Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken. Vilket man inte kan säga om Moderater och Folkpartister. De säger nej på mycket tveksamma skäl till vindkraftpark i Ulvås.

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka är positiva till att det byggs vindkraft i Kungsbacka. Vi har i vindkraftplanen pekat ut området i östra kommunen som ett område som är lämpligt att pröva för vindkraft. Då kan vi inte säga nej till det om det inte finns sakliga skäl för det och det gör det inte i Ulvås. Tvärt om så är det ett område som är lämpligt för vindkraft, om man tar hänsyn till de synpunkter som kommit fram när Miljöförvaltningen har utrett frågan så ser man att det inte finns den typen av naturvärden som bla fp hävdar.

Det är inte rätt att säga nej till alla verk, när det bara är några som inte är lämpliga. Det hade varit bättre att m och fp hade sagt nej det ska inte finnas vindkraft i vår kommun. Det är ju vad de menar i praktiken.

Kristdemokraterna hoppas att kommunstyrelsen låter länsstyrelsen pröva om vindkraftparken i Ulvås är lämplig. Det vore fel att använda det kommunala vetot i detta fallet. Vi måste också vara med och ge plats för hållbar energi. Man kan inte alltid säga att visst ska det finnas, men inte här. Vi måste ta vårt ansvar och upplåta mark även i vår kommun.

Comments (0) apr 20 2012

Vindkraftplan i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har Kommunstyrelsen i Kungsbacka äntligen fattat beslut om översiktsplan för vindkraft. Det har tagit flera år och många turer fram och tillbaka. Nu är det bara Kommunfullmäktige kvar som ska fastställa planen.

Detta kommer att innebära att det nu kan byggas fler än de fyra vindkraftverk som finns i vår kommun, men det är fortfarande många begränsningar kvar. Och det största hindret för vindkraftverk i Kungsbacka är nog att det finns en del politiker och partier som inte vill ha de.

Planen medger att man kan pröva vindkraft i den östra delen av kommunen, men även här finns ganska många hinder. Det största hindret är dock Råö. Personligen tycker jag att de får allt för mycket inflytande. Enligt planen dras en radie på15 kmrunt observatoriet där det inte alls är möjligt för vindkraft och utanför denna gräns ska Råö vara en remissinstans. Det borde absolut vara tillräckligt med15 km.

Det som är bra är att vi nu kan börja släppa fram de förfrågningar som finns och låta de prövas. För även om vi har en plan för vindkraft så måste självklart alla vindkraftverk prövas mot de lagar och regler som finns. Enligt Miljöbalken och de andra föreskrifterna som reglerar vindkraftetableringar så är det mycket som ska uppfyllas innan ett verk kan resas. För givetvis måste bullernivåer vara rimliga och skuggningseffekter vid bostäder måste undvikas i möjligaste mån.

Fast även om det är mycket man måste tänka på innan man bygger ett vindkraftverk, så tycker jag att energi som produceras av vind känns så rätt. Att ta tillvara naturens resurser som ändå bara finns där. Vinden blåser och att då kunna använda den utan att i produktionstillfället förorena miljön. Det känns riktigt bra.

Comments (2) mar 21 2012

Nej till bergtäkt på Kammarberget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Man blir glad när beskedet från Länsstyrelsen om Kammarberget kommer. De har beslutat att bergtäkten inte får byggas. De har alltså gått emot kommunens beslut och säger att miljön är viktig att bevara i detta orörda område.

När Nämnden för Miljö och Hälsoskydd hade uppe frågan var nämnden oenig. Vi Kristdemokrater stred för miljön, men fick se oss besegrade när andra tyckte att det var viktigare att gå på företagets linje. Därför känns det riktigt skönt att Länsstyrelsen bekräftar att vi hade rätt när vi ville gå på förvaltningens förslag. Länsstyrelsen bedömer också precis som Kristdemokraterna i nämnden, att den enormt stora mängd lastbilstrafik täkten skulle medföra på Tostaredsvägen, skulle vara en stor risk för både vattentäkten och människors hälsa.

