Nu kommer vårdnadsbidraget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

GRATTIS!!! Grattis alla småbarnsföräldrar. Nu kommer det efterlängtade vårdnadsbidraget äntligen. Idag fattar riksdagen beslut om införandet. DEt blir nu möjligt för alla kommuner att införa denna rättvisereform för föräldrar i ett modernt samhälle. Familjerna får nu chansen att bestämma själva hur de ska göra. Idag flyttas bestämmanderätten till den nivå där den hör hemma, nämligen till varje familj. Med det beslut som riksdagen idag fattar höjer Sverige statusen på familjepolitiken. Det blir nu slut på likriktningen av familjer, det som har pågått så länge. Nu visar Sverige att det finns olika typer av familjer, att inte alla familjer ser lika dana ut.

Sverige får idag en familjepolitik som hör hemma i ett jämställt och framotsträvande land. Kristdemokraterna visar vägen till ett samhälle som ser barnen och tar deras möjligheter till en bra start i livet på allvar. Nu flyttas fokus från att alla ska tvingas in på förskolan, till att det blir familjerna som kan välja. Nu tar Sverige steget till att sätta barnen i centrum och föräldrar kan se sina barns behov och forma sin vardag så att den passar deras familj och inte för att den ska passa in i det gamla folkhemmet.

Sossarna verkar bli oroade av denna rättvisa familjepolitik, så de kommer nu med förslag om ännu fler heltidsarbetande föräldrar. Är det inte märkligt att de har så otroligt svårt att se barns behov? Är det inte märkligt att de bara ser förvärvsarbete som det som ska räknas? Varför kan de inte se familjens välmående och barns behov av sina föräldrar som viktigt? Varför tycker de illa om att man ska vara med sina egna barn? Varför är egna barn så dåligt, för det är ju inga problem om man jobbar hela dagarna med andras barn. Är heltidsarbete det ända som räknas? Och varför ser de ner på det arbet som sker hemma?

Det går att läsa om deras förslag på www.svd.se. Fast det är inte mycket att ha.

Det finns en riktigt bra artikel på www.dagen.se mycket läsvärd.

Comments (1) maj 20 2008