Veteranpoolen i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

En dag i valrörelsen kan man få lära sig mycket på. Idag var jag på Löftadalens folkhögskola på debatt och samtal med en massa elever. De hade arrangerat dagen riktigt bra och vi fick många tillfällen att svara på deras frågor.

Senare på eftermiddagen hade vi besök av vår minister Maria Larsson. Vi var på ett företag jag inte visste så mycket om innan. Veteranpoolen i Kungsbacka. Ett företag som engagerar pensionärer för att utföra arbete inom tjänstesektorn. Väldigt intressant och det var flera veteraner där som vi fick tillfälle att tala med. De jobbar olika många timmar per månad och de får möjlighet att komma ut och göra något bra för andra, samtidigt som de mår bra själva av att jobba lite och snacka med folk.

Detta har blivit möjligt tack vare alliansens fyra år i regeringen. Alltså ännu ett skäl för er alla att ge alliansen nytt förtroende i fyra år till.

Comments (1) sep 08 2010

Värdigt liv i äldreomsorgen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Äldre och folkhälsominister Maria Larsson har nu lämnat en proposition till riksdagen som heter ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. En proposition som om den godkänns av riksdagen kommer att leda till en stor förbättring för de äldre som behöver omsorg.

Maria Larssons förslag utgår från de äldres behov och från att de själva ska få mer att säga till om. Det handlar om att de äldre ska ha ett värdigt liv och att om kommunerna inte klarar det, så ska det finnas möjlighet för de äldre att få kompensation.

Tänk att vi i Sverige har en regering som ser till människors behov. En minister som strider för de äldre och för att deras liv ska vara värdigt, till och med att lagen ska garantera det. Med en sådan minister kan de äldre känna sig trygga. Vi som har hört Maria tala om detta, vet att hon menar allvar och att hon verkligen har kämpat för att få fram ett så här bra förslag.

Värdigt liv i äldreomsorgen och att de äldre ska känna välbefinnande. Det är vackra ord som kommer att ha stor betydelse för väldigt många människor. Det är ett typexempel på Kristdemokratisk politik. För politiken ska vara till för att ge bra förutsättningar för människor, och inte för att styra över dem.

Läs också vad Larry Söder skriver i ämnet. http://larrysoder.blogspot.com/2010/03/kristdemokraterna-leder-sveriges.html

Comments (0) mar 02 2010

Kristdemokraterna har gjort vården bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det ligger något i att vården ska bli bättre på att behandla sjuka och inte så mycket förklara friska människor sjuka, som DN.se skriver om i sin artikelserie. Men är det inte just det som regeringen har jobbat med under mandatperioden.

Köerna till vården har minskat, på grund av Göran Hägglunds kömiljard. Folkhälsoarbetet har satt fart, tack vare Maria Larssons stora insatser på det förebyggande arbetet. Sjukpensionerna har minskat och istället blivit rehabilitering.

Det finns väl ingen som kan säga att de mins en tidigare mandatperiod då det har gjorts mer för människors hälsa. Genom att Kristdemokrater har kunnat leda hälsoarbetet på Socialdepartementet har människan varit i centrum. Inte som under den långa S ledningen, då fokus har varit på att bevara de tröga systemen. Nu stimuleras landsting att snabba på med behandlingar och genom vårdvalet kan människor själva välja den utförare som de har förtroende för.

Man kan alltså utan att ljuga säga att vården har blivit bättre under Göran Hägglunds tid. Vården har vänt fokus, till att se till människors behov och inte till vårdhuvudmännens behov. Det kallar jag positiv utveckling.

Tänk om vi nu kunde hitta ett sätt att lika mycket förbättra bemötandet mot patienterna. Det är många som fortfarande upplever att de får ett dåligt bemötande när de besöker sjukhus eller vårdcentraler. Vi tror att vi har kommit långt med detta och många av vårdens personal är väldigt bra på det, men det finns alltså många människor som upplever att de blir bemötta på ett dåligt sätt. Det är något vi Kristdemokrater i Halland vill arbeta med att bli ännu bättre på i vårt landsting.

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-halsa-1.961200

Comments (0) feb 15 2010

Fosterbarn

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Är det inte fantastiskt. Vi ska ha system för att hjälpa människor och i detta fallet då barn och vad händer? Jo vi flyttar de från en elendig situation till en ännu värre. Varför vill man ta hand om andras barn bara för att plåga dem?