Nu har Kammarbergets chans att få förbli ett vackert berg och inte nermalt till makadam ökat. Hoppas striden med detta är över.

http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/1411-nej-till-bergtaekt.html

Comments (1) sep 09 2011

Nya färdtjänstregler

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Kommunfullmäktige i Kungsbacka har nu fattat beslut om nya färdtjänstregler. Det är ett bättre regelverk än det gamla och jag hoppas att det kommer att visa sig att det är mer flexibelt än det förra. Det krävs förståss att de som ska tolka reglerna gör det på det sätt fullmäktiges intention är.

Några förbättringar som sagt, den obegripliga 7-mils gränsen per resa är nu borta och det ska gå att få sk direktresa om man vid arbetsresa behöver lämna barn på förskolan. Bra förbättringar som gör livet lättare för en del användare. Vi hoppas också att det ska vara slut med att man behöver tränga ihop sig tre i baksätet.

Vad vi inte lyckades med att få igenom var kortare väntetid. De håller fast vid sina 45 minuter, medan vi och några andra ville sänka till 30 minuter. Vi Kristdemokrater hade också önskat att vi skulle fått kortare tid för ansökning om riksfärdtjänst och resa i annan kommun. Men det gick de inte med på, så vi fick släppa det för denna gång.

Man kan alltid ha synpunkter på reglerna, men det känns som det går åt rätt håll för oss i Kungsbacka. Jag tycker att ett regelverk ska vara så enkelt som möjligt och det ska vara till för att underlätta för de som har behov av tjänsten. Det är väl inte alltid regelverk fungerar så.

I vilket fall så har vi nu antagit nya förbättrade regler och det känns bra.

Comments (0) jun 15 2011

Äntligen vindkraft även i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Kan det nu äntligen bli något av vindkraften i Kungsbacka kommun. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp Råös överklagande. Det verkar betyda att Victorsson i Frillesås kan börja bygga sitt vindkraftverk som de fick tillstånd för redan 2006, men som tills nu varit överklagat av rymdobservatoriet.

Hoppas att detta betyder att Råö nu får finna sig i att det även i Kungsbacka ska finnas vindkraft och att de inte har rätt att lägga en död hand över hela kommunen. Vi behöver också vara med och bygga förnyelsebar energi i form av vindkraft. Råö måste nog hitta sätt att leva tillsammans med vindkraften, snarare än att säga helt nej till den. Det är ju faktiskt inte själva vindkraften som är problemet, utan signalerna som reflekteras av snurrorna.

Med de bra vindlägen vi har i Kungsbacka är det inte rimligt att vi ska vara helt utan vindkraftverk. Därför är det riktigt roligt att läsa att överklagningarna nu är slut och att det kan bli byggstart i Frillesås.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.625486-vindkraft-slog-rymdforskning

Comments (2) maj 13 2011

Trångt för fotbollen i Fjärås

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

I Fjärås har fotbollsföreningen nu fått konstgräs, det är alla mycket glada över. Det gör att säsongen har förlängts och de som spelar fotboll i Fjärås kan hålla på större delen av året. Det kommer att bli mindre konkurrens om inomhustider med andra sporter.

Tänk då om denna glädje inte hade behövt grumlas, men det gör den tyvärr. För nu säger Fritid att man drar in stödet för 7-mannaplanen på Lertäppa och föreningen får inte heller behålla Frodevallen nedanför Bräckan. Den ska nämligen Naturvårdsverket ha tillbaka, så där kan växa ljung. För det ska se ut som det gjorde någon gång på 1800-talet. Av någon anledning är det en bättre tid än nu.

