Vinster i välfärden är bra och får inte förbjudas

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Det här med att ha som hjärtefråga att stoppa all vinst i välfärden, hur tänker man då? För mig så blir det en riktig tankelapsus. Vad är det som ska förbjudas? Eller kanske snarare, varför ska bara det ena förbjudas? För det är just det, man vill bara förbjuda vinst i de företag som direkt tar hand om människor. Dessa företag som ger kvalitet i välfärden och som bidrar till ett stort mervärde för de pengar som vi satsar från kommuner och landsting.

 

Förklara för mig varför det är ok att tjäna pengar på att utveckla läkemedel, men inte att skriva ut dem. Varför det är ok att tjäna pengar på att producera sängarna till sjukhusen, men inte att ge omsorg till den människa som ligger i sängen. Eller varför det är ok att få vinst genom att köra patienten till vårdenheten, men inte att tala med samma människa i behandlingsrummet.

 

Den här listan på vänsterkullerbyttor kan bli hur lång som helst. Eller vill verkligen vänsterpartierna att vi inte ska ha några privata företag alls, som bidrar på olika sätt, direkt eller indirekt, till vår gemensamma välfärd?

 

Det är ett obegripligt resonemang som förs från vänstern. De vill göra något väldigt bra till något fult. Det gör de dess utom på ett mycket fult sätt. De smutskastar en massa kämpande människor som vill göra något för samhället. En massa människor som har valt att riskera sin egen ekonomi för att bidra till mer välfärd. Dessa företagare behövs för att öka kvaliteten i vården och omsorgen.

 

Det är lätt att få en bild av vänsterns snack att det bara är i privata alternativ som det sker misstag, men det är en lögn. Det kommer tyvärr alltid att ske misstag i alla sektorer där människor har ansvar. Vi är ofullkomliga och vi gör ibland fel. Det beror inte på om vi är anställda i offentlig sektor eller om vi är egna företagare. Vi som är förtroendevalda för att styra och leda har det yttersta ansvaret och vi ska se till att minimera risker och följa upp och utvärdera verksamheten. Både det som görs i egen regi och det som utförs av någon annan.

 

Hög kvalitet på vård och omsorg är det som ska styra. Konkurrens mellan olika aktörer ger bättre kvalitet och därför är det värdefullt med olika utförare i välfärden. Det är också viktigt att de som bedriver verksamhet kan göra vinst. Det driver utvecklingen framåt, så är det inom läkemedelsforskning och så är det inom vården. Det är också viktigt för kommuner och landsting att göra vinst. Annars finns det inte pengar till investeringar som är nödvändiga för att välfärden ska fungera.

 

Så låt er inte luras av vänsterpartiernas propaganda om att förbjuda vinster i välfärden. Det fungerar inte så. Det är inte fulare att vårda än att bygga. Inte fulare att ge omsorg, än att sälja plåster. Det går inte att förstå varför vänstern driver denna kampanj mot det mjuka. För det är just vad de gör. Företag som ger vård och omsorg till människor ska förbjudas, men företag som bygger och producerar ska få finnas kvar. De vill ha mer kvinnor i alla bolag, men de vill slå ihjäl hela den sektor där kvinliga företagare lyckas bäst.

 

Om någon vågar satsa av sitt eget för att bidra till allas vår välfärd, så ska de inte smutskastas för att någon ska vinna politiska poäng. De ska istället lyftas upp och välkomnas i det gemensamma arbetet med att bygga ett samhälle som är större än staten.

Comments (0) maj 26 2015

Alltid på de fattigas bekostnad

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Tänk vilken tur vi har som bor i ett välutvecklat land. Tänk vad vi ska vara lyckliga över att vi har råd att äta oss mätta och kunna få sjukvård och läkemedel när vi är i behov av det. Detta är verkligen en förmån vi ska glädjas över. Det är inte en självklarhet i hela vår värld.

Men varför ska vårt välstånd alltid vara på bekostnad av någon annan? Varför ska vi alltid sträva efter att få allt så billigt som möjligt? Har vi verkligen rätt till det?

Jag tycker detta är en stor dubbelmoral. Vi har de strängaste miljölagarna och de strängaste djurskyddslagarna, men vi är inte beredda att betala priset för det. Nej vi köper inte varorna som producerats till priset av våra lagar. Vi letar upp de billigare produkterna som producerats på bekostnad av andras ekonomi och miljö.

För att våra läkemedel ska vara billiga läggs produktionen i Indien och förorenar deras vatten. De har inte tillgång till samma mediciner som vi, men de får förstörda floder. Detta är inte en god etik.

Vi måste börja ta ansvar för vad vi gör. Vårt välstånd kan inte fortsätta att öka på andras bekostnad. Om det vi konsumerar ska produceras i låglöneländer, så ska det ske under samma lagstiftning som om det producerades i Sverige. Inget annat är moraliskt försvarbart.

Comments (2) feb 18 2011

Mikael Borg får Vitsippspris

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

På tisdagen kommer vi Kristdemokrater i landstinget Halland att ge äldreapotekare Mikael Borg partiets Vitsippspris. Han får det för ett utmärkt och engagerat arbete med läkemedelsgenomgångar för de äldre på länets äldreboenden.

Vi Kristdemokrater i landstinget tycker att detta är ett så bra och viktigt arbete att det är värt ett pris. Om man kan ge de äldre mer livskvalitet bara genom att se över deras läkemedel och ersätta en del av de med mat och näringsdrycker, så är det väldigt värdefullt.

Det arbete som Mikael har lett har visat mycket gott resultat och det har också stimulerat personalen på äldreboendena att vidareutbilda sig. Det har också gjort att det har blivit mycket mer dialog mellan läkare och omsorgspersonalen. Se bara på det fantastiska initiativet personalen på äldreboendet i Särö tog, när de kom på den s.k. Säröbomben. En näringsrik dryck man kan få på kvällen för att sova gott hela natten.

Denna typ av engagerat arbete för att få de äldre att må bättre tycker vi är viktigt att uppmärksamma. Det gör vi alltså genom att ge Mikael Borg vårt Vitsippspris som en liten uppmuntran i sitt fortsatta arbete. Priset kommer att delas ut i Varberg på ett av de äldreboenden där man har genomfört läkemedelsgenomgångar.

Comments (0) maj 17 2010

Läkemedel ska inte stjälpa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

När det är färdigt med att hela landstinget Halland har ett gemensamt datasystem, kommer det att bli lättare för vårdpersonalen att se vilka läkemedel en patient har. Det kommer att innebära att risken för att någon ska få medicin som motverkar varandra minskar. Det kommer alltså att bli en bättre säkerhet för de som behöver flera olika mediciner.

Halland arbetar idag med att gå igenom de äldres mediciner. Tanken är att det ska gå att minska antalet läkemedel för varje person. Det blir väldigt bra för dessa människor. Vi har alla hört om hur fel det kan bli när någon har två mediciner som motverkar varandras syfte. Det ska vi kunna undvika i framtiden.

Kristdemokraterna i landstinget ser fram emot den dag då alla äldres läkemedel har setts över. Det kommer att underlätta livet för många och det kommer att ge många äldre mindre besvär. Detta är ett mycket viktigt arbete som landstinget bör skynda på. Om vi kan höja livskvaliteten för de äldre bara genom att se över deras mediciner, så ska vi göra det och det ska göras snabbt.

 Kristdemokraterna i landstinget Halland

Comments (0) Nov 13 2009