Riksting i Örebro

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Andra dagens förhandlingar är klara. Nu har vi behandlat två av de tre propositionerna som partistyrelsen tagit fram. Den om välfärd och den om politikens gränser.

Det finns många goda förslag som vi har tagit ställning till. Dels handlar det om att människor ska kunna styra mer över sin vardag och att politiker ska stödja och inte styra. Jag tycker det är en bra tanke, men av någon anledning gillas den inte av den rödgröna vänstern. Dels handlar det om att välfärden ska gälla alla och att vi också själva har ett ansvar.

Vi har idag ställt oss bakom partistyrelsens förslag om vårdnadsbidrag i alla kommuner och att det ska vara 6 000 kr per månad och barn. Det innebär att om vi får mandat i valet kommer fler att kunna bestämma om sin barnomsorg. Vi ger alltså möjlighet för familjer att forma sin vardag så som det passar de bäst.

Vi har också beslutat att vi vill att ett sjukhus som på grund av felbehandling som kunde ha undvikits inte får betalt för omoperation. Det betyder alltså att säkerheten för patienterna blir bättre. Eftersom varje operation i så fall måste ha en större säkerhet från början. Det är inte rimligt att 3 000 människor om året dör på grund av felbehandling i vårt land. Det är inte heller rimligt att var tionde patient får vårdrelaterade skador.

Man kan alltså se att Kristdemokraterna gör skillnad i svensk politik. Vi är garrant för ett mänskligare Sverige.

Comments (0) jul 02 2010

Patientsäkerhet är viktigast

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Som landstingspolitiker blir man förvånad och frustrerad över hur regelverket ser ut. Om en läkare har begått flera allvarliga misstag i ett annat land, så borde det synas även i svenska register. Patientsäkerheten borde vara viktigare än en enskild läkares integritet. Sedan kan man naturligtvis tycka att en anställare ska kolla referenser innan anställningen blir klar.

Med tanke på säkerheten för patienterna är det skönt att höra att socialminister Göran Hägglund säger, att reglerna måste ses över i samband med den patientsäkerhetsutredning han har tillsatt.

Ingen vill bli opererad av en läkare som på grund av flera missar, har blivit avstängd i ett grannland. En patient ska inte behöva vara orolig för något sådant. Det brukar vara tillräckligt oroligt med operationen i sig och då ska inte något sådant här som detta behöva ge ännu mer oro. Jag hoppas att vi i Halland har en rutin där vi tar referenser från föregående arbetsgivare innan vi anställer vår personal och kanske då i synnerhet innan vi anställer läkare.

Som patient är man väldigt utlämnad åt en person som man ska tillåta skära i sig och då ska man kunna ha fullt förtroende för den personen. Därför är det viktigt att ha rutiner som gör att missar som detta handlar om inte sker. Det går självklart inte att skydda sig från alla missar, men säkerheten för patienterna är otroligt viktig. Det måste både vi politiker och landstingets all personal alltid arbeta med att förbättra.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skandallakare-far-behalla-jobbet_4755879.svd

Comments (1) maj 23 2010

Dålig säkerhet i vården

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är allt för många som skadas i den svenska vården. Vi måste bli mycket bättre på säkerhet i sjukvården. Visserligen ligger Halland inte så dåligt till om man jämför, men det är ändå så att vi måste bli bättre.

I Sverige är det var tolfte patient som skadas av vården och det är alldeles för många. Vi har ett stort ansvar att förbättra oss. Det är dags att ta säkerheten för patienterna på allvar. Det är inte meningen att man ska bli sjukare eller till och med dö när man söker vård i Sverige.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.304070-opererade-knaled-avled

Comments (1) feb 05 2010

IT-baserade journaler

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Idag pressenteras en rapport om patientsäkerhet, från socialstyrelsen. Man konstaterar att det sker allt för många vårdskador i den svenska vården. Patienter får onödiga skador på grund av felbehandling. Detta medför stort lidande och stora kostnader som skulle kunna minimeras. Ett sätt att minska riskerna för patienterna kan vara IT-baserade journaler.

Om allas journaler finns digitalt är de tillgängliga på ett helt annat sätt än som det har varit hittills. Att kunna se direkt vad som gäller för en patient, istället för att behöva vänta på en papperskopia, skulle göra att många misstag skulle undvikas. Därför är det viktigt att skynda på utvecklingen av system för digitala journaler, som är de samma över hela landet.

Göran Hägglund på Dn debatt.

Comments (2) jun 03 2008