Vattenbrist i Sverige

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Inte trodde man väl att vi skulle börja tala om vattenbrist i Sverige. Vi har ju alltid haft gott om vatten och dess utom rent och friskt. Men nu duggar varningarna tätt om att det kommer att bli brist på denna så viktiga naturtillgång.

 

Det är först när man står där utan vatten som man förstår hur viktigt det är. Har ni tänkt på hur många gånger man öppnar kranen varje dag? För här i Sverige är det ju så att man förväntar sig att det alltid ska komma vatten ur kranen när man vill ha det. Tyvärr är det inte något som är självklart i alla delar av vår värld. På många håll är rent vatten något man får köpa på flaska för att kunna dricka eller laga mat av. Vi måste alltså börja bli mer rädda om vårt rena friska vatten även här uppe i norden.

 

Vi behöver lära oss att inte slösa och ta förgivet att vattnet aldrig tar slut. Vi måste kanske se över hur vi alla hanterar vatten och hur mycket vi bara låter rinna iväg.

Vi kan alla bidra med att hushålla bättre med det vatten vi använder. Men vi behöver också se över hur det kommunala vattnet används. Hur täta är ledningarna från våra kommunala vattentäkter. Det är väldigt många mil ledningar som ligger i vårt land och många av de har legat där i många år. Vet vi hur kvaliteten på dessa ledningar är? Eller kan det vara så att det läcker både här och där?

 

Redan förra sommaren var det brist på vatten i delar av vårt land. Det har inte regnat tillräckligt mycket för att fylla på grundvattnet sedan dess och nu hör vi att det kommer att vara fler platser som kommer att drabbas i slutet av sommaren. Det är alltså hög tid att sluta slösa. Låt bli att vattna gräsmattorna och låt inte kranar stå och droppa för att packningarna behöver bytas. För som vi alla vet:

Många bäckar små, blir till slut en stor å.

 

Comments (0) maj 24 2017

Ett Europa där mänskliga rättigheter och solidaritet får råda – rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det bara några dagar kvar till valdagen till Europaparlamentet. Det är hög tid att tänka över vad som är viktigt med EU.

För mig handlar EU om ett enat Europa som samarbetar istället för att föra krig mot varandra. Historien har visat att det har gått lättare att hålla fred sedan Europas länder beslöt sig för detta samarbete, på initiativ av några kloka Kristdemokrater som inte ville se en upprepning av det fruktansvärda krig där så många oskyldiga fick sätta livet till och där rasismen visade sin grymhet.

När jag har förstått detta så har också min kritiska inställning till EU minskat lite, men jag har trots det fortfarande en skeptisk inställning till allt för mycket makt i Bryssel. I EU ska bara sådant bestämmas som faktiskt blir bättre om flera länder kommer överens. Vi kallar det för subsidiaritetsprincipen. Det betyder att beslut ska fattas på lägsta lämpliga nivå. Några saker ska bestämmas i EU, mer ska bestämmas av varje lands egna parlament och mycket makt ska helt enkelt lämnas till familjernas köksbord.

Men det finns självklart sådant som är bra att EU fattar beslut om. Det är till exempel miljöåtgärder. Om de länder som är med i det europeiska samarbetet kommer överens om långtgående klimatmål så är det väldigt bra och det ger mycket mer effekt än att bara Sverige gör åtgärder. Om hela Europa beslutar att förbjuda en del giftiga och miljöförstörande kemikalier, så gör förbättringen mer effekt. Om jordbruket i hela Europa minskar på mängden konstgödning och besprutar sina åkrar mindre får vi en större biologisk mångfald i alla länder som är med.

Om alla länder som är med i samarbetet fattar gemensamma lagar och regler mot människohandel skulle det bli mycket lättare att bekämpa den grymma brottsligheten. Då skulle många kvinnor och barn slippa ett omänskligt slaveri.

EU ska också ställa krav på sina medlemsländer så att alla människor får samma mänskliga rättigheter. Inga folkgrupper ska behandlas med mindre respekt än någon annan. Det kan göras genom att ställa krav på regeringar att agera och genom att ge ekonomiskt stöd där det är nödvändigt.

Detta är sådant som jag tycker EU ska ägna sig åt, men EU ska inte hålla på med att bli en federation som ska ha nationalsång, president och besluta om skatt för de ingående länderna. EU ska bara göra det som blir bättre på den nivån än på nationell nivå. Och EU ska aldrig besluta om sådant som varje familj klarar bättre utan att politiker lägger sig i.

Om du tycker att det ligger något i vad jag har skrivit, så tycker jag absolut att du också ska rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet.

