Familjepolitik är till för att ge bra förutsättningar för familjerna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För mig är inte det viktigaste att vara politiskt korrekt. Jag tycker det är viktigare att ha en vision och våga stå för den. På kommunfullmäktige i Kungsbacka nu i juni hade vi en debatt om heltid och deltid. Politiskt korrekt är att säga – heltid en rättighet och deltid en möjlighet -. Men jag tycker att det ska vara – heltid en rättighet och deltid en rättighet -.

Inte så stor skillnad kan man tycka, men det är det faktiskt. Idag i vårt samhälle har det nästan blivit så att det är fult att vilja jobba deltid. Då passar man inte in i den rådande normen.

Alla ska jobba heltid och alla barn ska vara heltid på förskolan. Att vilja jobba lite mindre för att kunna få mer tid med sina barn eller till och med välja att vara hemma med sina barn är inte riktigt ok längre. För det är nämligen inte feministiskt och alla ska ju vara feminister idag. Men jag är inte feminist, alltså är jag inte politiskt korrekt.

Jag tror att barn mår bra av att få tid med sina föräldrar. Jag tror också att familjerna mår bra av att inte båda jobbar 100 %. Jag är övertygad om att samhället mår bra av familjer som mår bra. Därför borde vi uppmuntra föräldrar som väljer att dra ner på sin arbetstid, istället för att som idag få dem att känna att de gör fel.

Familjepolitiken är inte till för att stimulera föräldrars karriärer. Familjepolitik är till för att ge bra förutsättningar för familjerna. Det är till för att barn och unga ska kunna få goda uppväxtvillkor. Familjer ser olika ut, det får man aldrig glömma. Det betyder att det ska finnas en mångfald av verktyg som familjerna kan använda för att hitta den bästa lösningen för just den egna familjen. Det är inte klåfingriga politiker som ska bestämma och kvotera för att få alla att passa in i den rådande normen. Nej, varje familj har den bästa insikten om sin egen situation och ska ha rätt att själva göra de viktiga valen för att det ska fungera för just dem.

Så när man inte är feminist, då är man väl emot jämställdhet.

Nej faktiskt inte. Men med en ideologi som har som grund att alla människor är unika och har ett okränkbart människovärde, som inte är förhandlingsbart, så behövs inte epitet som feminism. Jämställdhet är självklart en av hörnstenarna i den ideologin. Fast jämställdhet är inte att alla ska vara och göra samma. Utan att kvinnor och män ska behandlas lika. Och där finns det ännu mycket att göra i vårt samhälle.

Det är självklart inte rätt om en man har högre lön än en kvinna bara för att det är en man, om de har ett likvärdigt jobb. En kvinna ska självklart aldrig behöva bli utsatt för sexuella trakasserier och aldrig behandlas nedlåtande för att hon är kvinna. Jag tycker det är beklämmande att kvinnodominerade yrken ofta har lägre löneläge än typiska mansdominerade yrken. Varför kommer nästan alltid reportaget från damfotbollen efter herrfotbollen? Varför står alltid de manliga skådespelarna före de kvinnliga när filmer presenteras?

Ja det finns massor kvar att göra för att få ett jämställt samhälle. Mycket handlar om attityder och om att våga säga emot. Att det är så mycket sexanspelningar och erotik över allt gör också att jämställdheten blir lidande. Om vi behandlar varandra med respekt och inte låter oss dras med i nedlåtande och tråkiga jargonger, så tror jag att vi kan nå långt.

Comments (0) jun 13 2014

Man ska inte behöva dö på gränsen till tryggheten

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag tror inte det går att sätta sig in i hur det är att vara flykting. Tänk att behöva lämna allt man har och äger och allt man har kärt, för att fly från det som är hemma. Att fly från krig eller svält eller vad det nu är som kan få en att bestämma sig för att det inte går att stanna kvar.

Man flyr för att man inte vill dö eller för att man inte vill att ens barn ska dö. Man riskerar sitt liv för att komma undan. Sedan riskerar man sitt liv när man är på flykt. Till sist riskerar man sitt liv när man ska ta sig in i Europa.

Man lämnar allt för att man har hört att det är tryggt att komma till Europa, men precis på gränsen dör man. På grund av att det inte finns någon säker väg in i den världsdel som är målet för den flykt man givit sig ut på.

