Avsikten var inte att spara pengar

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

I Hallandsekot den 11 juli 2009 sade Lars Björkman på förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun, att färdtjänsten har varit som limousinservice. Tack! Lars Björkman, det är underbart för oss att höra.

Du kör din bil eller tar din cykel dit du ska. Du tar bussen eller tåget om du tänker på miljön, som du får det att låta som att du gör. Det är inga problem för dig, eftersom du kan gå utan problem och eftersom du ser att köra. Det gör att du inte har fått den stora nåden att åka med den limousinservice som du administrerar åt oss.

Vi har fått färdtjänsttillstånd för att vi inte kan göra som du. Vi kan inte ta vår egen bil och åka dit vi vill när det passar oss. Vi kan inte ta vår cykel och motionera samtidigt som vi tar oss till jobbet. Vi kan inte av olika skäl åka med kollektivtrafiken. För de flesta är detta några vardagliga saker som man inte ens reflekterar över, men som för oss färdtjänstanvändare är drömmar vi aldrig kommer att få uppleva.

I samma inslag hinner Björkman med att säga, att det inte är färre personer som åker, utan att det bara är färre resor. Det är lätt att hävda en viss sak när man inte kan bli emotsagd. För vad betyder det egentligen? Att det är färre resor beror inte bara på att fler resor samordnas. Det beror också på att människor inte åker lika ofta som tidigare. Bra kan man tycka, då har vi ju sparat miljö och pengar. Men vad innebär det för de människorna? Eftersom man inte vågar riskera att få stå och vänta på en taxi som inte kommer eller för att man inte vet hur lång tid resan tar, så väljer man att stanna hemma. Är detta en bra fungerande färdtjänst?

Avsikten var inte att spara pengar, utan det var att försämra kvaliteten. Så låter det om man kallar färdtjänsten för limousinservice. Ingen av oss skulle välja denna service om vi hade något val. Men för oss finns inget val. Vi är tvungna att ligga kommunen till last.

Comments (1) jul 16 2009