Palliativ vård med hög kvalitet i hela Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag har vi i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Halland fattat ett inriktningsbeslut om hur vi vill se den palliativa vården organiserad i regionen. Ett beslut som gör att alla hallänningar ska få palliativ vård med hög kvalitet och att den ska ges nära där man bor.

Det är riktigt bra att vi nu har kommit överens om att öppna palliativa vårdplatser i Falkenberg, så att vården kan finnas nära även för Falkenbergs invånare. För att garantera kvaliteten på vården i Falkenberg hela dygnet ska man använda sig av närsjukvårdens läkare på jourtid, så som man gör i Kungsbacka.

Och det fina arbetet som sker på den palliativa avdelningen i Kungsbacka har för mig varit en förebild för hur det ska skötas. Så det är självklart att det även i framtiden ska fortsätta fungera på samma sätt för invånarna i Kungsbacka.

Jag är glad att vi har så fint omhändertagande av människor som är i behov av vård i livets slutskede i Halland. Det är så otroligt viktigt att man får rätt vård och rätt bemötande när man är i ett sådant skede i livet. När man är som mest utsatt ska man bli som bäst bemött och få den bästa omsorgen.

Comments (0) Nov 25 2013