Tillgänglighet – personval del 2

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

I ett mänskligare Sverige har alla samma värde. Funktionsnedsättning ska inte vara ett oöverstigligt hinder. Jag vill göra stadsplaneringen bättre och kollektivtrafiken mer tillgänglig. Ledsagning och personlig service ska vara avgiftsfri och brukarstyrd. Och jag vill se till att sjukvården har nog med resurser för att minska den onödiga ohälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Det finns fortfarande fördomar som gör att personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb. Vi vill bekämpa diskriminering, öka delaktigheten, och se till att fler får det stöd de behöver för att kunna jobba.

Comments (0) aug 11 2010

Min personvalstext del 1

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Köer hör inte hemma i sjukvården. Ändå har vi under alltför många år betalat höga skatter för en vård vi inte fått. Kristdemokraterna har med hjälp av kömiljarden redan halverat vårdköerna, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta. Trygghet är att få vård i tid, men också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Därför vill vi ge människor större möjlighet att välja vårdform själva.

Vi vill utveckla patientsäkerheten för att göra risken för felbehandling mindre. Vården ska vara jämlik för alla. Det betyder att alla ska få den vård de är i behov av. Multisjuka äldre ska inte behöva sitta och vänta på akuten.

Comments (0) aug 09 2010

Frimodig kyrka på torget i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu är det dags att åka in till torget i Kungsbacka. Valrörelsen till kyrkovalet är i full gång och det gäller att försöka värva så många röster som möjligt.

Jag tror att Frimodig kyrka kommer att göra ett riktigt bra val, det ligger i luften. Människor vill ha en kyrka som står för en traditionell kristen tro och inte anpassar sig till alla liberala trender som genomströmmar vårt samhälle.

Möt oss på torget nu och ställ dina frågor och få en valsedel att använda den 20 september.

Comments (1) sep 03 2009

Ett bra beslut med vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Beslutet vi fattade på kommunfullmäktige i tisdags att införa vårdnadsbidrag har redan fått stor effekt. Jag läser på Larry Söders blogg att igår på onsdagen som var den första dagen att ansöka, har redan 11 stycken ansökningar kommit in.

Det är ett stort framsteg för Kristdemokraterna och det visar också att människor tycker att det är bra att denna möjlighet finns. Det är många som vill ha rätten att själva styra över hur man vill ordna sin barnomsorg. Man vill inte bara ha ett alternativ att välja.

Nu får vi bara hoppas att vårdnadsbidraget kan utväcklas och bli ännu bättre. Så som vi Kristdemokrater alltid har önskat.

Comments (4) aug 14 2008

Bergtäkt på Kammarberget nej tack!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Så har det åter kommit en förfrågan om att få etablera en bergtäkt på det vackra Kammarberget i Fjärås. Man kan undra varför ett nej aldrig får vara ett nej. De har tydligen inte givit upp ännu. På tisdag ska kommunstyrelsen i Kungsbacka svara på en remiss från länsstyrelsen om detta. Ikväll har vi gruppmöten och jag hoppas då att jag kan övertyga mitt parti om att säga nej.

Det behövs orörd natur i en kommun med så kraftig expansion som i Kungsbacka. Det räcker inte med små parker, utan det behövs också större områden för rekreation. Dess utom finns i detta området ett antal rödlistade arter som är viktigt att bevara för den biologiska mångfallden.

Visst är jag också medveten om att när det byggs så mycket både vägar och hus, så går det åt mycket sten och grus. Därför är det viktigt att det finns platser där man kan hämta sådant material, men det måste vara bättre att plasera täkter där det redan är störningar av tex buller. Vi människor behöver kunna komma till områden där det är tyst. Där naturens ljud får höras och där man kan bli påmind om hur orörd natur kan se ut. Därför kommer jag att fortsätta med att säga nej till bergtäkt på Kammarberget.

Krossa inte Kammarberget.

Comments (0) mar 17 2008