Om man ställer upp och vill hjälpa någon annan som har det svårt, så borde man väl göra det för att man bryr sig om hur den människan har det. Inte bara för att man vill ha pengar? Eller för att man vill ha någon att plåga.

Det är skrämmande det som rapporten visar. Att så många barn har blivit behandlade så illa. Samtidigt är det väldigt bra att dessa förhållanden nu lyfts fram så här tydligt. Vi måste bli bättre på att ta hand om barn som behöver bo i fosterhem i vårt land. Visst finns det många som får det väldigt bra, men det finns tydligen allt för många som har farit illa i de system som skulle vara till för att hjälpa.

Nu har Maria Larsson fått ta emot utredningen och hon talar om att starta en ny utredning för att se hur dessa drabbade människor ska kunna få någon form av kompensation. Men hur kompenserar man en förstörd barndom?

Det som måste vara det viktigaste nu, måste vara att ta lärdom av det utredningen visar. Att bli mycket bättre på uppföljning av åtgärder som myndigheter sätter in för barn. Det kanske behövs större möjligheter att sätta press på socialnämnder att ta uppföljning på allvar. Ingen som blir plaserad i fosterhem ska bli utsatta för övergrepp. Det måste vara ett mål som ska uppnås.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fosterbarn-vittnar-om-overgrepp-1.1027001

Comments (2) jan 14 2010

Att kunna tala om psykisk ohälsa

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Regeringen presenterar nu en arbetsmetod, som ska underlätta för samtal om psykisk ohälsa. En sattsning för att öka förståelsen för människor som är psykiskt funktionshindrade eller lider av psykisk ohälsa. Hägglund och Larsson vill att det ska bli lika lätt att tala om psykiska besvär som det är att tala om benbrott.

Varför är det egentligen så att det är svårare att tala om psykisk ohälsa än om andra besvär man har? För det är ju faktiskt så. Samtidigt som många undersökningar som pressenteras visar att allt fler människor drabbas av det, men det är fortfarande tabu att tala om. Det är mycket märkligt.

Det borde inte vara konstigare att berätta att man mår dåligt i själen, än att berätta om att man har ryggskott. Regeringens sattsning ska också leda fram till att det ska bli ok att tala om det. Vi ska alla få lära oss hur man gör. För visst behöver vi det. I alla fall så kan jag erkänna att jag inte känner mig helt bekväm om någon berättar om någon som har tagit sitt liv. Tänk om vi i stället hade vågat tala om det innan det går så långt. Många självmord skulle nog gå att förhindra i så fall.

Har ni tänkt på hur mycket som händer på dessa viktiga områden nu. För min del är jag övertygad om att det sker mycket på grund av att socialdepartementet styrs av Kristdemokrater. Politiker som ser människors behov och tar de på allvar. Man här ibland någon som hävdar att regeringen inte arbetar för de svaga, men detta är ett tydligt exempel på att de absolut gör det.

Kristdemokraternas värdegrund behövs i vårt land och nästa år kan vi tillsammans se till att regeringen får ett ännu större inslag av politiker med ett stort hjärta.http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-ska-forandra-attityden-till-alla-som-ar-psykiskt-sjuka-1.964451

Comments (1) okt 01 2009

Vaccinmiljard från Maria Larsson

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Maria Larsson har lyckats förhandla fram en miljard till landstingen för att klara kostnaderna för massvaccineringen. Vi i landstingen tackar och bockar. Ett mycket välkommet besked för oss.

Med denna miljard från regeringen kommer det att bli lättare för landstingen att kunna vaccinera alla i befolkningen. Jag tycker det är bra att regeringen är med och delar på kostnaderna.

Som Kristdemokrat tycker jag självklart att det är rätt att vaccineringen ska vara gratis för invånarna. Det gör att alla kommer att ha samma möjlighet att vaccinera sig. Ingen ska behöva tveka på grund av att det kostar för mycket. Först får de som är i de största riskgrupperna, sedan är det fritt fram för alla andra.

Många landsting befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation och därför är det glädjande att Maria kommer med detta besked. Alla skulle ju naturligvis ha fått ta pengarna någonstans, men det är lättare att klara det när man får hjälp.

