Vietnam och klimatkrisen

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

I samband med klimatmötet i Köpenhamn, har Vietnam börjat diskutera hur de ska kunna lösa problematiken med deras utveckling. De har haft en stadigt ökande tillväxt sedan 15 år och det verkar inte trappas av. Detta innebär samtidigt ökade belastningar på klimatet och miljön.

Nu vill de bygga kärnkraft för att klara av att inte öka utsläppen av växhusgaser. Ett bra initiativ av regimen, men frågan är ändå om det är rätt.

Visst är det rätt att de vill ta tag i det växande problemet med miljön, men det finns kanske andra sätt för dem att göra en insats.

I ett land med så mycket sol, borde man väl ta vara på den resursen. Det måste vara bättre för dem att använda sig av solenergi i större utsträckning. Det borde också västvärlden hjälpa dem med. Stöd Vietnam med kompetens att utnyttja solen. Detta måste vara ett bättre sätt för länderna som har en kraftigt ökande tillväxt. De behöver mer energi, men de ska inte tvingas att gå igenom samma misstag som vi redan har gjort.

Comments (0) Dec 08 2009

Klimatsmart, ingen kan smita undan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Sopförbränning skulle kunna lösa en del av EUs klimatmål, säger Avfall Sverige. Det är en intressant tanke även om det kanske är överdrivet att säga att det löser klimatmålet. Det är ett bra steg på vägen dit.

Det finns många stora soptippar ute i Europa och på många håll växer dem hela tiden. Att förbränna soporna och därmed utvinna energi är ett bra sätt, men det får inte bli så att alla sopor ska förbrännas. Materialutvinning måste också öka. Vi måste alltså bli ännu bättre på att återvinna sådant vi har förbrukat. Vi måste också minska på den mängd sopor vi gör åt runt om i EU. Det finns en mycket stor potential att minska sopberget.

Det är en bra ide för våra ministrar att ta med till det stora klimatmötet i Köpenhamn. Där måste det bli skarpa beslut och alla måste vara med. Det går inte att få en massa undantag från att rädda världen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3735865.svd

Comments (0) Nov 01 2009

Småskalig energiproduktion

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kommer Kristdemokraterna att kämpa för att det ska bli enklare för småskalig energiproduktion. Efter att ha bifallit en motion rikstinget som handlade om denna fråga. Vi ska nu jobba för att det ska att ansluta till elnätet kostnadsfritt.

Detta gör att de som har små elproduktionsanläggningar slipper den höga avgift som de stora nätbolagen tar ut. Det är idag nästan omöjligt att ekonomi i en liten anläggning. Om Kristdemokraterna får med de andra partierna i alliansen detta förslag, kommer det att medföra att Sverige kan mycket mer småskalig och förnyelsebar elproduktion.

Därför är det inte lätt att förstå den sifomätning som visar att vi har lågt förtroende hos väljarna när det gäller klimatet. Vi är tydligen dåliga att marknadsföra oss i den frågan. Vi har alltså en stor förbättringspotential i marknadsföring. För de som inte har förtroende för vår miljöpolitik, kan inte ha satt sig in i vad vi gör och tycker. Se bara det som Anders Wijkman har gjort i EU-parlamentet. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173091

Comments (0) jun 29 2009

Klimatproblemet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är inte lätt att veta vad som gäller. Den ena dagen kommer en rapport om att det inte är så farligt som vi först trodde, men nästa dag kommer nästa rapport som hävdar att det är mycket värre. Vad ska man tro? Vem av forskarna har rätt? Eller är det så att ingen egentligen har hela svaret?

Oavsett vad som är rätt eller vem som säger det, så kan vi nog vara överens om att det inte är bra. Oavsett om människan har stor eller liten påverkan på klimatet, så är det hög tid att göra allt vi kan för att motverka klimatförändringen. Vi kan inte med gott samvete låta bli. Om vi skjuter på åtgärder som vi kan göra, så lägger vi problemet i knät på våra barn. Deras möjligheter är mycket större om vi gör vad som står i vår makt. Förhoppningsvis är det en positiv sak med finanskrisen, att utsläppen av växthusgaser minskar. Men i så fall är det viktigt att det inte ökar igen när krisen är över.