Comments (0) maj 13 2014

Badvattenet på Vita sand i Åsa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i kommunfullmäktige om att förbättra miljön på den så omtykta badstranden Vita sand i Åsa. I motionen föreslår vi att man ska flytta på utsläppet av dagvatten som idag sker mitt på stranden.
När motionen har behandlats av de olika nämnderna i kommunen har de föreslagit avslag på motionen. Man hänvisar till att det inte skulle finnas plats varken norr eller söder om stranden för utsläppet. Men i motionen säger vi inte åt vilket håll det borde flyttas. Vi menar att det inte ska ske mitt bland de badande människorna. Det skulle alltså lika gärna kunna betyda att man förlänger röret ut i vattnet, så utsläppet kommer en bra bit utanför stranden. Detta skulle inte vara unikt, utan det sker på många andra ställen.
Så vi har svårt att förstå varför man inte behandlar motionen mer positivt. Bland annat har Miljö och hälsoskyddsnämnden behandlat motionen och då var det bara Kristdemokraterna som ville bifalla. Därför blir jag minst sagt förvånad när jag på olika ställen kan läsa och höra att till och med ordförande i nämnden nu vill få det att låta som han jobbar hårt för denna fråga. Han argumenterade för ett avslag och det var alltså så beslutet blev.
Jag hoppas att motionen får en mycket mer positiv behandling när den i augusti kommer upp i fullmäktige. Det skulle ju vara konstigt om alla de som tycker frågan är så viktig röstar för ett avslag.

Comments (1) jun 22 2013

Nej till bergtäkt på Kammarberget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Man blir glad när beskedet från Länsstyrelsen om Kammarberget kommer. De har beslutat att bergtäkten inte får byggas. De har alltså gått emot kommunens beslut och säger att miljön är viktig att bevara i detta orörda område.

När Nämnden för Miljö och Hälsoskydd hade uppe frågan var nämnden oenig. Vi Kristdemokrater stred för miljön, men fick se oss besegrade när andra tyckte att det var viktigare att gå på företagets linje. Därför känns det riktigt skönt att Länsstyrelsen bekräftar att vi hade rätt när vi ville gå på förvaltningens förslag. Länsstyrelsen bedömer också precis som Kristdemokraterna i nämnden, att den enormt stora mängd lastbilstrafik täkten skulle medföra på Tostaredsvägen, skulle vara en stor risk för både vattentäkten och människors hälsa.

Nu har Kammarbergets chans att få förbli ett vackert berg och inte nermalt till makadam ökat. Hoppas striden med detta är över.

http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/1411-nej-till-bergtaekt.html

Comments (1) sep 09 2011

Gratis kollektivtrafik i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka säger i en av våra punkter vi går till val på, att vi vill ha gratis kollektivtrafik i kommunen. Vi tror att det är en nödvändighet om vi ska klara de klimatmål vi har satt upp. För Kungsbackas del handlar det väldigt mycket om att minska transporterna och då är det ett måste att människor åker mer kollektivt.

Vi tycker heller inte att det är rätt att ställa olika grupper mot varandra i kommunen. Några säger att pensionärer ska få åka gratis och andra säger att unga ska få göra det. Men vi menar att då är det mer riktigt att alla får den möjligheten. Det är ju också så att om de som pendlar till jobb och alltså åker ofta, åker kollektivt istället för att ta sin bil, så minskar utsläppen från trafiken ännu mer. Och det är ju just det vi vill.

En del tycker att det låter orimligt att lägga så mycket pengar på detta, men vi menar att klimatet och miljön är så viktigt så det måste få kosta. Vi ska lämna över en jord till kommande generationer som går att leva på. Vi måste ta vårt ansvar och ett sätt att göra det är att försöka få människor att åka gemensamt istället för var och en för sig.

Vi tycker miljön är viktig! Vad tycker du?

Comments (0) sep 05 2010

Vår miljö – personval del 3

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi måste satsa på miljön för framtidens skull, det finns inga alternativ. Kristdemokraterna vill rädda klimatet och ändå skapa tillväxt. Saker kan produceras mer miljövänligt. Energi kan användas mer effektivt. Mat kan odlas utan de värsta bekämpningsmedlen.

Det ska vara dyrt att förorena miljön, samtidigt som det ska finnas goda möjligheter att leva på ett klimatsmart sätt. Så att det blir jobbigt att vara miljöovänlig, men enkelt att vara miljövän.

Comments (0) aug 12 2010

Oljan fortsätter flöda

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är fortfarande ingen som har lyckats stoppa oljan som flödar ut i Mexikanska golfen. Det har nu strömmat ut otaliga miljoner liter olja rakt ut i havet. En katastrof som aldrig tidigare skådats någon stans. Ingen vet heller vilka konsekvenser den kommer att få för miljön. Det är helt otroligt att det inte fans någon beredskap för att reparera skadan som uppstod.

Utsläppet har pågått sedan april och BP har inte lyckats stoppa det. Nu säger de att oljeläckan kan stoppas redan i juli, ”redan”? Tre månader av miljöförstöring och de kallar det redan. Visst är det bra att det blir ett stopp, men kalla det inte redan. När det har flödad olja i tre månader så är det inte redan, då är det äntligen de borde säga. Men det är väl klart att de vill försöka ge en så positiv bild som möjligt innan deras rapport kommer den 27 juli.

Vad är miljön värd för de stora oljebolagen? Tja det verkar som ganska lite. För annars hade de nog haft färdiga planer för att förhindra katastrofer som denna. Det finns kunskap från tidigare utsläpp i världen, om än inte så omfattande. Den kunskapen borde de ha samlat och utbildat sin personal i.

