Studentbostäder i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu startar höstterminen för en massa studenter och som vanligt vid denna tid på året kommer rapporterna om brist på studentlägenheter. Och vad har det med oss i Kungsbacka att göra? Nej tyvärr inte mycket än så länge. Vi har ju inget universitet eller högskola här.

 

Men vi Kristdemokrater tycker att vi måste lyfta blicken och se lite längre än bara inom vår egen kommun. I Göteborg är det stor brist på bostäder för de som ska studera där. Inom bara några år så behövs det byggas tusentals lägenheter för att tillgodose behovet för studenterna.

 

Visst fattar även vi att de flesta vill bo i Göteborg och inte i Kungsbacka, men det tar bara 25 minuter med pendeln så är man mitt i Göteborg. Vi är övertygade om att många skulle kunna tänka sig att hyra en studentlägenhet i vår kommun, i synnerhet om den låg nära en pendeltågsstation.

 

Om nu de studentbostadsbolag som agerar i Göteborg inte kan bygga i Kungsbacka, så finns det andra bostadsbolag som säkert skulle klara av att bygga för studenter. Ge till exempel Eksta och Aranäs möjlighet att bygga hundra studentlägenheter var nära pendeltåget. Vi är övertygade om att de skulle bli uthyrda utan problem. Om alternativet står mellan ingen bostad eller bostad 25 minuter bort med pendeln, så är det ingen tvekan om vad valet skulle bli.

 

Det är hög tid för Kungsbacka att ta en del av ansvaret för studenterna i Göteborgsregionen. Vi måste dra vårt strå till stacken och det kan vi göra genom att diskutera med våra stora bostadsbolag om hur de skulle kunna bidra med att bygga studentbostäder. Kommunen kan göra sin del genom att anvisa mark och bolagen ser till att bygga så det passar studentlivets behov och möjligheter.

Comments (15) sep 02 2015

Har aldrig snubblat över en människa som sitter och tigger

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Fick denna insändare publicerad i Norra Halland idag.

Svar till Lennart Niklasson i Norra Halland 24 jan.

 

Som ordförande för Synskadades riksförbund i Halland, tar jag mig friheten att svara på ditt inlägg i debatten om i fall det ska vara tillåtet att sitta eller ligga på våra trottoarer i Kungsbacka.

Visserligen ska man väl vara tacksam för att människor säger att de bryr sig om hur vi – handikappade – har det när vi är ute och går, men jag måste ändå säga denna gång att omtänksamheten blir lite missriktad.

Jag har, trots att jag varit synskadad hela mitt liv, aldrig snubblat över en människa som sitter och tigger på våra gator eller torg. Möjligen kan det bero på att de har flyttat på sig eftersom de sett att jag använder vit käpp, det kan jag naturligtvis inte veta. Men jag skulle faktiskt inte bli så upprörd även om det skulle hända. För min del så tycker jag det är mycket värre att vi i Europa inte klara av att ta hand om våra medborgare så att de kan överleva utan att tvingas till att tigga för bröd för dagen.

Jag vill också säga att för oss som ser dåligt och jag tror att jag också kan tala för människor som använder rullstol för att ta sig fram, så har vi mer problem med skyltar och cyklar som står ivägen på trottoarerna än med människor som tigger. Det gör mycket ondare att slå smalbenen i en hård skyllt än i en mjuk människa. Det är också mycket lättare att få trasiga kläder eller olja på sig av en cykel man krockar med eller snubblar över än av en människa som ber om en gåva.

Låt oss våga se det verkliga problemet och tala om det istället för att hitta på dåliga förslag. Det är människor som lever under ovärdiga förhållanden vi talar om. De får inte mat för dagen för att vi förbjuder de att sitta i vår stad. De kan inte ge sina barn en framtid av sådana beslut. Det är självklart inte att sitta på trottoaren som är den mänskliga rättighet de är i behov av. Så låt oss hjälpas åt för att även dessa människor ska få samma mänskliga rättigheter som vi. Låt oss fatta beslut som betyder något och inte bara är till för att vi ska slippa se hur sanningen ser ut.