Jag tycker att det är rätt märkligt, vi kan åka till månen och vi kan skicka saker till Mars. Varför kan vi då inte lyckas konstruera en bilmotor som inte är klimatpåverkande? Det borde vara en baggis för alla dessa duktiga forskare som kan så mycket. Lika så tycker jag det är förvånande att inte energiforskningen lägger mer krut på att ta vara på solens strålar. Den finns där uppe på himlen och bara lyser över oss. Värme som helt gratis strålar ner över oss. Detta borde vara riktigt intressant att ta vara på. I stället för att hitta dessa möjligheter, så hittar vi alla problem med det. Gör det möjligt att lägga solceller på tak och gör det också ekonomiskt genomförbart för oss.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168316

Comments (1) apr 19 2009

Kyotoprotokollet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är väl bra att vi i västvärlden kan använda oss av Kyotoprotokollet för att slippa att göra våra minskningar av växhusgaser i våra egna länder. Ett intressant inslag på Vetenskapsradion på SR om vattenkraftverk i Kina. Vi gör det vi har lovat, minskar utsläppen av växthusgaser, men vi gör det i Kina.

Det är väl bra att vi ser till att utsläppen minskar, men är det rätt att vi gör så att människor tvingas flytta från sina hem i andra länder. Det är kanske lättare för den egna oppinjonen eftersom inte så många svenskar märker att människor påverkas. Det är så typiskt för oss som förbrukar så mycket mer än människor i den fattiga delen av världen. Vi ska självklart vara med och göra så mycket vi kan, men det ska inte märkas för oss. Vi ska inte behöva tänka till på hur vi lever. Det får de andra göra.

Det vore mer rimligt att vi också tog en större del av ansvaret. Eftersom vi tar en större del av välfärden. Vi kanske måste inse att vi inte kan hålla på och konsumera så mycket som vi gör. Det går ju inte att bara öka och öka hela tiden.

Jag tycker att det är bra att vi kan hjälpa Kina och andra länder att bygga vattenkraft, men vi måste också göra åtgärder här. Vi kan inte bara ställa krav på de, vi måste själva vara med och betala i vårt land. Vi kan inte tala om för de att de inte får komma upp i samma standard som vi. Sammtidigt som vi hjälper de att hitta en bättre väg än vad vi har tagit, måste vi effektivisera vår välfärd på samma sätt.

Det skulle ju kunna vara ett bra förslag att stänga kolkraften i Europa som ett första steg. Ny teknik och mindre slöseri i hela västvärlden är ett annat av dem självklara steg som redan borde ha tagits. Jag menar att det finns mycket att göra i våra länder, för att det vi gör i andra länder ska få en större trovärdighet. Det är inte rimligt att tvinga människor i Kina att flytta från sina hem om inte vi också är berädda att göra uppoffringar.

Comments (0) jan 07 2009

Sveriges bästa regering

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kommer det ännu fler goda åtgärder från vår regering. Det duggar tätt med riktigt bra saker. Det senaste är att de har beslutat att sattsa miljarder på klimatåtgärder.

Vi har väl aldrig haft en regering som har kunnat genomföra så många reformer för att ge oss bättre förutsättningar. Nu är det mycket verksta och inte bara prat. Tvärt om mot den förra regeringen. De bara lovade och lovade men inget hände. Ändå är det så märkligt, för nu låter det på sossarna som att de hade gjort så mycket för alla. Men det är väl svårt för de att acceptera att de är i opposition.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=826145

Comments (1) sep 09 2008

Plankorsningen stängs

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Iag stängs plankorsningen över västkustbanan i Kungsbacka. Det är efter många års diskussion och planerande. Men nu har den nya vägen och bron blivit klar. Tölö tvärled invigdes i lördags med ett brolopp. Se Larrys blogg om loppet.

Tanken är att trafiken ska minska i stan. Vi får se hur lång tid det tar att vi alla lär oss att köra den nya vägen. Det är märkligt att det har tagit så lång tid, men nu är det ändå klart. Kungsbacka växer så det knakar, men allt planerande och alla överklagningar gör att det tar längre tid än man hoppas på. Det sägs ju bland annat att det inte byggs några lägenheter i landet. Det stämmer inte i vår stad. Här byggs det väldigt mycket, fast behovet är ändå större. Samtidigt som man tycker att det tar för lång tid, så är det ju viktigt att det blir rätt. Det krävs noggranna planeringar för att inte göra fel.

Jag hoppas att vi kommer att bygga ut vår stad med miljön och inte mot. De nya planer vi antar tycker jag ska innehålla krav på energieffektiva hus. Vi måste ställa krav så att vi klarar klimatkraven. Det betyder att vi inte får vara fega utan vi måste våga gå före byggföretagen och visa att vi har en hög miljöprofil i Kungsbacka.

