Äldreboenden inte säkra

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var intressant Uppdrag granskning i veckan. Det handlade om hur säkra landets äldreboenden är när det gäller bränder. Det visar sig att de flesta av våra äldre bor utan möjlighet att ta sig ut om det börjar brinna.

I Sverige sattsar vi 22 miljoner per år för att rädda ett liv i trafiken. Det skulle enligt programet kosta 5 miljoner för att rädda ett liv i äldreboendena, men det säger sig kommunerna inte ha råd med. Varför är det lättare att betala för att rädda liv i trafiken?

Ett sätt att minska riskerna för våra äldre skulle vara att installera sprinklers på boendena. Då skulle det gå långsammare för en brand att utvecklas och de gamla skulle ha större chans att hinna ut. För det är just det som är det stora problemet. De hinner inte att ta sig ut och personalen har inte någon möjlighet att hinna hjälpa alla på den korta tid det handlar om. Personal kan alltså bli tvugna att lämna människor kvar i elden.

Det är så sorgligt att det alltid måste ske en olycka innan vi åtgärdar problem. Det borde åtminstonne vara en självklar sak att det finns brandvanare i varje bostad, men inte ens det är självklart. Det är egentligen rent bedrövligt att det är så här.

Att vi som kommuner inte kan klara av att ha full koll på säkerheten hemma hos de gamla som bor kvar i sina hem, kan väl kanske vara förståligt, men i de kommunala boendena borde vi absolut göra det. Kungsbacka var inte med i programet, men jag antar att vi inte är så mycket bättre än någon annan. Den enda kommun som stack ut till det bättre var Varberg. Grattis till er äldre som råkar bo i Varberg.

http://hn.se/nyheter/varberg/1.624689

Comments (1) okt 30 2009

Skolor kan neka elever

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Friskolor i Sverige kan neka att ta emot elever med funktionshinder. De kan skylla på dåliga lokaler eller brist på resurser. Detta kan ske trots att skolagen säger att den svenska skolan ska vara öppen för alla. Det gäller tydligen inte funktionshindrade.

Det är en rätt intressant möjlighet de har. För tänk om de hade nekat andra grupper på samma sätt. Vad hade då hänt? Som exempel kunde det ju handla om en elev från ett afrikanskt land. Vad skulle hända om de nekade då? – Vi har inte de resurser som krävs för den extra språkutbildning som skulle behövas.

Det skulle kallas för diskriminering.

Det skulle alltså inte gå att neka elever med någon annan orsak att få gå i en skola. När det gäller funktionshindrade så är det möjligt. Är vi då lika inför lagen i vårt land? Ja det är vi nog om vi inte är funktionshindrade.

Både den kommunala skolan och friskolorna finansieras av kommunskatten. Man har alltså uppdraget att sköta undervisningen åt kommunerna, ingen skillnad här alltså. Jag tycker att skolan ska vara till för alla, och då ska man inte kunna neka elever av den ena eller den andra anledningen. Alla ska ha samma rätt, annars kan man fundera över ersättningssystemet vi har. Skolan är en offentlig inrättning och alla sådanna ska vara tillgängliga för alla. Då borde skolorna också vara tvugna att anpassa sina lokaler efter de behov som eleverna har.

Är det samma inom äldreomsorgen, kan ett serviceboende säga att de inte kan ta emot funktionshindrade äldre? Vi har ingen hiss, så det går inte att du bor här. Eller en vårdcentral.

Nej, detta är inte rätt. Det är ju självklart att all offentligt finansierad verksamhet ska ha samma rättigheter och skylldigheter. Man ska inte kunna neka och där med skjuta över ansvaret på andra. Alla människor ska kunna ha samma möjlighet att välja skola, vård och omsorg. Diskriminering ska inte vara tillåtet i Sverige 2008.

http://www.sr.se/ekot

Comments (0) okt 23 2008