Dödshjälp – menar de allvar?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är hämskt att läsa att det finns riksdagsledamöter som tycker att vi ska tillåta dödshjälp i Sverige. När de debatterar gör de omskrivningar av språket så att det låter som att det de säger är något positivt för människorna. När det i själva verket är att devalvera människovärdet.

Om det skulle vara en möjlighet att få läkarhjälp att avsluta sitt liv, vem blir det då som avgör när det ska vara slut? Jag är övertygad om att man sätter många människor i ett mycket svårt val. Jag tror att många kommer att fråga sig om de har rätt att fortsätta att leva. Och det får absolut aldrig inträffa i vårt land. Alla ska få den vård de behöver till sin sista minut. Ingen ska ställas inför att tvivla på rätten till det.

Detta är ett så typiskt tecken på vår tids individualistiska tänkande. – Den som inte producerar har inget värde.- Men så är det ju inte.

Alla människor är unika och har sitt okränkbara värde. Helt oberoende av vad hon eller han producerar. Det går inte att ändra. Ändå är det just vad som håller på att hända. Några människor tycker att man kan börja hjälpa andra att dö.

Jag blev glad när jag läste Cecilia Wikströms blogg och såg att hon också tyckte att det var ett omänskligt förslag.

Vi måste stå upp för människovärdet i Sverige idag. Det sker så många små steg mot att devalvera det, så till slut har vi lurat oss själva till att hålla med.

www.dagen.se http://ceciliawikstrom.blogspot.com/

Comments (1) Dec 12 2008

Barbariskt med dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

 Statens medicinsk-etiska råd lägger förslag om dödshjälp. Det är mycket förvånande att det kommer ett förslag från ett statligt råd om en sådan sak. Dödshjälp passar inte in i ett civiliserat samhälle. Vården ska göra allt för att underlätta för sjuka och för att försöka bota sjukdom. Vården ska inte hjälpa människor att dö. Paliativ vård ska lindra smärta och hjälpa människor som har en dödlig sjukdom att dö i värdighet. När vården börjar att aktivt hjälpa människor att dö försvinner trovärdigheten. Hur kan man garrantera trygghet för den som är dödligt sjuk om det finns ett alternativ. Människor kan då komma att känna sig som en belastning och därför känna sig pressade att inte fortsätta till den naturliga döden kommer.

Vi har ansvar för ett värdigt liv från början till slut. Människorvärdet är lika oberoende av ålder och det ska inte någon behöva tvivla på. Regeringen måste säga nej till detta förskräckliga förslag. Trots att det finns andra länder som tillåter detta. I vårt land ska människorvärdet hållas högt och därför ska vården inte aktivt medverka till att döda människor.

www.dagen.se

Comments (0) Nov 15 2008

Det är bara utsidan som syns…

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är bara utsidan som syns, då är det väl bara den som räknas också? Den som är snyggast och rikast och häftigast är mest värd. Den som har mest prylar när han dör, han vinner. Eller? Den som är gammal och dement eller den som är uteliggare har ett annat människovärde än den som är frisk och produktiv.

När man läser om hur människor med demens drogas och hur negativt det är för deras hälsa, kan man inte annat än fundera på människovärdet. Är vi inte lika? Jo vi har samma människovärde från det att vi föds, till det att vi dör. Det går inte att rucka på en enda millimeter. Men varför behandlas vi då på olika sätt? Varför ger man dementa medicin som gör att de får en massa biverkningar och mår dåligt i onödan?

Någon sa att ni politiker håller på och snackar en massa om värdegrund och annat sådant där skit. Det är ju bara ord utan betydelse, så lägg ner det och gör vettiga saker istället.

Jag tror att det är otroligt viktigt att vi talar om värdegrundsfrågor. Att vi diskuterar värderingar och vad vi menar med det vi säger. Vi använder ord som har olika betydelse för olika människor. Det är viktigt att vi vet vad vi menar och säger. Det är viktigt att vi har samma bas för våra ageranden. Vi har börjat med detta i landstinget här i Halland och jag tycker det är riktigt bra. Vi hade en upptakt i onsdags och den var verkligen inspirerande. Man fick många tankeställare som satte igång tankar om hur vi beter oss i olika situationer.

Om man har samma bas att utgå från i sjukvården, tror jag att det är mycket lättare att ta upp diskussioner om sådant man tycker är fel eller som man känner sig tveksam inför. Det kan vara svårt att ifrågasätta sådant som har pågått länge och som är en självklarhet. Det är inte alltid lätt att gå emot om man får höra att så har vi alltid gjort. Trots att man vill säga något, gör man det inte alltid.

Om läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal kan föra resonemang om till exempel medicinering på ett jämlikt sätt, så skulle de kanske kunna undvika missar och fel. Om de vet att det är ok att ifrågasätta och komma med förslag, blir kunskapen större. För vi lever i en helhet som behöver varje pusselbit för att fungera. Men vi ser inte alltid bilden av pusslet från den position vi befinner oss i.

Jag är övertygad om att diskutera värderingar är nyckeln till förståelse. Och förståelse är nödvändigt för vårt samhälle. Vi måste hela tiden vara medvetna om att det är lätt att fastna i invanda mönster och kanske dessa mönster inte är de rätta. Men om vi står för samma värderingsbas, kan vi hjälpa varandra att hitta rätt. För det är klart att vi brister ibland. Vi orkar inte hela tiden vara trevliga och tillmötesgående. Det är mänskligt att bli trött och därför göra det där som vi egentligen inte vill och menar. Vet vi då att vi står för vissa värderingar kan vi enklare lösa de problem som finns.

Det okränkbara människovärdet går inte att förhandla om. Därför ska även dementa människor behandlas med respekt. En människa som inte behöver medicin ska inte tvingas ta det. De har ju inte ens möjlighet att protestera. Den som inte kan uttrycka sin åsikt med ord har andra sätt att visa sin vilja. Detta måste man ta sig tid till att förstå.

www.dn.se www.dagen.se

Comments (2) sep 12 2008