ut på att kontrolera hur butiker hanterar försäljning av kemikalier. Man har tittat på hur de följer de lagar som finns kring hantering av olika produkter. Man har bland annat kontrollerat märkning, plasering i butiker och säkerhetslock.

Man har hittat en del brister i vissa butiker. En del har förvarat kemikalier utan att tänka på att barn kan komma åt dem och en del produkter har inte haft barnsäkra lock. Kontrollerna runt om i landet har lätt till förbättringar på många områden.

Genom att miljönämnder runt om i landet har bedrivit projektet, kan man nog utan att överdriva säga att kunskapen om kemikaliehantering har ökat hos de som hanterar dessa.

Med anleding av inspektionerna har Nämnden för Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka idag beslutat om att dömma ut miljösanktionsavgift. De brister som nämndens beslut handlar om, är att kännbar märkning saknats. Farliga produkter ska ha en märkning med en varningstriangel som ska kunna kännas. Detta för att även synskadade ska kunna veta att det är en giftig produkt.

Det är inte roligt att dömma ut sanktionsavgifter, men jag tycker det är bra att Kemikalieinspektionen har satt fokus på att lagen kräver att även synskadade ska kunna veta vad en viss flaska innehåller. Att projektet har bedrivits har inneburit att man på många försäljningsställen nu har fått upp ögonen för att det är viktigt att tänka på dem som inte kan se.

Comments (0) jan 29 2010