Hur kan någon vilja könsstympa sina döttrar?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

SVT redovisar idag en rapport om könsstympade kvinnor i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att det finns över 150 000 kvinnor som lever med detta fruktansvärda kränkande ingrepp. Hur kan någon vilja misshandla sina döttrar på ett så grymt sätt? Hur kan en mor och en mormor vilja göra detta hämska?

 

Man kan tycka att ingen som har varit med om det skulle vilja göra det mot sina barn och barnbarn. Men det kulturella trycket är i dessa kulturer och länder så starkt att detta ändå sker gång på gång. En del av de tar också tyvärr med sig detta synsätt till Sverige när de kommer hit.

 

Hur har det blivit så att en så grymm kultur har kunnat få grepp om dessa kvinnor och hur har den kunnat överleva så här länge? Det är år 2017 och det är fortfarande på en del håll helt accepterat att behandla sina flickor så fruktansvärt. Men det får inte vara så att en flicka ska bli utsatt för detta här i Sverige. Det får vi aldrig tillåta, men det sker ändå. Så vad kan vi göra för att få slut på detta?

 

Kvinnor som kommer från dessa länder måste få hjälp att bryta med denna kultur. Det ska inte finnas någon press från varken kvinnor eller män att detta övergrepp ska ske. Vården och skolan behöver lära sig hur de ska kunna se och stötta på rätt sätt. Integrationen måste bli bättre för kvinnor som är från länder där vi vet att könsstympning förekommer. Det ska inte vara så som kvinnan i dagens Rapportsändning berättade, hon kom till Sverige och då tvingades hon gömma sig och sin dotter för att hennes landsmän inte skulle stympa flickan. Så får det inte gå till i vårt land. Och så borde det inte få gå till i någon del av världen.

 

 

Comments (0) jun 12 2017

Acceptera inte en sådan kvinnosyn

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

 

Det är så sjukt att kvinnor och flickor ska behöva oroa sig för att bli utsatta för sexuella ofredanden eller för att bli våldtagna. Hur tänker män som tycker sig ha rätten att kränka någon annan på det sättet?

 

Denna sommaren har det varit ovanligt mycket sådan skit man har hört talas om. Tjejer som blir våldtagna eller ofredade i publiken på konserter och nu på Gothia. Vad är det som händer i vårt land? Hur har dessa män blivit fostrade för att få en så vriden människosyn? Det verkar dessutom som att det är planerade och samordnade övergrepp som begås. Flera personer som omringar sitt offer och förgriper sig på henne. Hur kan man vara så grym och utstuderat elak?

 

Vad är det som gör att det har blivit så här? Vad kan vi göra för att få stopp på det? För det måste vi. Vi kan inte acceptera att denna förvridna kvinnosyn får fortsätta. Vi ska inte ha separerade zoner, vi ska inte ha olika tider och vi ska inte ha olika regler för män och kvinnor i vårt land. Det ska inte behövas och det är inte så vi vill att vårt samhälle ska fungera. Det är inte den som blir utsatt som ska flytta på sig eller anpassa sig till vissa tider.

 

Det är nu Vi måste få ett stopp på detta. Det är nu vi måste agera. Det går inte att skylla på att det är någon annans ansvar. Vi har alla en skyldighet att agera för att visa att vi inte accepterar en kvinnosyn där sexuella övergrepp är okej. Det handlar inte om att hata alla män, ingen vinner något på sådana uttalanden. Det handlar inte om att hata alla flyktingar, det löser inte problemet. Det handlar om att stå upp för goda värderingar, där kvinnor och män har samma värde och där ingen har rätt att kränka någon annan.

Comments (0) jul 22 2016

Livsstil påverkar cancer

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt en professor på Karolinska institutet kan cancerfallen halveras med förändrad livsstil. Väldigt intressant och viktigt. För om detta stämmer så kan mycket lidande undvikas bara genom att vi tänker mer på hur vi lever.

Studien är gjord på 25 000 kvinnor så resultaten gäller alltså bara för kvinnor. Nu ska de också göra en liknande undersökning bland män.

De har kommit fram till att det finns fem olika saker att tänka på. Det mest viktiga är rökning, mat och fysisk aktivitet. Alltså alla kvinnor. Sluta röka, rör er mer och ät rätt mat. För ni vill väl alla försöka att undvika att få cancer.

Förutom att detta är en viktig kunskap för att minska lidandet för många kvinnor, så är det en viktig kunskap för sjukvården. Cancer är en stor del av sjukvården idag och om man kan halvera insjuknandet så gör man stora vinster i landstingen. Man kan då lägga mer resurser på att bota de som ändå insjuknar och det går då att lägga forskningsresurser på andra saker.

Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen på detta och se om det verkligen stämmer. Det låter liksom för bra för att vara sant.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/cancerfallen-kan-halveras_4795529.svd

Comments (1) jun 01 2010

Jämställdhet i politiken?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en undersökning i västsverige blir kvinnor i politiken könsdiskriminerade. Det låter konstigt att det sker år 2008. Jag som själv sitter i kommunfullmäktige i en av dessa kommuner känner inte igen det. Undersökningen handlar visserligen om kommunstyrelserna, men det borde ju vara samma sak i fullmäktige. Men om det är sant är det bedrövligt dåligt. Det ska inte vara någon skillnad mellan om ett förslag kommer från en man eller kvinna.

Jag trodde att vi hade kommit längre en i vårt land. Min kännsla är snarare att det beror vilket parti förslagställaren tillhör om det ska tas allvar.

Hur ska vi kunna en bra jämställdhet i Sverige om inte ens partierna klarar att hantera den? Det är ju också märkligt att det tydligen gäller innom alla partier och kommuner. Det borde vara självklart att man lyssnar ett bra förslag oavsett könet den som kommer med det. Det borde också vara helt uteslutet med sexuella trakasserier i politiken. Obegripligt att det förekommer.

Det jag tänker i detta trista är att även här blir det som vanligt, jämställdhet mellan kvinnor och män. Varför inte helre prata om diskriminering. Det är ju inte skillnad mellan kön som är det enda. Jämlikhet för alla, oavsett vad skillnaden är. Det kan ju vara mycket. Funktionshinder, ålder eller etnisk tillhörighet. Låt allt handla om diskriminering tror jag att det skulle hända mer. Bli fler förbättringar för alla oss som tillhör någon av dessa grupper.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155738

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=806548

Comments (0) jul 20 2008