Västtrafiks och Hallandstrafikens biljettsystem

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är bra att Tommy Rydfeldt säger sig vilja arbeta för att biljettsystemen för kollektivtrafiken ska fungera bättre mellan Hallandstrafiken och Västtrafik. Då tycker han ju som vi andra i Alliansen i Region Halland. Det är nämligen en av de punkter vi var överens om att arbeta med inför mandatperioden.

Vi vill att det ska gå lätt att åka kollektivt i vår region och i angränsande regioner. Det ända problemet som kvarstår för att det ska gå smidigt är Västtrafiks biljettsystem. De ska ju envisas med att ha sitt egna krångliga system som ingen tycker är lätt att hantera. Så om Tommy vill vara med och försöka påverka Västtrafik så är jag bara glad. Och det kan ju vara bra för dig Tommy att veta att du inte är ensam i din önskan. Vi Kristdemokrater vill samma sak.

Dessutom är Västtrafiks biljettsystem väldigt svårt att hantera för många med funktionsnedsättning, och då i synnerhet för människor med synnedsättning. Inte nog med att man ska lyckas när man går på bussen, man ska också checka ut när man går av.

En annan fråga man funderar på med Västtrafik är varför de inte kan ha hållplatsutrop. Det funkar på spårvagnarna i Göteborg och det funkar på bussarna i Hallandstrafiken, men inte när man kommer över till Västtrafiks bussar, (eller som Unga Synskadade kallar dem ”Västtragik”). Finns det någon förklaring på det?

http://rydfeldt.blogspot.se/2012/08/samordnat-biljettsystem-insandare.html

Comments (0) aug 26 2012

Gratis kollektivtrafik i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka säger i en av våra punkter vi går till val på, att vi vill ha gratis kollektivtrafik i kommunen. Vi tror att det är en nödvändighet om vi ska klara de klimatmål vi har satt upp. För Kungsbackas del handlar det väldigt mycket om att minska transporterna och då är det ett måste att människor åker mer kollektivt.

Vi tycker heller inte att det är rätt att ställa olika grupper mot varandra i kommunen. Några säger att pensionärer ska få åka gratis och andra säger att unga ska få göra det. Men vi menar att då är det mer riktigt att alla får den möjligheten. Det är ju också så att om de som pendlar till jobb och alltså åker ofta, åker kollektivt istället för att ta sin bil, så minskar utsläppen från trafiken ännu mer. Och det är ju just det vi vill.

En del tycker att det låter orimligt att lägga så mycket pengar på detta, men vi menar att klimatet och miljön är så viktigt så det måste få kosta. Vi ska lämna över en jord till kommande generationer som går att leva på. Vi måste ta vårt ansvar och ett sätt att göra det är att försöka få människor att åka gemensamt istället för var och en för sig.

Vi tycker miljön är viktig! Vad tycker du?

Comments (0) sep 05 2010

Gratis kollektivtrafik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vad kan vi i Kungsbacka göra för att minska co2 utsläppet? Vi måste vara med och göra vad vi kan. För även om vi har haft en kall vinter i år, som gör att man inte tror att klimatet förändras så fort som det sägs, så kan vi inte luta oss tillbaka och leva som vi alltid har gjort. Växthusgaserna i atmosfären måste minska och vi ska vara med och bidra med vad vi kan.

Vi Kristdemokrater menar att en väg är att minska våra transporter med egna bilar. Vi har mycket bilar i kommunen och vi är inte riktigt bra på att åka kollektivt. Vi behöver alltså bli bättre på att ta bussen när vi ska förflytta oss. Det är ett sätt för oss att minska vårt bidrag till växthuseffekten.

Om vi med politiska beslut kan stimulera kommuninvånarna till att åka buss så tycker vi att vi ska försöka göra det. Ett sätt kan då vara att göra kollektivtrafiken i kommunen gratis. Inte bara för pensionärer eller skolungdomar, utan för alla. För miljöns skull kommer vi att jobba för detta under den kommande mandatperioden.

Comments (0) apr 08 2010

Torget i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Debatten går hög om torget i vår stad. Några vill gräva upp det och bygga parkeringar där under. Parkeringar som skulle bli mycket dyra och som skulle förstöra ett kulturarv som finns där.

Vi Kristdemokrater säger nej till detta projekt. Det finns bättre ställen att bygga parkeringar, som dess utom inte blir till närmelsevis dyra. Det finns mer angelägna saker att använda kommunens pengar till.

Vi vill ha ett bilfritt centrum, där man kan vistas utan alla dessa bilar. Därför vill vi bygga parkeringshus mark som gränsar till innerstaden. Det finns redan planer som bara behöver verkställas. Tänk vad bra det skulle vara om man kunde komma till Kungsbacka och ställa sin bil i ett garage Varlaparkeringen och sedan de bilfria gatorna i staden. Sätta sig ett kaffe och ta en fika utan att andas in en massa avgaser. Tänk att kunna ha sina barn torget och slippa vara rädd att de blir överkörda. I samma slag skulle alla de hindrande trottoarkanterna försvinna. De är ju överflödiga när det inte kör bilar alla gator.

Lägg inte en massa onödiga pengar dyra nergrävda parkeringar, lägg de istället att utväckla kolektivtrafiken. Låt kommunens pengar användas ett klimatsmart sätt. Kungsbackaborna måste bli bättre att åka kollektivt. Vi är nämligen inte något vidare det. Men behövs också turtäthet och närhet till hållplatser.

I ett svar våran insändare i Kungsbackaposten, säger skribenten att vi inte lever i nutiden. Jag menar att det är just vad vi gör. Vi ser framåt med klokskap. Framtiden är inte full av bilar, den är fylld med högkvallitativ kollektivtrafik, med täta turer och den är tillgänglig för alla.

Comments (0) feb 19 2009

Unga Synskadade kräver tillgänglig kollektivtrafik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Något som bara borde fungera eller hur. Unga Synskadade kräver nu att hållplatser ska ropas ut alla bussar. Ett bra krav från dem. Det är ju självklart att alla ska kunna veta var man är och slippa kliva av fel ställe.

Jag undrar många gånger varför enkla saker inte fungerar i samhället. Hur svårt kan det vara att ha en rutin att berätta vilken nästa hållplats är? Inte alls svårt egentligen. Det är ju bara att bestämma att ska det vara. Därför är det bra att Unga Synskadade Väst nu går ut och kräver detta. Radio Halland har ett inslag med Caroline Dahlberg från Kungsbacka, som sitter i styrelsen för Unga Synskadade Väst. Lyssna inslaget här.

Comments (2) mar 26 2008