Comments (0) jun 30 2008

Miljöpartiet halkar efter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu är vi tillbaka till att vara ett parti med en jättebra miljöpolitik. Med det beslut vi fattade igår har vi tagit ett stort steg mot en hållbar politik för alla områden. Att vi kunde enas om ett så utmärkt förslag känns riktigt bra. Tänk bara:

  • en Marshallplan för miljön.
  • bygga ut järnvägsnätet för både person och godstrafik i hela landet.
  • långsiktiga klimatmål fram till 2050 för hela EU.
  • Inkludera internationell sjöfart och flyg i det nya klimatavtalet.
  • Ge den enskilde laglig rätt att sälja el från sitt hus till elnätet.

Som ni ser är det massa bra saker vi nu kommer att jobba med.

Det är så skönt att vi nu har satt ner foten och därför kan börja jobba ännu mer för en bra miljö och för att klara klimathotet. Detta med en Marshallplan för miljön innebär att vi menar att de rika länderna har ett ansvar för att hjälpa utvecklingsländerna med miljöproblemen. I första läget vill vi att EU avsätter en regäl summa för att visa vägen för andra. Det är så viktigt att vi ser miljöfrågorna globalt och inte nationellt. Men det betyder inte att det inte ska arbetas lokalt, tvärt om. Det är också vi i kommuner och landsting som i varje beslut ska tänka in miljö och klimat.

Den hetaste punkten vi diskuterade var drivmedelspriset. Jag är glad att vi nu har omvärderat vår inställning och att vi därför kan vara mer trovärdiga i debatten. Vi måste inse att det är bättre att kunna försöka styra med olika medel. Det vi ändå samtidigt säger är att det får inte bli så att man inte kan bo på landsbyggden. Detta får vi försöka styra på annat sätt.

www.dagen.se www.svd.se

Comments (2) jun 29 2008

Riksting

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det dags att åka till Kristdemokraternas årliga riksting. Det är alltid roligt att få vara med och delta i partiets beslut. Detta riksting kommer att inehålla diskussioner om hur vi ska forma vår politik i framtiden. Vem vill inte vara med då?

Jag kommer att delta i flera områden, men jag har fått två av dem att ta större del i. De områdena är miljö och jämställdhet. Jag hoppas på intressanta och givande debatter med högt till tak.

Möjligen kommer ni att kunna se mig på svt24, de brukar vara där och sända.

Vet inte om det finns några möjligheter att komma ut på nätet för att skriva, hoppas det.

De förslag som vi har när det gäller miljö och klimat är riktigt bra. Om de går i genom kommer vi att ha mycket att göra i regeringen för att få de att ställa upp på våra förslag. Det kan ju självklart bli andra förslag som vinner gehör, men jag tror att vi skulle få en bra miljöpolitik med partistyrelsens tankar. Om vi ska kunna vända utvecklingen av klimatet, krävs det tuffa beslut från politiken på alla nivåer. Det gäller att vi i Sverige inser det och att vi tar vårt ansvar och att vi påverkar EU att göra det som måste göras.

Rapporter kommer så snart jag får chans.

Comments (0) jun 25 2008

Hållbar miljöpolitik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Anders Wijkman och Nina Ekelund pressenterade idag Kristdemokraternas nya miljöpolitik. En miljöpolitik för framtiden. Läs deras pressmeddelande på http://www.kristdemokraterna.se Det måste bli slut med ”slit- och slängekonomin” säger de. Och visst är det rätt. Vi kan inte hålla på och förbruka jordens resurser i så stor grad som vi gör. Hur ska jorden kunna återhämta sig om vi hela tiden ökar användningen av naturresurser?

De har i en grupp arbetat fram ett förslag som vi ska besluta om på rikstinget i slutet på juni. Det känns riktigt bra att vi nu får en hållbar miljöpolitik. En politik med höga ambitioner för klimatet och för miljön. Vi måste se långsiktigt på allt vi gör framöver. Det räcker inte att se bara några år. Om vi ska kunna vända utvecklingen är det otroligt viktigt att vi fattar kloka beslut så väl i riksdagen som i kommuner och landsting. I de planer kommuner fattar beslut om, så måste vi ställa höga krav på energieffektivt byggande och på miljöanpassade avloppslösningar.

Det räcker inte med vackra ord, vi måste visa att vi menar allvar och vi måste våga fatta tuffa beslut. Om vi inte gör det nu, så kommer människor i framtiden undra vad vi tänkte med. De kommer inte precis att tacka oss om vi är fega. Men våra barnbarn kommer förhoppningsvis kunna leva på jorden om vi är kloka idag. De har också rätt till frisk luft och rent vatten. Vi har inte rätt att ta det ifrån dem. Men det är just vad vi håller på med.

Comments (0) jun 10 2008