Niklas Mattsson ordförande för Synskadades Riksförbund i Halland, ledamot i kommunfullmäktige i Kungsbacka för Kristdemokraterna

Comments (0) jan 28 2014

Palliativ vård med hög kvalitet i hela Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag har vi i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Halland fattat ett inriktningsbeslut om hur vi vill se den palliativa vården organiserad i regionen. Ett beslut som gör att alla hallänningar ska få palliativ vård med hög kvalitet och att den ska ges nära där man bor.

Det är riktigt bra att vi nu har kommit överens om att öppna palliativa vårdplatser i Falkenberg, så att vården kan finnas nära även för Falkenbergs invånare. För att garantera kvaliteten på vården i Falkenberg hela dygnet ska man använda sig av närsjukvårdens läkare på jourtid, så som man gör i Kungsbacka.

Och det fina arbetet som sker på den palliativa avdelningen i Kungsbacka har för mig varit en förebild för hur det ska skötas. Så det är självklart att det även i framtiden ska fortsätta fungera på samma sätt för invånarna i Kungsbacka.

Jag är glad att vi har så fint omhändertagande av människor som är i behov av vård i livets slutskede i Halland. Det är så otroligt viktigt att man får rätt vård och rätt bemötande när man är i ett sådant skede i livet. När man är som mest utsatt ska man bli som bäst bemött och få den bästa omsorgen.

Comments (0) Nov 25 2013

Kristdemokraterna vill att det byggs studentbostäder i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Bostäder för studenter tycks alltid vara en bristvara. Vi vill att människor ska utbilda sig på universitet och högskolor, men många studentstäder har svårt att matcha med bostäder i den utsträckning som behövs.

Kristdemokraterna i Kungsbacka tycker att vår kommun som ligger så bra till med kort pendlingsavstånd till alla utbildningsplatserna i Göteborg, ska ta vårt regionala ansvar och verka för att det byggs studentbostäder i Kungsbacka.

Om vi lyckas hitta mark i närheten av pendeltågstationerna så är vi övertygade om att det finns studenter som gärna skulle bosätta sig i vår kommun. Alla har inte behov av att bo mitt inne i Göteborg, utan en hel del kan säkert tycka att det är skönt att komma en bit ifrån skolan.

Det sägs ofta att vi inte ska bygga kategoriboende, men när det gäller studenter menar vi att det inte är fel. Just när man är student finns det många fördelar med det. Ekonomin är kanske inte så bra, då kan det vara bra att man är flera som delar på kostnaderna genom att ha gemensamma utrymmen som t ex kök.

Byggbolagen säger att det inte går att bygga små billiga lägenheter, därför måste vi hitta alternativ till dessa och tillåta att det byggs studentbostäder som studenter har råd att bo i.

I Kungsbacka finns det mark nära järnvägen och där med pendeltåget, som skulle lämpa sig väl för att bygga studentbostäder på. Det som behövs är att kommunen öppnar upp för någon villig byggare att sätta fart. För det är klart att vi vill att ungdomarna ska kunna bo här även när de studerar.

Comments (0) okt 13 2013

Motion om maxtak för antalet barn i förskolegrupperna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i Kommunfullmäktige om att det måste finnas ett maxtak för hur stora barngrupperna i förskolan ska få vara. Detta är motionen som kommer att tas upp på kommunfullmäktige i september.

Stopp för stora barngrupper !

Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen. Där skall de få utvecklas till trygga människor. Därför är det viktigt med små barngrupper i förskolan. Ett barn klarar inte att relatera till allt för många personer. Stora barngrupper skapar problem, särskilt för små barn och barn med särskilda behov.

Vi Kristdemokrater vill att det skall finnas ett tak för barngruppernas storlek. På så sätt kan vi säkra kvalitén och tryggheten för alla barn och pedagoger.

Vi Kristdemokrater föreslår

Att kommunfullmäktige inför ett maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i Kungsbacka Kommun.

Vi menar att det är viktigt att vi ser till barnens bästa och då ska grupperna inte vara för stora.

Comments (0) sep 06 2013

Kommunfullmäktige ikväll

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , ,

Då kan man säga att sommarledigheten är slut på allvar. För ikväll är det dags för kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Dels ska vi få svar på vår motion om stranden ”Vita sand” i Åsa. Vi vill att man flyttar utsläppet av dagvatten från stranden. Detta har de andra partierna sagt nej till hela vägen via nämnder och Kommunstyrelsen, men vi hoppas att de ska ge med säg i fullmäktige ikväll. För ingen har ju missat att det är problem med kvaliteten på badvattnet vid en av kommunens största badplatser. Så vi hoppas på ett bifall till att förbättra badvattnet i Åsa.

