Kyotoprotokollet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är väl bra att vi i västvärlden kan använda oss av Kyotoprotokollet för att slippa att göra våra minskningar av växhusgaser i våra egna länder. Ett intressant inslag på Vetenskapsradion på SR om vattenkraftverk i Kina. Vi gör det vi har lovat, minskar utsläppen av växthusgaser, men vi gör det i Kina.

Det är väl bra att vi ser till att utsläppen minskar, men är det rätt att vi gör så att människor tvingas flytta från sina hem i andra länder. Det är kanske lättare för den egna oppinjonen eftersom inte så många svenskar märker att människor påverkas. Det är så typiskt för oss som förbrukar så mycket mer än människor i den fattiga delen av världen. Vi ska självklart vara med och göra så mycket vi kan, men det ska inte märkas för oss. Vi ska inte behöva tänka till på hur vi lever. Det får de andra göra.

Det vore mer rimligt att vi också tog en större del av ansvaret. Eftersom vi tar en större del av välfärden. Vi kanske måste inse att vi inte kan hålla på och konsumera så mycket som vi gör. Det går ju inte att bara öka och öka hela tiden.

Jag tycker att det är bra att vi kan hjälpa Kina och andra länder att bygga vattenkraft, men vi måste också göra åtgärder här. Vi kan inte bara ställa krav på de, vi måste själva vara med och betala i vårt land. Vi kan inte tala om för de att de inte får komma upp i samma standard som vi. Sammtidigt som vi hjälper de att hitta en bättre väg än vad vi har tagit, måste vi effektivisera vår välfärd på samma sätt.

Det skulle ju kunna vara ett bra förslag att stänga kolkraften i Europa som ett första steg. Ny teknik och mindre slöseri i hela västvärlden är ett annat av dem självklara steg som redan borde ha tagits. Jag menar att det finns mycket att göra i våra länder, för att det vi gör i andra länder ska få en större trovärdighet. Det är inte rimligt att tvinga människor i Kina att flytta från sina hem om inte vi också är berädda att göra uppoffringar.

Comments (0) jan 07 2009