Som fjäråsbo har jag mycket svårt att förstå dessa beslut. Varför kan inte Fritid fortsätta att ge det lilla stöd som behövs för att driva Lertäppa? Det är inga stora pengar, men det gör att de yngre flickorna och pojkarna har tillgång till ytterligare en fotbollsplan. Är det inte väldigt värdefullt att våra barn och ungdomar håller på med idrott?

Och minst lika svårt har jag att förstå varför det är bättre med ljunghed än en fotbollsplan. Naturreservatet på Bräckan blir inte mindre bra av att Frodevallen får finnas. Som fjäråsbo tycker jag att det är viktigare att våra ungdomar har möjlighet att syssla med en sport, än att även denna lilla del av Bräckan måste se ut som den gjorde för 200 år sedan.

Comments (0) feb 26 2011

Veteranpoolen i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

En dag i valrörelsen kan man få lära sig mycket på. Idag var jag på Löftadalens folkhögskola på debatt och samtal med en massa elever. De hade arrangerat dagen riktigt bra och vi fick många tillfällen att svara på deras frågor.

Senare på eftermiddagen hade vi besök av vår minister Maria Larsson. Vi var på ett företag jag inte visste så mycket om innan. Veteranpoolen i Kungsbacka. Ett företag som engagerar pensionärer för att utföra arbete inom tjänstesektorn. Väldigt intressant och det var flera veteraner där som vi fick tillfälle att tala med. De jobbar olika många timmar per månad och de får möjlighet att komma ut och göra något bra för andra, samtidigt som de mår bra själva av att jobba lite och snacka med folk.

Detta har blivit möjligt tack vare alliansens fyra år i regeringen. Alltså ännu ett skäl för er alla att ge alliansen nytt förtroende i fyra år till.

Comments (1) sep 08 2010

Gratis kollektivtrafik i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka säger i en av våra punkter vi går till val på, att vi vill ha gratis kollektivtrafik i kommunen. Vi tror att det är en nödvändighet om vi ska klara de klimatmål vi har satt upp. För Kungsbackas del handlar det väldigt mycket om att minska transporterna och då är det ett måste att människor åker mer kollektivt.

Vi tycker heller inte att det är rätt att ställa olika grupper mot varandra i kommunen. Några säger att pensionärer ska få åka gratis och andra säger att unga ska få göra det. Men vi menar att då är det mer riktigt att alla får den möjligheten. Det är ju också så att om de som pendlar till jobb och alltså åker ofta, åker kollektivt istället för att ta sin bil, så minskar utsläppen från trafiken ännu mer. Och det är ju just det vi vill.

En del tycker att det låter orimligt att lägga så mycket pengar på detta, men vi menar att klimatet och miljön är så viktigt så det måste få kosta. Vi ska lämna över en jord till kommande generationer som går att leva på. Vi måste ta vårt ansvar och ett sätt att göra det är att försöka få människor att åka gemensamt istället för var och en för sig.

Vi tycker miljön är viktig! Vad tycker du?

Comments (0) sep 05 2010

Vår miljö – personval del 3

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi måste satsa på miljön för framtidens skull, det finns inga alternativ. Kristdemokraterna vill rädda klimatet och ändå skapa tillväxt. Saker kan produceras mer miljövänligt. Energi kan användas mer effektivt. Mat kan odlas utan de värsta bekämpningsmedlen.

Det ska vara dyrt att förorena miljön, samtidigt som det ska finnas goda möjligheter att leva på ett klimatsmart sätt. Så att det blir jobbigt att vara miljöovänlig, men enkelt att vara miljövän.

Comments (0) aug 12 2010

Se Larrys valfilm

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

För er som inte ännu har sett Larry Söders valfilm, får ni här en chans att göra det. En chans jag tycker ni ska ta.

http://www.youtube.com/watch?v=2-Yqq8uuMhM&feature=player_embedded

Larry Söder är toppkandidat i Kungsbacka och vi hoppas att han kommer att bli kommunalråd i Kungsbacka för oss Kristdemokrater efter valet.

Comments (1) aug 11 2010