Du ska kunna lita på välfärden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , ,

Kristdemokraterna är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Det oroar oss när vi ser hur välfärden sviker.

Det är viktigt att kunna åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när man behöver den. Många vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Har man då behov av hemtjänst ska man själv kunna välja utförare. Det ska inte alltid vara ett nytt ansikte när hemtjänsten knackar på dörren, max 10 olika personer per tvåveckorsperiod.

Men det kan komma en dag när man inte klarar att bo kvar hemma längre. Då ska alla över 85 år som vill, garanteras en plats i ett anpassat boende. Ingen som fyllt 85 ska mötas av orden, det finns ingen plats för dig.

Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Därför ska kommunen stödja och ge familjer frihet att göra de val som passar bäst för varje familj. Men tyvärr ser vi idag att politiker från olika håll vill begränsa familjernas frihet och flytta beslutsrätten från köksborden till sammanträdesborden. För oss Kristdemokrater är det helt fel väg att gå.

Kommunen ska ge förutsättningar för föräldrar att göra goda val för sina barn och sin familj. Därför ska det i Kungsbacka finnas olika former av barnomsorg, så man kan välja det som passar bäst. Barnomsorgspengen på 6000 kr per månad, ska kunna användas för att vara hemma med egna barn. Det ska finnas så väl förskolor som familjedaghem i hela kommunen.

Föräldrar ska kunna få ett bra stöd när de känner att de inte riktigt räcker till. Det kan uppstå saker som gör att man vid olika tider behöver hjälp för att få livet att fungera, då ska det vara naturligt att vända sig till familjerådgivningen. I ett bra samhälle ska det aldrig vara svårt att be om hjälp och det ska inte vara lång väntan för att få en tid.

Företag är samhällets motor och det är de som skapar jobb, utan dem finns det inga pengar till välfärden. Därför ska onödig byråkrati undanröjas och det ska vara lätt att vara företagare i Kungsbacka. I vår kommun ska företag välkomnas att delta med sina tjänster, både via LOV och LOU i verksamheten. Upphandlingar ska skrivas så att även mindre företag ska kunna lämna anbud.

Kristdemokraterna finns inte för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige. Där goda värderingar och tillit byggs genom relationer med människor. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer en ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för ett återupprättat välfärdslöfte. Du ska kunna lita på välfärden.

 

Comments (0) maj 01 2018

LOV

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu sedan årsskiftet har en ny lag börjat gälla i Sverige. Den förkortas LOV och den handlar om att man nu har rätt att välja inom äldreomsorgen. Det tycker jag är riktigt bra. Även äldre som behöver omsorg ska ha rätt att själva bestämma vem som ska ge de den hjälp dem behöver.

Ibland verkar det som att det bara är kommuner som kan och som vet vad äldre vill ha. Så är det ju inte. Man tappar inte viljan att själv bestämma bara för att man blir gammal. Man har självklart en god uppfattning om sina behov och om hur man vill ha det.

Jag är glad att Kungsbacka kommun har infört valfrihet för de äldre. Det är skönt att politikerna i vår äldreomsorg har människan i centrum när de fattar beslut. Hoppas att det kommer att bli många företag som vill vara med och ge de äldre goda livsvillkor i Kungsbacka.

Det skulle vara intressant att få en rimlig förklaring från de som är motståndare till detta. En förklaring på varför just de äldre inte ska få ha denna rätten. Vi vill alla bestämma över våra liv och det slutar vi inte med bara för att vi uppnår en viss ålder. Det finns heller inget som säger att kommuner är bättre på att ta hand om oss än privata företag. Det hävdas emellanåt att de bara gör det för att tjäna pengar, men är det så farligt då, att de tjänar pengar? Ingen av oss vill väl jobba utan lön.

Grattis alla äldre i Kungsbacka som nu har fått rätten att välja vem som ska ge er omsorg. Detta kommer att ge en god kvalitet på de tjänster ni är i behov av.

Comments (0) feb 03 2009