Omöjligt att förstå

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är omöjligt att förstå hur någon som kallar sig kristen kan låta sig luras till att med i eller rösta ett nazistiskt parti. Det går inte ihop. Den Kristna tron bygger helt andra värderingar och kan inte kopplas ihop med en främlingsfientlig eller rasåtskiljande ideologi.

Därför borde ni kristna som låter er luras av Nationaldemokraternas frieri ta er en funderare vad ni egentligen tror på. Granska grunden för den egna tron och grunden för deras ideologi. Det är omöjligt att hitta annat än en del sakfrågor där de stämmer. Men just sakfrågor kan man hitta som man tycker lika dant som vem som helst. Men man måste tänka större än bara till en enskild fråga. Man måste tänka längre och fråga sig vad det skulle leda till om rasistiska och nazistiska krafter fick ett större inflytande över våra liv.

Man får aldrig glömma vad som hände 30-talet i Europa.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=172865

Comments (1) jun 24 2009

Kunskap om förintelsen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svenska lärares kunskaper om förintelsen är undermåliga, hävdar en utredning från Forum för levande historia. Om det stämmer är det mycket olyckligt. I synnerhet i den tid vi lever i. När främlingsfientliga partier får större stöd och när det finns de som hävdar att förintelsen aldrig har ägt rum.

Det är otroligt viktigt att svenska elever får en rättvisande undervisning om detta grymma som hände för 70 år sedan i Europa. Det är viktigt för att öka förståelsen för etiska konflikter som trots att vi borde ha lärt oss av historien fortfarande sker. Fortfarande idag tycker människor sig ha rätten att sätta sig över och till och med förklara andra grupper för icke önskvärda i världen. Det skulle nästan vara obligatoriskt för alla klasser att åka studiebesök till ett av de läger som finns bevarade. Ett sådant läger där dessa omänskliga handlingar ägde rum. Det finns nog ingen som kan åka där ifrån oberörd av den skräck som vilar över lägren.

Efter en sådan undersökning som nu presenterats, borde kommuner och andra beslutsfattare om skolan utreda om resultatet stämmer. Det går kanske inte att bara förlita sig en rapport och en människas dementi.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156786

Comments (1) aug 21 2008