Hur kan någon tro att man ger sig ut på en sådan farofylld resa utan skäl. Hur kan man tro att någon riskerar livet flera gånger om bara för att man vill komma till Sverige för att leva på bidrag. Ingen människa skulle göra det. Men genom att det inte finns några lagliga vägar in i Europa så tvingar vi människor att lägga sina liv i händerna på giriga människosmugglare. Genom att vi gör det så svårt att ta sig hit, finns det en marknad för dem som tjänar pengar på att låta andra riskera sina liv för att fly från krig eller annat elände.

Vi får aldrig glömma människovärdet. Det gäller varje människa, alla, ingen är undantagen. Vi har vårt unika värde. Det kan ingen ta ifrån oss. Därför måste vi visa medmänsklighet mot varandra.

Comments (0) okt 09 2013

Dödsstraff är inte rätt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Åter har en människa blivit avrättad på den amerikanska statens uppdrag. En människa som det finns tveksamheter kring om han är skyldig till det brott han dömts för. Vi kunde på Ekot i morse höra ett av vittnena vid avrättningen citera hans sista ord. Han sa ungefär så här: Jag är oskyldig, Gud ha förbarmande med de.

Detta att det finns tvivel om skuld gör det för mig bara ännu tydligare att det är så fel med dödsstraff. För jag hävdar att det inte finns plats för dödsstraff i ett demokratiskt samhälles straffsats. Bara för att en människa har begått ett fel så blir det inte mindre fel för att vi begår samma fel. Att mörda eller döda, vad är skillnaden?

Visst finns det grova brott som man kan känna att det inte går att sona, men i ett humant samhälle måste vi stå upp för människovärdet. Alla ska få en andra chans, och det ger man inte genom avrättning.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4708708 http://www.dn.se/nyheter/varlden/dodsdomde-troy-davis-avrattades

Comments (1) sep 22 2011

Vad är tvångsvård?

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Ett otroligt svårt ställningstagande att göra för Socialstyrelsen. Vad är dödshjälp och vad är tvångsvård? Lagen är entydig och det ska den vara. Dödshjälp är inte tillåtet, men vad är då dödshjälp? Lagen är lika entydig, tvångsvård är inte tillåtet och alltså har den enskilde rätt att tacka nej till vård. Var går då gränsen i detta fall?

Sjukvårdens roll är att bota och trösta. Inte att ge dödshjälp. Detta måste vi hålla fast vid och inte tillåta att de krafter i samhället som vill införa aktiv dödshjälp lyckas med det. Vi får aldrig hamna i ett läge där människor kan känna sig tvingade att be om hjälp att dö. Människovärdet får inte ifrågasättas.

Men hur avgör man i ett sådant fall som detta? Jag hoppas att Socialstyrelsen inte stressar fram ett beslut, utan att de tar den tid de behöver. Det är viktigt att det blir rätt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206251 http://www.expressen.se/Nyheter/1.1922936/hagglund-varje-form-av-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabel

Comments (0) mar 19 2010

Fosterdiagnostik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Jag läste en mycket intressant artikel om fosterdiagnostik på Vårdfackets hemsida. Klicka här för att läsa./

Läs också läsarkommentarerna och då tänker jag framför allt på kommentar nr 4. Den tycker jag beskriver väldigt bra vad det handlar om och hur vi borde se på livet och på människors olikheter.

Den nya fosterdiagnostiken handlar till största delen om att solla ut människor med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar. I synnerhet har det blivit ett sätt att hitta barn som har Downs och att inte låta dem födas.

Varför ska vi alltid sträva efter det perfekta? Varför får vi inte vara olika? Blir samhället bättre av att vi inte tillåter det ovanliga?

Den kommentar jag tycker säger det så bra, beskriver det med bilden av blommor. De ovanliga och dyrbara blommorna, läs den. I vår trädgård vill vi att det ska finnas blommor med olika färger och som blommar på olika tider. Så är det med oss människor också. Vi måste få lov att vara olika och vi måste lära oss att se det som positivt. Vi har alla något att tillföra och vi är alla lika mycket värda.

Comments (0) jan 04 2010

Fel att sålla bort barn med Downs

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är fel att sålla bort barn med Downs syndrom, vilket görs i många landsting genom att föräldrar erbjuds det sk KUB-testet. Hallands landsting erbjuder inte detta test än, vilket vi Kristdemokrater tycker är bra. Vi har blivit lovade att vi ska ha en diskussion om detta innan det införs.