Jag ställer också en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande ikväll. Så här lyder den:

Enkel fråga om kostnader för Kungsbackas flyktingmottagande från Niklas Mattsson Kristdemokraterna

Till Per Ödman Kommunstyrelsens ordförande.

I debatten om flyktingar får man ofta höra från visst politiskt håll, uttryck som de så kallade flyktingarna, alltså med undertonen att de inte har flyktingstatus. De så kallade flyktingbarnen, som alltså skulle ljuga om sin ålder. Och att andra grupper får stå tillbaka för att vi ska ha råd med att ta emot dem. Det är till och med så att man ibland kan höra representanter för svensk massmedia fråga hur många flyktingar har vi råd att ta emot.

I debatten används ofta de äldre som slagträn för att ge tyngd åt de främlingsfientliga åsikterna. Det sägs att det tas pengar från äldreomsorgen för att finansiera flyktingmottagandet. Därmed skulle de äldre inte få den omsorg de har rätt till.

Allt för ofta får dessa påståenden stå oemotsagda och riskerar därför att få gälla som sanning.

Därför vill jag ställa följande fråga till dig som Kommunstyrelseordförande och alltså ansvarig för Kungsbacka kommuns budget.

–       Har Kungsbacka kommun någon gång behövt prioritera ner och därmed sänka budgeten för äldreomsorgen för att finansiera flyktingmottagandet?

–       Om ja, hur har det påverkat de äldre i vår kommun?

–       Om nej, kan du verifiera det på något sätt?

 

Jag hoppas jag får svar redan ikväll, men det vet jag nog inte innan mötet börjar.

Comments (0) aug 13 2013

Badvattenet på Vita sand i Åsa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i kommunfullmäktige om att förbättra miljön på den så omtykta badstranden Vita sand i Åsa. I motionen föreslår vi att man ska flytta på utsläppet av dagvatten som idag sker mitt på stranden.
När motionen har behandlats av de olika nämnderna i kommunen har de föreslagit avslag på motionen. Man hänvisar till att det inte skulle finnas plats varken norr eller söder om stranden för utsläppet. Men i motionen säger vi inte åt vilket håll det borde flyttas. Vi menar att det inte ska ske mitt bland de badande människorna. Det skulle alltså lika gärna kunna betyda att man förlänger röret ut i vattnet, så utsläppet kommer en bra bit utanför stranden. Detta skulle inte vara unikt, utan det sker på många andra ställen.
Så vi har svårt att förstå varför man inte behandlar motionen mer positivt. Bland annat har Miljö och hälsoskyddsnämnden behandlat motionen och då var det bara Kristdemokraterna som ville bifalla. Därför blir jag minst sagt förvånad när jag på olika ställen kan läsa och höra att till och med ordförande i nämnden nu vill få det att låta som han jobbar hårt för denna fråga. Han argumenterade för ett avslag och det var alltså så beslutet blev.
Jag hoppas att motionen får en mycket mer positiv behandling när den i augusti kommer upp i fullmäktige. Det skulle ju vara konstigt om alla de som tycker frågan är så viktig röstar för ett avslag.

Comments (1) jun 22 2013

Tråkigt för skateungdomarna när kommunen missat bygglov

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är väl fantastiskt. Kommunen driver verksamhet i en lokal under flera år utan att ha bygglov. Bra jobbat. Det som gör det riktigt fantastiskt är ju att det inte direkt har varit en verksamhet som flutit på utan diskussion. Tvärt om har det stormat ganska mycket om skatehallen. De flesta av kommunens förvaltningar har väl varit engagerade på något sätt någon gång. Då kan man tycka att det borde ha uppmärksammats ganska mycket tidigare att de inte hade bygglov.

Så här ska det inte kunna hända i den egna verksamheten tycker jag. Nu blir det ju de skatande ungdomarna som drabbas av en stängd lokal. Inte bra. Och jag tänker också att om det hade sökts bygglov från början, hade kanske en del av de problem som följt skatehallen kunnat undvikas.

