Kristdemokraterna kommer alltid ta strid mot familjefientliga förslag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , ,

Kristdemokraterna kommer alltid stå upp för familjerna och vi kommer alltid ta strid mot familjefientliga förslag. Vi ser hur förslag om att försvaga familjernas roll i samhället kommer från partier på hela den politiska skalan, medan vi kristdemokrater tvärtom vill förstärka den.

 

Det är inte vid sammanträdesborden som föräldradagarna ska fördelas, det ska vara upp till varje familj att själva besluta om hur de ska användas. Vad är det som får politiker att tro att de vet bättre än föräldrar? Det ser inte lika dant ut i alla familjer och barn är olika med olika behov. Därför ska föräldraförsäkringen vara helt flexibel och det ska gå att överlåta dagar till anhöriga och bonusföräldrar. Vi vill göra livet lättare för familjerna, inte kvoterat och krångligt.

 

Familjer i Kungsbacka ska kunna använda barnomsorgspengen för att vara hemma lite längre med egna eller anhörigas barn. Det gäller för barn mellan ett och tre år och det ska vara 6000 kr per barn och månad. Det ger fler föräldrar möjlighet att välja lite mer tid med sina barn. Detta är en uppgift för politiken att hjälpa till med. Att föräldrar ska kunna få mer tid med sina barn. Inte att styra, utan att stödja och underlätta för familjer att få vardagen att fungera.

 

I Kungsbacka ska det finnas olika former av barnomsorg så att varje familj kan välja det som passar de bäst. Alla barn är inte lika och därför måste det finnas alternativ som passar för de olika behov barnen har. Därför behöver Kungsbacka förutom att bygga förskolor, också se till att det finns så väl familjedaghem som öppen förskola. Kommunen måste jobba aktivt med att öka antalet familjedaghem.

 

För barnens skull är det viktigt att fortsätta med arbetet för att minska antalet barn i grupperna i förskolan. Barn mår inte bra av att vara i för stora grupper och det är något som vi behöver ta hänsyn till när nya förskolor planeras.

 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är alldeles för stor idag. Det behövs krafttag för att göra något åt det. Bland annat behövs en elevhälsogaranti. Man ska få kontakt med elevhälsan samma dag och det måste till ett fungerande samarbete mellan skolan och barn och ungdomspsykiatrin. Men det behövs också stöd till föräldrar genom olika insatser från kommunen.

 

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna när det finns behov av det, inte styra och ta över de beslut som bäst fattas vid köksborden.

Comments (0) jul 14 2018

Gör inte kvinnodagen röd i almanackan – det skulle inte göra någon skillnad

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Nu har årets kvinnodag passerat och livet återgår till det normala. Alltså nu när alla har uttryckt sina åsikter om vad som skulle behöva göras, så gör vi som vanligt igen. Det är enklast och vi slipper göra några jobbiga prioriteringar. Lönesättande chefer gör som de brukar och facken argumenterar som de brukar. Smidigt och det blir bara de vanliga förhandlingarna som man lärt sig att hantera på ett bra sätt.

Ja jag låter kanske lite raljerande med denna viktiga fråga, men jag kan faktiskt inte låta bli. För visst blir det väl lite patetiskt med all denna uppståndelse den åttonde mars varje år. Då ska alla låta så politiskt korrekta men inget händer egentligen. Hur många gånger har det inte blivit sagt att kvinnor ska ha lika lön för lika arbete som män? I hur många år har detta pågått? Ja hela den tid som jag har varit aktiv förtroendevald och många år innan dess.

Nä kom igen nu ni fackliga löneförhandlare. Våga prioritera kvinnorna och alltså prioritera ner männen. Det skulle vara att visa lite tåga. Våga säga att det är dags att lyfta lönerna för de yrken där kvinnor är överrepresenterade, alltså de omvårdande yrkena. För vilken naturlag är det som bestämmer att det är värt högre lön att vårda tekniska installationer än att vårda och ha omsorg om människor?