När tekniken går framåt och nya metoder blir tillgängliga ökar anledningen och nödvändigheten av etiska diskussioner. Det är inte bara att starta med allt nytt, utan att först tänka igenom om det är rätt. Allt är inte bra bara för att det går. Och detta är inte bakåtsträvande, utan det är faktiskt så att det är viktigt att tänka till och diskutera etiken kring det som sker i vården.

Detta är väldigt viktigt i synnerhet när det handlar om att fatta beslut om vem som ska få leva och inte. För vem har rätten att avgöra den frågan? Det är inte rimligt att välja ut vissa sjukdomar som icke önskvärda och därför bestämma att de inte får födas. När man erbjuder föräldrar att göra detta test, lägger man ett mycket stort ansvar på dem. Avgörandet hamnar i deras händer och hur hjälper man dem att fatta sitt beslut? Vilket stöd erbjuder landstingen? Får föräldrarna träffa andra föräldrar som har erfarenhet av barn med Downs eller är det bara personalen som svarar på alla de frågor som med självklarhet uppkommer.

Varför är det så fel att föda ett barn som har Downs syndrom? Det kan inte vara rätt att säga till en del människor att de inte borde ha fötts. För i förlängningen är det vad man gör.

Alla föräldrar som väntar barn önskar självklart att man ska få ett friskt barn, men får man ett barn med någon form av funktionsnedsättning eller svår sjukdom, så älskar man det barnet lika mycket. Vi ska ge varandra det stöd vi behöver för att klara de situationer vi hamnar i. Vårt samhälle och vi människor är inte perfekta och vi ska inte sträva efter det heller. Vi är inte sämre människor eller mindre värda för att vi har en sjukdom. Vi är alla unika och människovärdet hänger inte på vad vi kan producera, utan enbart på att vi är en människa.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193897 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193903

Comments (2) Nov 19 2009

Livshj’älp inte dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Människor ska få hjälp att leva, inte att dö.

Samhället ska göra allt för att få människor att orka leva och det gäller ända till slutet. Aktiv dödshjälp ska inte tillåtas. Det är hämskt att vi har så lite empati i vårt samhälle så att många idag tycker att vi ska tillåta det. Vi gör allt vi kan på landets sjukhus för att få människor att överleva sjukdomar och olyckor, då ska vi inte samtidigt på andra avdelningar aktivt hjälpa andra människor att dö. Att riksdagsledamoten Eva Flyborg anstränger sig så för att få riksdagen att säga ja till något sådant, är för mig obegripligt.

Nu använder man uttryck som – läkarassisterat livsslut. Det är så vanligt, man använder andra ord för att tala om något hämskt. Nej, kalla det för vad det är. Det är dödshjälp, så säg inget annat. För det är att luras. Det är naturligtvis lättare att få människor att tycka att det är något bra om man förskönar lite. Men om det är så bra, så behöver ni väl inte försköna.

Kungsbackaherden skriver ett bra blogginlägg om detta. Läs på http://kungsbackaherden.blogspot.com/

Det är märkligt att vi har fått ett så egoistiskt samhälle. När man inte kan jobba och tjäna pengar, så är man inget värd. Det är som om vårt människovärde är det vi producerar och inte det okränkbara unika värde vi har på grund av att vi är en människa. För så menar jag att det är, vi har samma värde från det vi blir till, hela tiden fram tills vi dör. Detta måste vi lära ut till våra barn och till varandra. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, det spelar ingen roll, vårt människovärde är det samma. Det kan ingen ta ifrån oss.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173706

Comments (0) jul 14 2009

En humanistisk bredsida

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var en regäl bredsida från humanisterna i dagens DN-debatt. De ger sig på både den ena och den andra. Både FN och alla religioner får sig en känga av deras sanning. För det är fel på alla som har en annan tro en de själva. Visserligen säger de att de inte har någon tro, men vad är det de står för om inte en tro.

Religiösa friskolor är helt förkasstligt, de indoktrinerar sina elever. Som jag har förstott det, så ska de hålla sig till samma skollag som alla andra och de får genomgå minst samma kontroller av Skolverket som andra skolor. Det kan säkert finnas skolor som har brister, men då frågar jag mig om det inte förekommer på vanliga kommunala skolor också?

Alla religioner är fel. Det finns ju människor som använder religionen som verktyg för att tvinga flickor och pojkar till könsstympning. Det förekommer, jag är också medveten om det, men det är väl ändå lite väl magstarkt att fördömma alla troende på grund av det.

