Låt familjerna bestämma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Pappor bildar nätverk för att få riksdagen att ta ännu mer makt från familjerna och lägga den hos politiker. Tvärt emot vad som borde vara allas önskan. Det som kan beslutas av den enskilde ska också få göras på det sättet. Det finns ingen rimlighet i att flytta ännu mer makt till riksdagen.

Det är inte rätt att hindra olikheter, vi ska istället vara positiva till att familjer löser sina vardagsproblem på sina egna sätt. Att tvinga alla till samma lösning är fel. Det kommer att drabba vissa familjer hårt. Men framför allt är det inte så ett land ska styras.

Vi ska inte ha tvingande lagstiftning om föräldraledigheten. Vi ska istället fortsätta att uppmuntra och underlätta för familjer att göra sina val på ett för barnen bra sätt. Det är inte att sätta barnen först att tvångsdela föräldraförsäkringen. Det är snarare att sätta en politisk önskan före det som är det bästa för våra barn. Säg då heldre att det är era politiska ambitioner som ni vill genomföra. Låt det inte låta som något det inte är.

Barnens bästa är att förädrarna ser till just sin familjs behov och agerar ut ifrån det. Vi lever i ett samhälle där vi tillåter att människor får vara och agera på olika sätt, då ska vi inte införa tvångsmetoder för att minska olikheterna som berikar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198067

Comments (0) Dec 28 2009

Nätverk mot FRA-lagen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Ett borgerligt nätverk mot FRA-lagen har bildats. Ja, oavsett om man håller med dem om att lagen är fel eller inte, måste man ju hålla med om att det är fel att låta vänsterkartellen göra den till en valfråga. Därför har de nog rätt i att beslutet måste rivas upp. Man får nog försöka hitta ett annat sätt att leta efter terrorister. Ibland är det bättre att bita i det sura äpplet och erkänna att man har gjort fel. Det är inte bra att hålla fast vid det man har gjort till varje pris. Så regeringen ska kanske lyssna på oppinjonen i detta fall.

www.dagen.se www.dn.se

Comments (2) jul 22 2008