Klimatsmart, ingen kan smita undan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Sopförbränning skulle kunna lösa en del av EUs klimatmål, säger Avfall Sverige. Det är en intressant tanke även om det kanske är överdrivet att säga att det löser klimatmålet. Det är ett bra steg på vägen dit.

Det finns många stora soptippar ute i Europa och på många håll växer dem hela tiden. Att förbränna soporna och därmed utvinna energi är ett bra sätt, men det får inte bli så att alla sopor ska förbrännas. Materialutvinning måste också öka. Vi måste alltså bli ännu bättre på att återvinna sådant vi har förbrukat. Vi måste också minska på den mängd sopor vi gör åt runt om i EU. Det finns en mycket stor potential att minska sopberget.

Det är en bra ide för våra ministrar att ta med till det stora klimatmötet i Köpenhamn. Där måste det bli skarpa beslut och alla måste vara med. Det går inte att få en massa undantag från att rädda världen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3735865.svd

Comments (0) Nov 01 2009

Småskalig energiproduktion

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kommer Kristdemokraterna att kämpa för att det ska bli enklare för småskalig energiproduktion. Efter att ha bifallit en motion rikstinget som handlade om denna fråga. Vi ska nu jobba för att det ska att ansluta till elnätet kostnadsfritt.

Detta gör att de som har små elproduktionsanläggningar slipper den höga avgift som de stora nätbolagen tar ut. Det är idag nästan omöjligt att ekonomi i en liten anläggning. Om Kristdemokraterna får med de andra partierna i alliansen detta förslag, kommer det att medföra att Sverige kan mycket mer småskalig och förnyelsebar elproduktion.

Därför är det inte lätt att förstå den sifomätning som visar att vi har lågt förtroende hos väljarna när det gäller klimatet. Vi är tydligen dåliga att marknadsföra oss i den frågan. Vi har alltså en stor förbättringspotential i marknadsföring. För de som inte har förtroende för vår miljöpolitik, kan inte ha satt sig in i vad vi gör och tycker. Se bara det som Anders Wijkman har gjort i EU-parlamentet. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173091

Comments (0) jun 29 2009

Billig mat

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ganska ofta läser man i tidningarna om var det går att köpa den billigaste maten. Senast läste jag om det på HNs web. Det är ju klart att vi alla vill handla så billigt som möjligt, men är det så bra?

Vem får betala vad det kostar när vi handlar billigt? Ja troligtvis är det inte butiken eller grosisten. Det troligaste är att det är producenten. Alltså jordbrukaren om man talar om tex potatis eller annat som de svenska bönderna lever på att framställa åt oss.

Det är inte mycket de känar på sitt arbete. Men vi letar efter röda lappar när vi handlar. Vi vill samtidigt att vi ska ha den strängaste djurskyddslagen och de strängaste miljökraven. Vi ska ju vara bäst i klassen. Det är väl bra om vi är bäst på miljö och djurskydd, men då kanske vi får vara berädda på att betala vad det kostar. Då ska vi inte leta upp det billiga köttet från Irland eller Danmark. Och inte efter de billiga frukterna från andra sidan jorden. Vi borde alla köpa det som produceras i Sverige av våra egna bönder. Annars kanske vi inte heller kan kräva att vi ska vara bäst i klassen på att ställa krav på jordbruket. Man kan inte både äta kakan och behålla den.

Comments (0) jun 15 2009

Tänk på klimatet – rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ännu ett skäl att rösta kristdemokratiskt.

Rösta för klimatet, rösta på Kristdemokraterna. Jo det är så, Kristdemokraternas miljö och klimatpolitik håller i längden. Det är nu det måste hända saker med hur vi hanterar vår glob. Det går inte att vänta till ekonomin blir bättre eller till vi har kommit på lösningarna. Det är nu hela EU måste agera om vi ska lyckas att åstadkomma en förbättring.

Transporter och energi är två viktiga områden där EU har ett stort ansvar. Kristdemokraterna vill skapa järnvägskorridorer genom Europa för godstransport. Om järnvägen ska kunna bli konkurrenskraftig för gods, måste det gå fortare för godstransporter. Som det är idag går det allt för långsamt. Lastbilar är snabbare idag och det är inte hållbart.

Lika så måste EU-länderna tänka till om energin. Kolet måste bort och ersättas av hållbara energikällor. Teknikutveckling är otroligt viktigt och det krävs snabba beslut. Vi måste bli mycket bättre på att använda solens energi för både värme och el. Den bara finns där och lyser över oss, men vi tar inte vara på den. Kristdemokraten Anders Wijkman har varit en av de ledande miljö och klimatpolitikerna i EU-parlamentet, det vill våra kandidater fortsätta att vara.

Tänk därför på vår gemensamma framtid och rösta på Kristdemokraterna i morgon.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/nara-gransen-for-junilistan-1.885840

Comments (0) jun 06 2009

Ekologiska fotavtryck

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ekologiska fotavtryck är en intressant vinkel att se våra liv ur. För vad är det vi gör med vårt sätt att leva. Jo bi påverkar den jord vi lever på och vi tänker för lite på hur den ska räcka till fler. WWFs artikel och rapport är mycket bra. Läs den på länken nedan.

De konstaterar att vi lever på ett sådant sätt att vi utnytjar jordens resurser i allt för hög grad. Detta är något som vi nog har vetat länge, men vi har inte gjort något åt det. Vi sätter för stor vikt vid ekonomi och för liten vid ekologi. Vi borde tänka att miljön och naturen är den ram vi måste hålla oss inom. Det finns inget sätt att återskapa den natur vi förbrukar. Vi ska bruka men inte förbruka. Vi måste lämna kvar något till kommande generationer.

