Kammarberget i fara igen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur många gånger ska man kunna ansöka om samma sak? Nu är det fjärde gången Kammarberget är i fara. Tre gånger har det avgjorts att berget inte ska krossas till makadam, men tydligen finns det inga gränser för hur många gånger man kan pröva detta.

 

Det har konstaterats flera gånger av Miljödomstolen att detta berg ska vara kvar och att det inte är den bästa platsen för en bergtäkt. För oss är det tydligt att detta inte kan vara den bästa platsen för ett så stort ingrepp i naturen. Det ligger väldigt nära vattentäkten Lygnern som försörjer väldigt många människor med dricksvatten. Det ligger på gränsen av naturreservatet Fjärås Bräcka och det är en del av vår kommun som har stor betydelse för friluftslivet.

 

Självklart förstår vi också att det behövs mängder av krossmateriel för att försörja Kungsbackas expansion, men det får inte få vilka konsekvenser som helst. Vi måste kunna bevara en del av naturen även om kommunen växer som Kungsbacka gör. Det är viktigt att vi har platser för rekreation som vi kan nå utan att behöva åka långt. Det är viktigt att bevara naturen kring sjöarna Lygnern och Skärsjön. Kungsbackas invånare behöver naturliga berg att njuta av, inte bara makadam att bygga av.

 

Comments (0) maj 30 2017

Bergtäkt på Kammarberget nej tack!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Så har det åter kommit en förfrågan om att få etablera en bergtäkt på det vackra Kammarberget i Fjärås. Man kan undra varför ett nej aldrig får vara ett nej. De har tydligen inte givit upp ännu. På tisdag ska kommunstyrelsen i Kungsbacka svara på en remiss från länsstyrelsen om detta. Ikväll har vi gruppmöten och jag hoppas då att jag kan övertyga mitt parti om att säga nej.

Det behövs orörd natur i en kommun med så kraftig expansion som i Kungsbacka. Det räcker inte med små parker, utan det behövs också större områden för rekreation. Dess utom finns i detta området ett antal rödlistade arter som är viktigt att bevara för den biologiska mångfallden.

Visst är jag också medveten om att när det byggs så mycket både vägar och hus, så går det åt mycket sten och grus. Därför är det viktigt att det finns platser där man kan hämta sådant material, men det måste vara bättre att plasera täkter där det redan är störningar av tex buller. Vi människor behöver kunna komma till områden där det är tyst. Där naturens ljud får höras och där man kan bli påmind om hur orörd natur kan se ut. Därför kommer jag att fortsätta med att säga nej till bergtäkt på Kammarberget.

Krossa inte Kammarberget.

Comments (0) mar 17 2008