Religionen bromsar utvecklingen inom sjukvården, eftersom läkare inte får hjälpa människor som vårdas i livets slut att dö. Hur skulle då en helt humanistisk paliativ vård se ut frågar jag då? Var ska gränsen sättas? Vem ska avgöra när det är dags? Nej! dödshjälp är fel och ska inte förekomma i den svenska vården.

Det får enligt dessa ”humanister” inte förekomma några inslag av religiöst tänkande i samhällets styre. Hur ska vi då hantera allt det i vår kultur som har sitt ursprung i den Kristna traditionen? Det är mycket som ska bort ur vårt samhälle om humanisterna får bestämma.

Vi kan ju inte fira jul, inte midsommar – oavsett om det är en kristen tradition eller om den härrör sig från asatron. – Skolorna kan alltså inte ha varken jul- eller påsklov. Hur skulle våra barn reagera då? Mycket av den medicinska kunskapen kommer från de gamla klostren. Alltså religiösa munkar som jobbade hårt för att öka både sin egen och andras kunskap om att bota sjukdomar. Mycket i vårt rättsväsen har sin grund i religiösa traditioner.

Jag som troende arbetar för ett samhälle med fritt tänkande och demokratiska principer. Men också för ett samhälle där ALLA människors unika värde är en grundsten. Majoriteten har ett ansvar för allas rätt. De etiska normerna får aldrig svika den enskilde människan. Flickor ska ha rätt att födas lika väl som pojkar. Barn med en sjukdom ska ha samma rätt som barn utan sjukdom att födas. Oavsett vem vi är, hur vi är eller var ifrån vi kommer, har vi samma unika värde. Det kan ingen ta ifrån oss.

Humanisterna vill verka toleranta, men deras agerande gör dem lika intoleranta som de de säger sig kämpa emot. De säger sig vilja inkludera alla, men de exkluderar de som inte tycker som de själva.

Med våra svenska frihetslagar och om vi också lägger till alla människors unika och lika värde, så får vi ett ganska bra samhälle, där vi kan leva sida vid sida även om vi har olika tro.

Comments (0) jun 21 2009

Hög tid att bestämma dig för Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Det slutgilltiga skälet att välja Kristdemokraterna. 

Nu är det dags! Valdagen är här och nu får det vara slut med all tveksamhet. Ta en kristdemokratisk valsedel och kryssa ett namn. Det finns många goda kandidater den valsedeln, men ett par tips är Ella Bohlin, Alf Svensson och Sofia Modigh.

Det finns partier och grupper i parlamentet som vill legalisera vissa droger, det vill inte vi. Drogliberalisterna finns både i den gröna och den liberala gruppen. Det är skrämmande att höra hur de tänker. För mig är det ingen tvekan om att det är galet att göra droger lagliga.

Jag hörde en debatt mellan Sofia Modigh och en av de drogliberala parlamentarikerna Ekot för ett tag sedan. Han menade att det inte finns några belägg för att droger skulle vara farligt. Det är inte förvånande att jag tycker Sofia vann den debatten.

Tänk detta om du inte ännu har bestämt dig för att rösta Kristdemokraterna. Tänk de unga. Det finns redan nu allt för mycket droger i vårt land, vi behöver inte mer utan mindre av det. Ingen av oss vill att våra barn ska börja med knark. Människor blir miljonärer att förstöra livet för andra. Vi måste arbeta gemensamt för att bort knarket, inte för att göra det lagligt.

Tänk barnen och ungdomarnalägg din röst Kristdemokraterna, ett parti som har alla människors lika och okränkbara värde inskrivet i partiprogramet.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/gronas-eu-ledare-i-tva-storgral-1.885374

Comments (2) jun 06 2009

Nog är det väl rasism

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Nog är det väl rasism att kalla invandrare för stenåldersmänniskor. Dagen skriver att en statsvetare från Göteborg blir upprörd. Det borde väl alla bli av sådana uttalanden. Det blir ju inte bättre av att det kommer från en kandidat i EU-valet. Men däremot borde man kanske inte bli förvånad av att det kommer sådana uttalanden från kandidater från Sverigedemokraterna. Det är väl mer ett tecken på att de inte är ett demokratiskt parti.

Det förvånar mig att Dagens reporter inte än tydligare själv tar strid för människors lika och okränkbara värde. Jag tycker att det borde vara på sin plats att en kristen tidning kraftfullt går emot sådana kränkningar av människor. Det vore också rimligt att alla kristna tar avstånd från det partiet. Deras ideologi går ju stick i stäv med den kristna. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=171410

Comments (0) maj 31 2009