Och alla ni som faktiskt är lönesättande chefer och håller med om att det är fel att män har högre lön än kvinnor för lika arbete. Gör något åt det då. Ge kvinnorna i era arbetslag mer påslag än männen. Det är ju det enda sättet att göra skillnad.

Och till mig själv och mina kollegor, förtroendevalda runt om i landet. Det är kanske dags att vi visar att vi menar allvar med våra löften på kvinnodagen varje år. Annars kan man ju börja fundera på varför vi fortsätter säga ungefär samma sak år från år, oavsett vilket parti vi tillhör. Nämligen att det är en självklarhet med lika lön för lika arbete, oavsett kön.

En kvinnodag som är röd i almanackan är inte vad som behövs, det skulle inte göra någon skillnad. Låt orden bli till handling, då skulle det hända något.

Comments (0) mar 09 2014

Tuft nyårslöfte

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det var ett tuft nyårslöfte Larry har avgivit. Det blir inte lätt att försöka hålla jämna steg med honom. Men vist borde man försöka att på något sätt ta upp den kastade handsken.

Jag kan i nog lova att hålla jämna steg med honom på bloggen. Att skriva 180 inlägg borde inte vara så svårt att klara. Men att skriva en insändare i veckan tänker jag inte lova. Det jag lovar på det området är att skriva fler än i år. Det är ju också lätt för honom att lova att ordna besök för Lars i Halland, eftersom Larry är ordförande i distriktet.

Det man måste ge Larry är att han är en politiker med engagemang. Jag vet ingen som är så på hugget med ideer och aktiviteter. Vi borde vara fler som engagerar oss så. Det skulle ju kunna vara ett nyårslöfte att avge. Att bli än mer aktiv för att sprida partiets politik. Det ska jag försöka göra. Och som Larry säger ska jag också följa upp det jag gör här på bloggen så det blir synligt och också sätter press på mig själv.

Comments (0) jan 04 2009

Riksting

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det dags att åka till Kristdemokraternas årliga riksting. Det är alltid roligt att få vara med och delta i partiets beslut. Detta riksting kommer att inehålla diskussioner om hur vi ska forma vår politik i framtiden. Vem vill inte vara med då?

Jag kommer att delta i flera områden, men jag har fått två av dem att ta större del i. De områdena är miljö och jämställdhet. Jag hoppas på intressanta och givande debatter med högt till tak.

Möjligen kommer ni att kunna se mig på svt24, de brukar vara där och sända.

Vet inte om det finns några möjligheter att komma ut på nätet för att skriva, hoppas det.

De förslag som vi har när det gäller miljö och klimat är riktigt bra. Om de går i genom kommer vi att ha mycket att göra i regeringen för att få de att ställa upp på våra förslag. Det kan ju självklart bli andra förslag som vinner gehör, men jag tror att vi skulle få en bra miljöpolitik med partistyrelsens tankar. Om vi ska kunna vända utvecklingen av klimatet, krävs det tuffa beslut från politiken på alla nivåer. Det gäller att vi i Sverige inser det och att vi tar vårt ansvar och att vi påverkar EU att göra det som måste göras.

Rapporter kommer så snart jag får chans.

Comments (0) jun 25 2008

Hyresrätter inte bostadsrätter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det blir inte alltid som man tror. På fullmäktige idag trodde jag nog att vi skulle besluta om att göra utredning om försäljning av Eksta, men så blev det inte. När vi kom till den frågan var det ingen som yrkade på det. Det innebar att vi bara hade ett förslag och det var att säga nej till det.

Fast jag tycker nog att det var ett rätt bra möte idag. Debatten om försäljning av hyresrätterna blev ganska lång, men underhållande. Vi Kristdemokrater bestämde oss för att säga nej. Vi kom fram till att det är styrelsen i bolaget som ska fatta sådana beslut.

Comments (0) mar 11 2008