Motion om äldreboenden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Motion att införa Måhaga modellen att gälla för samtliga äldreboenden i Kungsbacka kommun

 

Allt fler specialister med kunskap och insikt i måltidens betydelse för god hälsovård betonar den sociala betydelsen av måltiden. Aptiten främjas när omgivningen och miljön ger positiva signaler vilket leder till ökad lust att äta. 2005 presenterades undersökningar i Stockholm som entydigt pekade på äldres problem med undernäring .  I en undersökning beskriver man bland  annat hur maten och måltiden används för att markera regler, tidspress och överordning från berörda personalgrupper.

Strukturen kring matförsörjningen begränsas starkt av vad som är möjligt i en viss boendeform, restaurangens öppettider och omsorgsgivarens bedömning av den äldres egna behov. Det saknades också riktlinjer för verksamheten och en uttalad ansvarsfördelning för vad verksamheten måste eller borde innehålla.

Det framkom också att vanans makt var betydande för hur matförsörjningen inom äldreomsorgen ordnades, då det dagligen planerades, tillagades, serverades och konsumerades mat utan att någon ordade så mycket om saken.

Måhaga äldreboende arbetar utifrån förhållningssättet att se och arbeta med det friska

och skapa eninnehållsrik vardag för de boende. I det ombonade upplevelserummet finns både badkar, musiksäng, sagosoffa och hela äldreboendet är kodat med färger. Därutöver lagas all mat på Måhaga .

Med de positiva och personcentrade arbetssättet som präglar Måhaga uppnår verksamheten mycket goda resultat . Både vad gäller de boendes upplevelser såväl som engagerad personal.  Med denna modell som underlag för kommande styrdokument lägger Kungsbacka kommun grunden för en modern och framtidsorienterad äldreomsorg. 

Kungsbackaborna och Kristdemokraterna yrkar därför att

–  Måhaga äldreboende blir modell för hur verksamheten inom äldreboenden struktureras organiseras och möter kraven från boende på äldreboenden i kommunen.

 

Kungsbackaborna                                      Kristdemokraterna

 

Stephan Philipson                                      Niklas Mattsson                                                                                                                           

Comments (0) mar 11 2010