MOT mobila onkologiska teamet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Jag har nu fått frågan av ganska många hur Kristdemokraterna tänker om att landstinget lägger ner det mobila onkologiska teamet i Halmstad. Vi har inte torgfört vår åsikt i tidningarna om detta, vilket vi kanske borde ha gjort.

Om Kristdemokraterna hade haft egen majoritet, så¨hade vi gärna haft MOT kvar och försökt utveckla deras verksamhet. Nu ingår vi i en majoritet och vi har inte egen majoritet inom alliansen. Det gör att vi ibland tvingas acceptera att vi inte får vår vilja fram. Så är det i detta fallet. Vi har fört hårda förhandlingar om MOT, men vi vann inte de förhandlingarna. Vi har ändå sett att det för helhetens skull var viktigt att behålla majoriteten i landstinget i Halland och det är väl så demokrati ska fungera. Man förhandlar och dem som har flest röster vinner.

Nu måste det nog också sägas att det inte bara är MOT som har en god verksamhet inom cancervården, utan det sker mycket god vård på våra sjukhus i länet. Det kommer det också att göras i fortsättningen. Den halländska cancervården ska ha god kvalitet och den ska utföras med patienternas bästa i fokus. Det som minskar i länet är den avancerade hemsjukvård som vissa patienter i Halmstad har fått. Och när nu sjukhusledningen i Halmstad har beslutat att lägga ner MOT, så måste vårat fokus vara att alla patienter i länet ska få en likvärdig vård. De cancersjuka är en viktig grupp av patienter som vi ska ge vård med hög kvalitet och med gott bemötande i alla lägen.

Comments (0) okt 29 2009