Pendel till Åsa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Visst är det ett bra initiativ med en namninsamling för att få Banverket att ändra sig. På länken http://www.emot.se/namnlistor/86/ kan du nu skriva under för att påverka.

Det är tråkigt att de tänker så kortsiktigt så att de säger nej på Banverket. Man har tänkt att bygga om stationen i Göteborg för att öka tågpendlandet, men man kan inte tänka sig att låta tågen stanna i Åsa. De har ett mål att tågpendlandet ska öka i landet, vilket är ett led för att Sverige ska klara sitt klimatmål. Så varför är det då så omöjligt att ordna detta med tågen i Åsa?

Det skulle troligtvis vara väldigt många som bor i Åsa och jobbar i Göteborg, som skulle välja att åka tåg istället för att köra bil. Och det är ju vad göteborgarna vill. De ska till och med sätta upp tullar för att minska antalet bilar i stan. Man frågar sig hur svårt det kan vara. Jag tycker att Banverket borde ha som uppgift att se till att det finns tillräckligt med spår och stationer.

Om problemet är att det är för många tåg på västkustbanan idag, så får de väl se till att bygga klart de delar som är kvar att bygga ut till dubbelspår. Och om det ändå inte får plats med stopp i Åsa, så får de väl bygga stickspår där tågen kan köra åt sidan för att människor ska kunna kliva av och på. Det kostar säkert en del, men är det inte värt det då?

Comments (1) okt 24 2009

Banverket säger nej till station

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är för trongt på spåren. Därför säger banverket nej till en station i Åsa. Ett märkligt beslut tycker jag. Om det inte går att stanna med tåg på de befintliga spåren, så får de väl bygga nya spår vid sidan.

Om vi ska kunna åka mer tåg istället för att köra bil, måste det finnas tåg att åka med. Banverket ska väl se till att det går att lägga mer av alla typer av transporter på järnväg. Vad är annars deras uppdrag?

Kungsbacka kommun kan inte bara låta detta vara. Det måste tas upp nya diskussioner med alla parter i denna viktiga fråga. För det är klart att vi ska kunna låta tågen stanna i den södra delen av vår kommun.

http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.585176

http://larrysoder.blogspot.com/2009/09/blast-pa-konfekten.html

Comments (1) sep 23 2009

Tuffare Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ja, han har rätt där Larry. Kungsbacka kan nog bli lite tuffare när det gäller att få saker hit. Pendeltågstationerna är ett bra exempel. Det är ju märkligt att det ska ta så lång tid och nu kanske inte ens bli av. Vi behöver tåget för att klara av att minska bilpendlandet till Göteborg. Men för att människor ska åka tåg behövs stationer där människor bor. Så att tuffa till diskussionen med banverket är en bra ide. Vi kan ju inte bara vara med och betala det andra har mytta av. Vi måste också få pengar till det som är till nytta för oss och i detta fall också bra för klimatet.

http://larrysoder.blogspot.com/2009/06/bli-tuffare-kungsbacka.html

Comments (0) jun 08 2009

Fria resor för pensionärer?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

I kväll ska vi på kommunfullmäktige besluta om den motion från SPI som kräver fria resor för pensionärer. Jag tycker det bara är en populistisk sak de kräver. För vad är det som säger att pensionärerna är den grupp som är i störst behov av fria resor. Själv kan jag tänka mig andra grupper som jag heldre skulle ge den möjligheten.

Vore det inte mer rimligt att ge ensamstående föräldrar denna chans. Är inte de i större behov av att kunna få billigare arbetsresor? Eller om vi nu vill göra detta till en miljö/klimatfråga, så låt då alla som jobbar på kontor i Göteborg få fria resor på pendeln. Eller kanske alla lärare, så får vi mindre co2 utsläpp i vår kommun.

Nä, nu ralierar jag kanske för mycket. Men det blir så konstigt när man ska välja ut en grupp bland andra som ska få det mycket billigare och bättre. Vem är det som ska säga vilken grupp det ska vara. Vilken grupp är i störst behov. Det finns så många faktorer att ta hänsyn till när man ska fatta beslut.

I GP har de en omröstning om denna fråga. Den frågan tycker jag är helt fel ställd. För om Kungsbackas pensionärer ska ha det presis som i Göteborg, så får vi också fundera på om skatten är rätt och andrasådana detaljer. Detta är inte en fråga om rättvisa mellan Kungsbackas och Göteborgs pensionärer. Detta´är en fråga om kolektivtrafik.

Det måste vara bättre att lägga samma pengar på att förbättra för alla som åker kollektivt. Det måste vara bättre att sänka priset för  alla en bara för några. Det skulle kanske till och med kunna gå att ha fler turer som gör att fler människor skulle välja buss eller pendeltåg i stället för sin bil. Om vi i Kungsbacka har pengar att sattsa på kollektivtrafiken så ska de pengarna komma alla till nytta.

Därför kommer jag att rösta för ett avslag på SPI´s motion i kväll på kommunfullmäktige.

Comments (0) maj 13 2008