Kommunfullmäktige ikväll

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , ,

Då kan man säga att sommarledigheten är slut på allvar. För ikväll är det dags för kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Dels ska vi få svar på vår motion om stranden ”Vita sand” i Åsa. Vi vill att man flyttar utsläppet av dagvatten från stranden. Detta har de andra partierna sagt nej till hela vägen via nämnder och Kommunstyrelsen, men vi hoppas att de ska ge med säg i fullmäktige ikväll. För ingen har ju missat att det är problem med kvaliteten på badvattnet vid en av kommunens största badplatser. Så vi hoppas på ett bifall till att förbättra badvattnet i Åsa.

Jag ställer också en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande ikväll. Så här lyder den:

Enkel fråga om kostnader för Kungsbackas flyktingmottagande från Niklas Mattsson Kristdemokraterna

Till Per Ödman Kommunstyrelsens ordförande.

I debatten om flyktingar får man ofta höra från visst politiskt håll, uttryck som de så kallade flyktingarna, alltså med undertonen att de inte har flyktingstatus. De så kallade flyktingbarnen, som alltså skulle ljuga om sin ålder. Och att andra grupper får stå tillbaka för att vi ska ha råd med att ta emot dem. Det är till och med så att man ibland kan höra representanter för svensk massmedia fråga hur många flyktingar har vi råd att ta emot.

I debatten används ofta de äldre som slagträn för att ge tyngd åt de främlingsfientliga åsikterna. Det sägs att det tas pengar från äldreomsorgen för att finansiera flyktingmottagandet. Därmed skulle de äldre inte få den omsorg de har rätt till.

Allt för ofta får dessa påståenden stå oemotsagda och riskerar därför att få gälla som sanning.

Därför vill jag ställa följande fråga till dig som Kommunstyrelseordförande och alltså ansvarig för Kungsbacka kommuns budget.

–       Har Kungsbacka kommun någon gång behövt prioritera ner och därmed sänka budgeten för äldreomsorgen för att finansiera flyktingmottagandet?

–       Om ja, hur har det påverkat de äldre i vår kommun?

–       Om nej, kan du verifiera det på något sätt?

 

Jag hoppas jag får svar redan ikväll, men det vet jag nog inte innan mötet börjar.

Comments (0) aug 13 2013

Badvattenet på Vita sand i Åsa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i kommunfullmäktige om att förbättra miljön på den så omtykta badstranden Vita sand i Åsa. I motionen föreslår vi att man ska flytta på utsläppet av dagvatten som idag sker mitt på stranden.
När motionen har behandlats av de olika nämnderna i kommunen har de föreslagit avslag på motionen. Man hänvisar till att det inte skulle finnas plats varken norr eller söder om stranden för utsläppet. Men i motionen säger vi inte åt vilket håll det borde flyttas. Vi menar att det inte ska ske mitt bland de badande människorna. Det skulle alltså lika gärna kunna betyda att man förlänger röret ut i vattnet, så utsläppet kommer en bra bit utanför stranden. Detta skulle inte vara unikt, utan det sker på många andra ställen.
Så vi har svårt att förstå varför man inte behandlar motionen mer positivt. Bland annat har Miljö och hälsoskyddsnämnden behandlat motionen och då var det bara Kristdemokraterna som ville bifalla. Därför blir jag minst sagt förvånad när jag på olika ställen kan läsa och höra att till och med ordförande i nämnden nu vill få det att låta som han jobbar hårt för denna fråga. Han argumenterade för ett avslag och det var alltså så beslutet blev.
Jag hoppas att motionen får en mycket mer positiv behandling när den i augusti kommer upp i fullmäktige. Det skulle ju vara konstigt om alla de som tycker frågan är så viktig röstar för ett avslag.

Comments (1) jun 22 2013

Motion om äldreboenden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Motion att införa Måhaga modellen att gälla för samtliga äldreboenden i Kungsbacka kommun

 

Allt fler specialister med kunskap och insikt i måltidens betydelse för god hälsovård betonar den sociala betydelsen av måltiden. Aptiten främjas när omgivningen och miljön ger positiva signaler vilket leder till ökad lust att äta. 2005 presenterades undersökningar i Stockholm som entydigt pekade på äldres problem med undernäring .  I en undersökning beskriver man bland  annat hur maten och måltiden används för att markera regler, tidspress och överordning från berörda personalgrupper.

Strukturen kring matförsörjningen begränsas starkt av vad som är möjligt i en viss boendeform, restaurangens öppettider och omsorgsgivarens bedömning av den äldres egna behov. Det saknades också riktlinjer för verksamheten och en uttalad ansvarsfördelning för vad verksamheten måste eller borde innehålla.

Det framkom också att vanans makt var betydande för hur matförsörjningen inom äldreomsorgen ordnades, då det dagligen planerades, tillagades, serverades och konsumerades mat utan att någon ordade så mycket om saken.

Måhaga äldreboende arbetar utifrån förhållningssättet att se och arbeta med det friska

och skapa eninnehållsrik vardag för de boende. I det ombonade upplevelserummet finns både badkar, musiksäng, sagosoffa och hela äldreboendet är kodat med färger. Därutöver lagas all mat på Måhaga .

Med de positiva och personcentrade arbetssättet som präglar Måhaga uppnår verksamheten mycket goda resultat . Både vad gäller de boendes upplevelser såväl som engagerad personal.  Med denna modell som underlag för kommande styrdokument lägger Kungsbacka kommun grunden för en modern och framtidsorienterad äldreomsorg. 

Kungsbackaborna och Kristdemokraterna yrkar därför att

–  Måhaga äldreboende blir modell för hur verksamheten inom äldreboenden struktureras organiseras och möter kraven från boende på äldreboenden i kommunen.

 

Kungsbackaborna                                      Kristdemokraterna

 

Stephan Philipson                                      Niklas Mattsson                                                                                                                           

Comments (0) mar 11 2010