Vi i kommunen ställer höga krav på våra invånare att göra rätt – då ska vi ställa lika höga krav på den egna verksamheten.

Comments (0) jan 11 2013

Vi vill beställa färdtjänst från Sverige och inte från andra länder

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag tycker det är helt galet att beställningscentralen för färdtjänst ska kunna styra våra samtal till andra länder. Det måste vara något fel på systemet med upphandling när det går att göra så här. Det är väl ingen konkurrens på lika villkor när man jämför löner i helt olika länder. Dessutom med den arbetslöshet vi har i Sverige, så blir det ju ännu mer obegripligt att detta kan vara rätt.

Men framför allt så blir jag orolig för de som är beroende av färdtjänst. Vi bytte till Hallandstrafiken för några år sedan och bara det blev bekymmersamt. Telefonister som inte hade någon geografisk kännedom om Kungsbacka och platser som inte fans på GPS-kartorna. Men de kunde ju i alla fall språket. Nu blir det en uppenbar risk att man hamnar hos telefonister som har fått en snabbkurs i svenska och om platser i Kungsbacka. Det känns inte som kvalitet.

Resorna minskade märkbart när Hallandstrafiken tog över färdtjänsten i Kungsbacka och människor kände sig otrygga när beställningscentralen i Falkenberg gjorde fel eller inte förstod beställningen. Alltså har en del människor som behöver färdtjänst blivit inlåsta hemma på grund av att majoriteten i kommunfullmäktige fattade beslut om upphandling av beställningscentralen. Man vågar inte åka färdtjänst och då minskar det sociala umgänge som alla är beroende av för att må bra. Jag är väldigt orolig för att detta kommer att innebära att ännu fler människor väljer bort aktiviteter och sällskap på grund av denna nya upphandling.

Det får inte vara så att priset är det viktigaste när sådana här saker upphandlas. Trygghet och kvalitet för de människor som är beroende av att det fungerar måste vara viktigare. Det är människor som inte har möjlighet att klara sig utan färdtjänst det handlar om. Det är inte gods som ska transporteras från punkt a till punkt b.

Comments (0) sep 25 2012

Ett härligt Oasmöte i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Har under veckan varit på ett underbart Oasmöte i Kungsbacka. Det är så härligt att vara tillsammans med så många glada människor. Att få samlas för att vara inför Gud och för att få lyssna på så många goda förkunnare. För mig som Kristen är det väldigt skönt att få detta tillfälle till förnyelse och påfyllnad av glädje och det goda som förmedlas i denna gemenskap med andra Kristna och med Jesus. Ett Oasmöte är verkligen en oas, där man får möjlighet till vila och där man får fylla på sina förråd. Dessa platser blir mer och mer viktiga i vår tid med det samhällsklimat som råder.

Därför är det ledsamt att en del människor väljer att skriva insändare där de fokuserar på stridsfrågor som inte hör hit. Ett Oasmöte är inte en plats där kyrkans tvister ska lösas. Det är en plats att samlas runt det som förenar. Ett Oasmöte är inte ett tillfälle där politisk korrekthet ska gälla. Jesus var inte direkt politiskt korrekt när han predikade i Israel, varken mot det religiösa etablissemanget eller mot staten.

Vissa frågor får allt för stort utrymme i den mediala debatten, medan annat som verkligen borde debatteras knappt får något utrymme alls. Likaså tycker jag att det blir lite fånigt när kommunstyrelsens ordförande måste ta tillfället och markera så som han gjorde, när han är inbjuden att invigningstala på Oasmötet. Det är väl bara glädjande att Kungsbacka får så många besökare som ett Oasmöte ger. Det är inte så många arrangemang av den här storleken som inte behöver någon förstärkning av poliser eller ordningsvakter.

Jag tycker det är viktigt att debattera, men rätt sak vid rätt tillfälle. Till exempel tycker jag att alla lag ska vara välkomna till Kungsbacka under Gothia, även om de kommer från länder med diktatur eller annan religion än vi eller kanske lagar som vi inte tycker om. Debatt ska föras, men man måste inte diskutera alla frågor vid varje tillfälle.

Comments (0) jul 15 2012