Kan naturen reparera skadorna efter detta utsläpp eller inte?  Ja det får framtiden utvisa. Men det kommer med all säkerhet att ta mycket lång tid.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=218393 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/oljelacka-kan-hejdas-redan-nu-i-juli_4967325.svd

Comments (0) jul 08 2010

Västtrafiks biljettsystem

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag står det i tidningen att Västtrafik ska se över sitt biljettsystem. Det var på tiden. Fast det verkar inte som att det är så stora förändringar de tänker sig. Men det är väl så att vad de än gör med sitt system så blir det bättre. För som det är idag är det absolut inte bra.

Finns det några fördelar alls med det? Jag kommer inte på någon.

Har ni tänkt på? Om det är besvärligt för er som ser, hur tror ni då inte att det är för oss som inte ser? Det känns som att man blir lurad på pengar varje gång man försöker göra rätt för sig.

Det är svårt att förstå hur man över huvud taget kan konstruera ett så kundovänligt biljettsystem. Biljetterna ska väl inte skrämma bort kunder? Tanken borde väl vara att det ska vara så lätt som möjligt för människor att åka kollektivt. Med det system Västtrafik har nu så verkar det inte som att de har tänkt varken på sin strategi för tillgänglighet eller miljö. Fast jag är ju bara en vanlig människa, så jag kanske inte förstår. Ändå kan jag inte låta bli att fundera på hur de har klarat biljetthanteringen i tex New York eller andra stora städer och regioner.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.359846-konsumentverket-positiv-till-att-vasttrafik-ser-over-biljettsystem

Comments (1) apr 29 2010

Dubbelmoral utan gräns

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, används i Brasilien för att producera foder till svenska djur. Vi tillåter alltså att de brasilianska bönderna utsätts för gifter som vi själva inte får använda. Annars skulle priset på vårt kött bli allt för högt.

Snacka om dubbelmoral.

Bekämpningsmedlen har varit förbjudna i Sverige i 30 år, men de används för att producera soja som används i Sverige. Vi borde väl ha samma krav på det importerade fodret som på det vi själva odlar. Men nej då. Det viktigaste för oss är priset. Hur människor i andra länder mår är inget vi behöver bekymra oss för. Precis som hur våra kläder produceras. Bara vi kan köpa billiga produkter så är vi nöjda.

Kan vi verkligen säga att vi har en miljö och djurvänlig produktion när vi importerar sådant som odlas på ett sätt vi förbjöd för många år sen. Vi har en sådan dubbelmoral i så mycket. Bara vi slipper det obehagliga så är vi nöjda. Bara vi slipper att själva utsätta oss för riskerna så blundar vi för att andra blir utsatta.

Vi kanske måste lära oss att vi får betala vad det kostar. Vi kan inte tänka både på miljön och ett bra djurskydd, om vi samtidigt bara vill se de röda prislapparna. Om människor och djur ska må bra så kan inte priset vara det enda vi tänker på. Vi måste självklart ställa samma krav på det vi importerar som på det vi producerar i Sverige. Är bekämpningsmedel förbjudna i Sverige, så ska de inte tillåtas för det vi importerar. Vi har inte rätt att låta andra utsättas för gifter vi inte själva vill utsättas för. Människor i andra länder ska inte behöva bli sjuka, för att vi inte kan acceptera det pris våra egna regler ger upphov till.

Bönderna och lantarbetarna i Brasilien har samma rätt till ett gott liv som vi. Deras människovärde är det samma som vårt.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3474023

Comments (0) feb 28 2010

Kemikalieinspektionen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kemikalieinspektionen har med hjälp av ett antal kommuner runt om i landet bedrivit ett projekt, som har gått ut på att kontrolera hur butiker hanterar försäljning av kemikalier. Man har tittat på hur de följer de lagar som finns kring hantering av olika produkter. Man har bland annat kontrollerat märkning, plasering i butiker och säkerhetslock.

Man har hittat en del brister i vissa butiker. En del har förvarat kemikalier utan att tänka på att barn kan komma åt dem och en del produkter har inte haft barnsäkra lock. Kontrollerna runt om i landet har lätt till förbättringar på många områden.

Genom att miljönämnder runt om i landet har bedrivit projektet, kan man nog utan att överdriva säga att kunskapen om kemikaliehantering har ökat hos de som hanterar dessa.

Med anleding av inspektionerna har Nämnden för Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka idag beslutat om att dömma ut miljösanktionsavgift. De brister som nämndens beslut handlar om, är att kännbar märkning saknats. Farliga produkter ska ha en märkning med en varningstriangel som ska kunna kännas. Detta för att även synskadade ska kunna veta att det är en giftig produkt.

Det är inte roligt att dömma ut sanktionsavgifter, men jag tycker det är bra att Kemikalieinspektionen har satt fokus på att lagen kräver att även synskadade ska kunna veta vad en viss flaska innehåller. Att projektet har bedrivits har inneburit att man på många försäljningsställen nu har fått upp ögonen för att det är viktigt att tänka på dem som inte kan se.

Comments (0) jan 29 2010