Papperslösa får rätt till vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna har nu lyckats få med de andra partierna i regeringen och Miljöpartiet på att papperslösa ska ha rätt till vård. Detta är ett framsteg för medmänskligheten. Nu kommer människor som är sjuka att kunna få vård efter sina behov.

Detta är en sak Kristdemokraterna har kämpat för länge och det var ett av våra vallöften, nu har det äntligen lyckats.

Vår inställning är att alla ska kunna få vård om man är i behov av det. Vi har inte rätt att vägra någon som är sjuk att få kontakt med vården. I och med denna överenskommelse slipper människor att vara rädda för att kontakta sjukhuset och vårdpersonalen slipper att stå inför dilemmat att antingen göra fel mot lagen eller att göra fel mot sin övertygelse att allas behov av vård ska tillgodoses.

Kristdemokraterna i Region Halland kommer att göra allt för att detta ska bli verklighet i Halland. Vi har redan tidigare lyft frågan här, men nu får vi stöd från riksdag och regering i detta. Vi är glada över att denna överenskommelse om migrationspolitiken har blivit till.

Comments (1) mar 03 2011

Ge papperslösa vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är bra att regeringen nu har tillsatt en utredning om vård för papperslösa. Samtidigt är det lite märkligt att det ska behövas. Det borde vara självklart i vårt land att de ska ha rätt till den vård de är i behov av. Den svenska vården borde bygga på människovärdesprincipen och då kan vi inte göra skillnad på människor. De som vistas i vårt land, även om det är människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till att få vård.

Vi Kristdemokrater i landstinget Halland har frågat hur det ser ut här och vi fick svaret att alla får vård här. Frågan är hur man kan veta det. För om du är gömd och alltså hotas av avvisning om du ger dig till känna så kanske du inte vågar uppsöka ett sjukhus. Men vi fick ett löfte om att ingen som söker vård i Halland har nekats vård.

Det är viktigt att tillåta papperslösa att få vård, så de även kan få förebyggande vård. Vi vet ju hur viktigt det är att inte vänta för länge och vi vet också hur mycket det betyder för hälsan att arbeta förebyggande. När det till exempel gäller mödravård så är det otroligt viktigt att de kan få tillgång till det.

Det är en mänsklig rättighet att få vård. Därför hoppas jag att utredaren snabbar på sitt arbete så Sverige slutar att bryta mot de mänskliga rättigheterna på denna punkt, för det räcker inte att de får akutvård de måste ha rätt till den vård de behöver. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-uppdrag-for-vardutredare_4634549.svd

Comments (1) apr 30 2010

Självklart ska papperslösa ha vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är bra att nu fler hjälper oss Kristdemokrater att påverka moderaterna. För som vi tidigt har hävdat, så ska de papperslösa i vårt land ha rätt till sjukvård. Det är inte rimligt att låta människor hålla sig gömda och inte våga uppsöka sjukvården när de är sjuka.

Visst tänker några, – det är väl deras egen sak om de gömmer sig när de har blivit utvisade. Att människor väljer att gömma sig och leva utan rättigheter säger ganska mycket om hur de får det om de återvänder till sitt hemland.

Jag har även här i Halland försökt att jobba för att vi ska skriva in i våra dokument att de papperslösa ska få rätt till vår sjukvård, men det har inte gått. Visserligen har jag och vi kristdemokrater blivit lovade att det fungerar hä’r utan att vi skriver det i ett beslut. Alla som uppsöker våra sjukhus eller andra mottagningar, får vård på lika villkor. Eftersom de det handlar om håller sig gömda, så är det inte så lätt att kontrollera om det verkligen fungerar.

Om någon vet får ni gärna höra av er. För det är viktigt att ingen blir utan vård när man er i behov av den. Det är hela själva saken med vvår svenska vård. Alla som har ett behov ska kunna få hjälp. Den som har det största behovet ska få hjälp först. Det står inte att vi ska undanta vissa människor.

http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringen-maste-andra-sig-om-papperslosas-sjukvard-1.966772

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=186279

Comments (6) okt 05 2009

Centern har ändrat sig

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kanske det snart kan bli självklart att alla ska få vård. Nu har nämligen centerpartiet ändrat sig om de papperslösa flyktingarna. Tydligen har deras partistyrelse beslutat sig för att även papperslösa har den rätten.

Det är märkligt att detta ska vara ett problem. Alla som har behov av vård ska naturligtvis få det. Detta har vi kristdemokrater tyckt länge och nu kan vi kanske tillsammans med fp och c övertyga moderaterna om det riktiga i denna inställning.

Jag har drivit denna fråga i Halland och jag har fått svaret att det fungerar här. Ingen som är i behov av vård blir utan. Alla tas emot här och kan man inte betala, så skrivs vårdskulden av. Men jag har också lovat att hålla koll på det och om det framkommer att det inte fungerar, kommer vi att ta upp frågan igen.

Comments (0) apr 22 2009

Artister stöder papperslösa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ett stort antal av den svenska artisteliten ger sitt stöd till de papperslösas rätt till vård. Ju fler som ger dem stöd dess bättre är det. För som jag har sagt tidigare har alla samma rätt till vård. Det handlar inte om vem man är, utan bara att man är en människa. Det borde vara en självklarhet för varje läkare och varje landstingspolitiker, så som nu de svenska artister som skrivit under detta upprop.

Bra gjort!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=855383

Comments (6) Nov 24 2008

Papperslösa utan vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Alla som bor och vistas i Sverige borde kunna få vård här. Det ska inte vara skillnad på människor. Hur ska de kunna ha råd att gå till läkare eller vårdcentral om de ska betala själva. Hoppas att utredningen blir snabb, men jag förstår inte varför det ska vara så svårt att bestämma det här. Är det värkligen nödvändigt med mer utredning för detta?

Parallellen till krig är intressant. Har inte sjukvården i fält också skylldighet att ta hand om fienden? Det är väl så att sjukvården står liksom utanför slaget. Borde det inte vara så i dessa konflikter också? Det är inte vårdens sak att ta ställning i om den ena eller den andra människan får vara i Sverige eller inte. Vården ska ta hand om de med störst behov och de ska ge den vård som är nödvändig. Varför är ett brott värre en det andra i detta fallet? Jag menar att vi tvekar inte att behandla mördare eller våldtäktsmän, men vi vill inte ge människor utan sina papper vård. Hur tänker vi? eller – Tänker vi?

www.dagen.se

Comments (0) maj 22 2008

De papperslösa

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Papperslösa flyktingar ska ha rätt till vård i Sverige. Som Lars Gustafsson och Chatrine Pålsson Ahlgren skriver i ett pressmeddelande så är det viktigt att sjukvården i hela landet tar beslut om att ge dessa utsatta människor vård. Det är inte rimligt att just Sverige ska ha den mest restriktiva hållningen till detta. Det är bra att de nu ger uttryck för Kristdemokraternas syn på problemet. Om vi vill följa de mänskliga rättigheterna enligt FN så är det på tiden att landsting och regioner sätter fart.

Alla som behöver vård ska kunna få det i vårt land. Det ska inte bero på om man har råd eller om man råkar vara utan hemland. Är man svensk har man rätt till det, då ska också människor med annan nationalitet få det. Etiska regler är lika för alla, det ska inte gå att komma runt.

Comments (0) apr 24 2008