Marias ”vaccinmiljard” är alltså mycket välkommen för landstingen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/influensamiljard-till-landstingen-1.937775

Comments (1) aug 25 2009

Äldrelots

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

En mycket bra ide. Äldre ska få en egen ingång till sjukhus för att slippa sitta och vänta på akuten. Det skulle underlätta mycket för de äldsta som har behov av vård. Att sitta och vänta på en akutmottagning kan vara väldigt krävande för en äldre människa som är sjuk. Att då kunna få gå direkt in till läkaren skulle vli en väldigt stor förbättring.

Det ska bli mycket intressant att få se den färdiga rapporten från Kristdemokraternas äldregrupp, som leds av Maria Larsson. Det som hittills har kommit ut från dem är bara bra ideer. Det går att läsa om detta förslag på dagen.se.

Comments (1) jan 04 2009

Äldre ska få samma vård som yngre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Socialstyrelsen konstaterar i en rapport att äldres möjlighet till psykisk vård är dålig i landet. De äldre faller ofta mellan de kallade stolarna och deras psykiska problem tas inte allvar. Varför då? frågar jag mig. Hur kan det vara så att just de äldre inte ska tas på allvar? Deras situation är inte mindre viktig än yngres. Det ska inte heller vara någon tveksamhet om att vården ska räcka till dem också.

Vi har också konstaterat att det är svårare för äldre att få vård på de psykiska avdelningarna. Därför har vi just nu en motion i landstinget som handlar om detta. Det behövs fler vårdplatser för äldre med psykisk ohälsa.

Om vi vet att det är så många självmord bland de äldre i vårt land, är det då rätt att vi blundar och låter detta ske? De är i lika stort behov av hjälp med sin depresion som någon annan. Det är inte rätt ´metod att bara skriva ut fler mediciner och strunta i resten. Det behövs också kvalifiserad vård.

Maria Larsson har tagit detta på allvar och har därför beslutat att vi ska ha en nollvission mot självmord i Sverige. Detta är bra, men det krävs också att kommuner och landsting förvärkligar vissionen med åtgärder för att klara den. Det räcker inte med ord, det måste till beslut också. Beslut som får effekt.

www.dagen.se

Comments (0) maj 27 2008

Tillgängligheten måste bli bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu sätter regeringen press kommuner och landsting i tillgänglikghetsfrågan. Idag kommer ett förslag lagändring om tillgängligheten. Det är bra att de sätter lite press, det händer allt för lite i samhället. Det är inte klokt egentligen hur långsamt det går. komuner har helt anpassade lokaler och många utemiljöer är mycket besvärliga för både synskadade och rullstolsburna.

Har ni tänkt på hur det ser ut där ni rör er? Går det att köra sin rullstol där och skulle det funka att inte se? Det finns så många ställen som det till exempel saknas dörröppnare, eller där det saknas markering vid kanter och massa sådana saker. Troligtvis är det som skulle behöva göras inget som skulle vara till hinder för de som inte har något funktionshinder.

Detta kommer jag att skriva mer om, men nu är det dags för möte. Planering inför nämnden och anställningsintervjuer. Vi ska ju ha ny förvaltningschef till miljö och hälsoskydd.

www.dn.se

Comments (0) maj 19 2008

Maria Larsson med folkhälsoproposition till stöd för många

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag presenterade folkhälsominister Maria Larsson den proposition som hon nu lämnar till riksdagen. En efterlängtad proposition med många åtgärder för att förbättra folkhälsan i landet. Den innehåller bland annat satsningar på psykisk ohälsa, självmordsprevention och kostvanor. Det blir mycket intressant att se vad vi ute i landsting och kommuner kan göra av den. Det är ju vi här ute som har det största ansvaret och möjligheterna att göra något konkret. Att regeringen nu också visar att de ser detta som en mycket viktig uppgift kan bara underlätta vårt arbete.

Regeringen sattsar nu över 100 miljoner på folkhälsa, det är ett fantastiskt stöd i arbetet som är så brätt. En av de viktigaste delarna i propositionen är det föräldrastödsarbete som finns med. Kommunerna uppmanas att införa stöd för föräldrar inte bara när barnen är små, utan hela tiden de är barn. Tänk att kunna få stöd som tonårsförälder från kommunen. Det tror jag många har saknat och nu ser fram emot.

Tänk vad hon kan vår minister. Ett bra jobb Maria.

Comments (0) mar 12 2008