Varför är det så svårt att bestämma att vi måste agera kraftfullt? Vi ställer upp mål som vi ska klara till ett visst årtal, men vi börjar inte att genomföra förändringar i den takt som krävs. För om vi ska klara av att uppfylla det vi måste så krävs det snabba insatser. Vi kan inte vänta på att det ska bli bättre tider, vi måste starta arbetet idag.

Det finns ett gammalt ordspråk som en indian sa som låter ungefär så här.

Först när det sista trädet sågats ned, den sista floden förgiftats och den sista fisken dragits upp, först då kommer ni att förstå att man inte kan äta pengar.

Det ligger rätt mycket i detta, som sades för mycket länge sedan.

http://www.wwf.se/press/1199635-jordens-resurser-overkonsumeras-i-rasande-takt

Comments (0) okt 31 2008

Sveriges bästa regering

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kommer det ännu fler goda åtgärder från vår regering. Det duggar tätt med riktigt bra saker. Det senaste är att de har beslutat att sattsa miljarder på klimatåtgärder.

Vi har väl aldrig haft en regering som har kunnat genomföra så många reformer för att ge oss bättre förutsättningar. Nu är det mycket verksta och inte bara prat. Tvärt om mot den förra regeringen. De bara lovade och lovade men inget hände. Ändå är det så märkligt, för nu låter det på sossarna som att de hade gjort så mycket för alla. Men det är väl svårt för de att acceptera att de är i opposition.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=826145

Comments (1) sep 09 2008

Miljöpartiet halkar efter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu är vi tillbaka till att vara ett parti med en jättebra miljöpolitik. Med det beslut vi fattade igår har vi tagit ett stort steg mot en hållbar politik för alla områden. Att vi kunde enas om ett så utmärkt förslag känns riktigt bra. Tänk bara:

  • en Marshallplan för miljön.
  • bygga ut järnvägsnätet för både person och godstrafik i hela landet.
  • långsiktiga klimatmål fram till 2050 för hela EU.
  • Inkludera internationell sjöfart och flyg i det nya klimatavtalet.
  • Ge den enskilde laglig rätt att sälja el från sitt hus till elnätet.

Som ni ser är det massa bra saker vi nu kommer att jobba med.

Det är så skönt att vi nu har satt ner foten och därför kan börja jobba ännu mer för en bra miljö och för att klara klimathotet. Detta med en Marshallplan för miljön innebär att vi menar att de rika länderna har ett ansvar för att hjälpa utvecklingsländerna med miljöproblemen. I första läget vill vi att EU avsätter en regäl summa för att visa vägen för andra. Det är så viktigt att vi ser miljöfrågorna globalt och inte nationellt. Men det betyder inte att det inte ska arbetas lokalt, tvärt om. Det är också vi i kommuner och landsting som i varje beslut ska tänka in miljö och klimat.

Den hetaste punkten vi diskuterade var drivmedelspriset. Jag är glad att vi nu har omvärderat vår inställning och att vi därför kan vara mer trovärdiga i debatten. Vi måste inse att det är bättre att kunna försöka styra med olika medel. Det vi ändå samtidigt säger är att det får inte bli så att man inte kan bo på landsbyggden. Detta får vi försöka styra på annat sätt.

www.dagen.se www.svd.se

Comments (2) jun 29 2008

Riksting

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det dags att åka till Kristdemokraternas årliga riksting. Det är alltid roligt att få vara med och delta i partiets beslut. Detta riksting kommer att inehålla diskussioner om hur vi ska forma vår politik i framtiden. Vem vill inte vara med då?

Jag kommer att delta i flera områden, men jag har fått två av dem att ta större del i. De områdena är miljö och jämställdhet. Jag hoppas på intressanta och givande debatter med högt till tak.

Möjligen kommer ni att kunna se mig på svt24, de brukar vara där och sända.

Vet inte om det finns några möjligheter att komma ut på nätet för att skriva, hoppas det.

De förslag som vi har när det gäller miljö och klimat är riktigt bra. Om de går i genom kommer vi att ha mycket att göra i regeringen för att få de att ställa upp på våra förslag. Det kan ju självklart bli andra förslag som vinner gehör, men jag tror att vi skulle få en bra miljöpolitik med partistyrelsens tankar. Om vi ska kunna vända utvecklingen av klimatet, krävs det tuffa beslut från politiken på alla nivåer. Det gäller att vi i Sverige inser det och att vi tar vårt ansvar och att vi påverkar EU att göra det som måste göras.

Rapporter kommer så snart jag får chans.

Comments (0) jun 25 2008

Miljö och hälsoskydd

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Så är det dags för nämnd igen. Idag är det miljö och hälsoskyddsnämnden. Vi ska idag svara på remissen från regeringen om strandskyddet. Det är en viktig sak att svara på, för om det blir fel kan det bli mycket illa för våra stränder. Men jag tror att vi kommer att ha ganska överensstämmande syn på det. Vi ska också svara på en JO-anmällan vi har på oss.

Det kan man tycka likte vad man vill om, men jag tycker nog att det är en bra möjlighet för invånarna att kunna pröva det vi gör. Kommer JO fram till att vi har gjort fel, så är det ju bra att vi får reda på det.

Vi har en hel del andra ärenden också, jag skriver säkert mer om det efteråt.

Comments (0) maj 29 2008

Ett schystare Sverige

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Vi Kristdemokrater tycker att det är dags för ett schystare Sverige. Håller du med? Trodde väl det. Gå då till vår kampanjsida och ta del av våra åsikter. Läs och tyck till. Hjälp till att bygga ett samhälle som är schyst i alla delar.

Det är dags att höja pensionerna, det är dags att ta miljön och klimatet på allvar och nu kommer alla att ha råd att gå till tandläkaren.

www.schystare.se 

Comments (0) maj 19 2008