Rösta för mänskliga fri och rättigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Varför ska jag som kungsbackabo rösta i EU-valet?

Nej jag tycker inte att man ska göra det som kungsbackabo. Jag tycker man ska rösta som människa. Att man ska tänka till på vilket Europa man vill ha.

Jag vill ha ett Europa som tar gemensam ställning för mänskliga fri och rättigheter. Det innebär att jag tycker EU ska införa nödvisum för flyktingar. Alla länder i unionen ska ta ansvar för människor på flykt. Ingen ska behöva riskera livet i en osäker båt på Medelhavet för att det är det enda sättet att komma in i EU.

EU ska agera för att stötta demokratiarbete runt om i världen och vi ska driva på för att höja alla ländernas biståndsbudget.

Att få kraftiga lagar för att motverka människohandel ska vara en högt prioriterad åtgärd för EU-parlamentet tycker jag. Den organiserade brotsligheten ska motverkas på alla sätt.

EU ska stötta demokratiutvecklingen i öster. Just nu behöver Ukraina allt stöd de kan få och det är sådant EU ska arbeta med. Genom att samarbeta kan vi hålla fred i Europa.

Genom att lyfta klimatfrågorna till EU-nivå så kan vi komma mycket längre än om varje land ska göra som de vill. EUs klimatmål behöver bli tuffare och alla medlemsländerna måste vara med.

Men EU ska inte besluta om sådant som vi klarar bättre vid köksborden eller som Sveriges riksdag ska besluta om. EU ska endast besluta där det är viktigt att ha gränsöverskridande regler.

Så vill jag att Europa ska vara, därför är Kristdemokraterna ett mycket gott alternativ. Man kan nog säga att det inte finns något bättre.

Comments (0) maj 20 2014

Tveka inte! Rätt val är KD

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

ÄNNU ETT SKÄL!

Slavhandeln måste stoppas igen. Men nu är det sexslavar det handlas med. Unga flickor som säljs för att gubbar i västvärlden ska få billig sex. Man försöker använda andra namn på detta hämska, för att det inte ska låta så förfärligt. Men slavhandel är vad det är.

Detta vill kristdemokraterna arbeta hårt med att få bort. Det måste införas kraftiga lagar inom hela EU för att motverka människohandel. Lagstiftning mot prostitution och sexköp måste ses över, den svenska sexköpslagen borde exporteras till de andra länderna i unionen.

Läs Kristdemokraternas valmanifest eller läs vad Ella Bohlin säger om detta på hennes blogg. http://www.bryssella.eu

Comments (0) jun 05 2009

EU ska bli bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Kristdemokraternas nya EU-politiska program, pressenterades igår av partiledare Göran HÄgglund. Miljö och klimat tar mycket utrymme i den nya EU-politiken. Men framför allt vill Kristdemokraterna att europa ska samarbeta mycket mer för att bukt med människohandeln.

Det är viktigt att hela EU att förstå vikten av tuffare tag mot denna företeelse. Det ska inte kunnaj finnas några undantag i EU-lagen för sådana brott.

En annan av de viktiga frågorna i programet är ett europeiskt vårdval. Alla ska möjligheten att välja vård i Europa. För att öka konkurrensen och tillgängligheten för alla och för att hög kvalitet vården. Detta skulle göra att man kan välja ett annat land i EU om väntetiden blir för lång eller om man av något annat själ vill åka till ett annat land.

Larry Söder var med partifullmäktige när programet beslutades. Läs hans blogg förljande adress. http://larrysoder.blogspot.com/2008/05/europapolitiskt-program.html

Pressmeddelande och hela programet går att läsa på Kristdemokraternas webbplats

Läs dagen.se

Comments (0) maj 14 2008